West-Afrikaanse percussie op djembé

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Deze workshop is een kennismaking met de djembé, een trommel afkomstig uit West-Afrika.
 Na de korte kennismaking gaan we zelf aan de slag met enkele eenvoudige ritme oefeningen. De leerlingen proberen zoveel mogelijk voeling te krijgen met het instrument en het ritme. Eens de basistechniek onder de knie maken we op een speelse manier kennis met verschillende ritmes en al heel snel krijgen we een (toonbaar) resultaat.
 De nadruk van deze workshop ligt vooral op het samenspelen in groep, samen zingen en vooral samen muziek maken.
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
6
Maximum aantal deelnemers :  
18
Tijdsduur :  
1u
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Evenveel stoelen als deelnemers (zonder armleuning) !
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Ruimte met een goede akoestiek, ruimte groot genoeg om een kring te maken met 20 stoelen
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.35€ per km
Prijs per sessie :  
95.00€
Praktische opmerkingen :  
We werken per dagdeel: 285 euro (max. 3uur)
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
met betrekking tot correcte beeldvorming: de jongeren zijn in staat hun beeld van het leven in Afrika te omschrijven en aan te passen aan de realiteit. Vooroordelen worden in vraag gesteld. met betrekking tot multiculturele samenleving: de jongeren ontwikkelen een positieve nieuwsgierigheid voor het onbekende, respect voor een andere cultuur, een positieve en open houding ten aanzien van iemand uit een andere cultuur. met betrekking tot de Afrikaanse cultuur: de jongeren komen tot het inzicht dat een cultuurelement nooit op zichzelf staat, maar dat dit steeds gekaderd moet worden binnen een ruimere maatschappelijke of sociale context.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Bespelen van de djembé
Tijdsduur :  
30 min
Korte procesbeschrijving :  
<ul><li>aanleren van de appél</li><li>aanleren van 2 of 3 ritmes</li><li>werken met vraag/antwoord</li></ul>
Type :  
Zang
Tijdsduur :  
10 min
Korte procesbeschrijving :  
<p>Aanleren van liedjes uit de Afrikaanse traditie</p>
Type :  
Samen Musiceren
Korte procesbeschrijving :  
<p>Samen in groep musiceren</p>
Type :  
Nota
Korte procesbeschrijving :  
<p style="text-align: justify;">Deze werkvormen vloeien door elkaar en de tijdsindeling is variabel, afhankelijk van de interesse en de behoeften van de leerlingen.</p>