' Vlinder volger '

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In Chikhawo dorp in Malawi zie je de vlindervolger vaak vliegen. In eerste instantie lijkt het gewoon een speelgoed gemaakt door de dorpskinderen.... maar al gauw is duidelijk dat de volger een functie heeft. Malawi is één van de armste landen in de wereld. Dit heeft zonder meer zijn invloed op de kinderen en zo ook op de kinderen van Chikhawo. Er is weinig geld om handen en zeker niet voor speelgoed. Tijdens de workshop leren de leerlingen bij over het begrip armoede en hoe de kinderen in Chikhawo hiermee omgaan.
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
Minimum aantal deelnemers :  
15
Maximum aantal deelnemers :  
50
Tijdsduur :  
30 minuten tot 45 minuten
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
- Scharen - Papier - Saté stokken - Allerhande materiaal om te versieren (glitters, kleurrijk papuer,...) - Plakband
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Een ruimte of klaslokaal dat ruim genoeg is om met het aantal deelnemers die aan de workshop deelneemt in te bewegen.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per student :  
5.00€
Praktische opmerkingen :  
De factuur wordt na afloop elektronisch bezorgd. Betaling gebeurt via overschrijving op Fortis bankrekening 001-4749094-50 met vermelding naam school/organisatie en factuurnummer.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De leerling komt meer te weten over het begrip armoede en hoe kinderen uit Chikhawo hier mee omgaan. Om voeling met het onderwerp te krijgen gaat men in groep een vlinder volger maken zoals ook de kinderen in Malawi doen.