Pachamama

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Muzikale reis doorheen indiaans Latijns-Amerika met de focus op de Andes, Peru, Bolivië en Ecuador (+ eventueel Midden-Amerika, Guatemala). We leren een lied en maken kennis met een hele reeks muziekinstrumenten. Het thema wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken en dit aangepast aan de leeftijd(niveau) van de kinderen. Mogelijke thema’s: landbouwgewassen, dieren, geschiedenis, kinderarbeid, coca, eerlijke wereldhandel, globalisering… Muziek, zingen, informatie, verhalen, maskers en kledij maken het programma tot een afwisselend en kleurrijk gebeuren. Naargelang de leeftijd/niveau wordt er gebruik gemaakt van grote prenten om het dagelijks leven in een indiaans dorp te schetsen.

Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Maximum aantal deelnemers :  
30
Tijdsduur :  
1u15
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
 • lokaal met stoelen voor de leerlingen
 • drie grote tafels om alle instrumenten, voorwerpen en kledij op te leggen
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per sessie :  
115.00€
Praktische opmerkingen :  
+ 6% BTW
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

Kennis:

 • Elementen uit de indiaanse cultuur van (Midden)- en Zuid-Amerika.
 • De verovering van Amerika/kolonisatie
 • Instrumenten uit de indiaanse muziekcultuur.
 • Situering landen. Natuur, dieren, landbouwgewassen, kinderarbeid……

Vaardigheden:

 • Actief zingen.
 • Zingen in het Spaans.
 • Bespelen van eenvoudige percussieinstrumenten
 • Verbanden leggen tussen verschillende elementen informatie

Houdingen:

 • Een eenzijdig beeld bijsturen wat verre landen/Derde Wereld betreft.
 • Een meer correcte en genuanceerde houding bewerkstelligen.
 • Positief ervaren/beleven van verschillen (muziek, taal, cultuur, kledij...)
 • Zich inleven in een andere cultuur
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Informatie
Korte procesbeschrijving :  
<ul><li style="text-align: justify;">Situeren van landen op de wereldkaart</li><li style="text-align: justify;">Natuur, dieren, landbouw</li><li style="text-align: justify;">Ontdekking van Amerika/kolonisatie</li><li style="text-align: justify;">Voorstellen van verschillende blaas-, snaar- en percussie-instrumenten. Tonen van typische kledij uit verschillende landen, een aantal kinderen gaan deze kledij ook aantrekken</li></ul>
Type :  
Spaans
Korte procesbeschrijving :  
<p>Leren van en antal woorden/zinnen in het Spaans</p>
Type :  
Gesprek
Korte procesbeschrijving :  
<p>Vanuit foto&rsquo;s, voorwerpen, verhalen elementen uit het dagelijks leven ontdekken</p>