Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar: van 17/04/2017 tot 30/06/2017
Opgelet: Kleur Bekennen heeft deze activiteit mogelijk niet gezien. We zijn wellicht dus niet op de hoogte van de exacte inhoud en het verloop van deze activiteit.

Speelvogel!

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Spelen is geen luxe. Spelen mag. Nee, spelen moét. Want spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Al spelend maken kinderen niet enkel plezier, maar leren ze ook zichzelf en de wereld beter kennen.

Project Speelvogel is een initiatief van Plan België, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, en Speelgoedmuseum Mechelen. Het project richt zich op het 4e, 5e , 6e leerjaar basisonderwijs. Het project loopt vanaf 17/04/2017 tot en met 30/06/2017. 

Alle informatie: http://www.projectspeelvogel.be/scholen

Project Speelvogel bestaat uit een driedelig traject:

1. Verkennende opdrachten in de klas

Via het educatieve pakket bereid je het museumbezoek in de klas voor. Die voorbereiding duurt ongeveer één lesuur. Enkele van de opdrachten: elkaar interviewen, een klastentoonstelling organiseren,… In het achtergronddossier vind je meer info over de tentoonstelling in het Speelgoedmuseum, over hoe je kinderrechten kan integreren in je lessen en het beleid van de school,…

Download het educatieve pakket via deze link: http://www.projectspeelvogel.be/scholen

2. Gratis bezoek aan de tentoonstelling ‘Toy stories: multicultureel spelerfgoed’ + workshop

Samen met een gids breng je een bezoek aan de tentoonstelling ‘Toy stories: multicultureel spelerfgoed’ in het Speelgoedmuseum. Nadien verwelkomen we je in het atelier voor een leuke workshop. In deze workshop  gaan we op een interactieve manier nadenken over bepaalde stereotypes rond spel en speelgoed. Natuurlijk vergeten we zelf niet te spelen! Wie wint de Aziatische variant van ‘blad-steen-schaar’? 
Het bezoek duurt maximum 2 uur. Bovendien kan je tegen reductietarief ook de rest van het museum ontdekken!

3. Speel mee(r)!

Op basis van de creatieve input van de kinderen ontwikkelen we na afloop van alle workshops een spel waar je mee aan de slag kan in de klas. De eerste 100 klasgroepen die inschrijven, ontvangen het spel gratis. Vergeet niet om bij je inschrijving een geldig e-mailadres op te geven, dan verwittigen we je wanneer het spel klaar is.

Methodiek :  
Spel
Tentoonstelling (met of zonder rondleiding)
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Tijdsduur :  
bezoek duurt 2 uur
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  

Rondleiding gaat door in het Speelgoedmuseum in Mechelen

In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Transportkosten :  
0.00€ per km
Prijs per sessie :  
0.00€
Praktische opmerkingen :  
Het bezoek aan de Toy stories tentoonstelling en de workshop zijn volledig gratis. Je kan er wel, vrijblijvend, voor kiezen om ook de rest van het Speelgoedmuseum te bezoeken aan verminderingstarief. Je betaalt dan 3,85 euro i.p.v. 6,5 euro per leerling.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

Al spelen leren leerlingen zichzelf en de wereld beter kennen.

Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
voorbereiding in de klas
Tijdsduur :  
1 lesuur
Korte procesbeschrijving :  
enkele opdrachten
Type :  
workshop in het museum
Tijdsduur :  
2 uur
Korte procesbeschrijving :  
Een bezoek aan de tentoonstelling Toy Stories: multicultureel spelerfgoed. Na het bezoek is er een nabespreking met de focus op stereotypen rond spel en speelgoed.
Type :  
naverwerking in de klas
Korte procesbeschrijving :  
een educatief spel om mee aan de klas te gaan
Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar :  
Ja
Beschikbaar :  
maa, 17/04/2017 - vri, 30/06/2017