Workshop Fair Trade

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Djapo komt tot bij jou in de klas en ondersteunt je met workshops die aansluiten bij de eindtermen. De doelstellingen van de workshops zijn helder geformuleerd en passen binnen het pedagogische plan van je school. Aan de hand van verhalen en spelvormen ontdekken de leerlingen meer over de leefwereld van kinderen in het Zuiden of spitten ze mondiale en duurzame thema’s uit. Djapo werkt ervaringsgericht. Leerlingen zijn actief bezig, werken samen in groep, worden op hun competenties en vaardigheden aangesproken, … Spelletjes, verantwoorde competitie, raadsels, een logische verhaallijn of een gezonde spanningsboog: elke workshop combineert plezier met duidelijke educatieve doelstellingen.
Bekijk video
Methodiek :  
Gespreksvormen
Inleefspel
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Minimum aantal deelnemers :  
1
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
75 minuten
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Prijs per sessie :  
200.00€
Praktische opmerkingen :  
In de prijs van de workshop is ook een exemplaar van de methode systeemdenken, een wereldkaart én een prenten- of leesboek inbegrepen. Je krijgt tips voor de voorbereiding en naverwerking in de klas.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Wat is dat eigenlijk fair trade en bestaat er dan ook unfair trade? Heeft eerlijke handel te maken met de waarheid vertellen of alles evenredig verdelen? We verkennen dit thema via systeemdenken, het zoeken naar verbanden, oorzaken en gevolgen tussen feiten. kleuters en eerste graad: wat betekent het om een eerlijke prijs te krijgen voor een product? Kinderen ondervinden spelenderwijs de impact van een eerlijk loon op de boer, zijn familie en op de toekomst. tweede en derde graad: we maken van je klas een rechtbank en onderzoeken hoe het nu zit met eerlijke handel en de palmolieteelt in Indonesië.