Olievaten percussie

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Na een korte kennismaking en een woordje uitleg over het instrument in zijn historisch en culturele context, start het inleven in ritmes door ‘vraag en antwoord’ en improvisatie. Soms komt het schrijven van de ritmes aan bod. Spelenderwijs leren we een traditionele of hedendaagse partij aan, de appèls, breaks en begeleidingsritmes en oefenen het samen. Afhankelijk van de duur van de workshop komen meerdere ritmes en stijlen aan bod: traditioneel, funk, hiphop, jazzy, beat…
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
7
Maximum aantal deelnemers :  
40
Tijdsduur :  
30 tot 100'
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Ruim lokaal, stoel per deelnemer --zie ook ped.fiches / website--
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
ruim lokaal waar lawaai gemaakt mag worden bij goed weer kan ook buiten.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.40€ per km
Prijs per sessie :  
140.00€
Praktische opmerkingen :  
140€ per dagdeel van max 120' (bv 2 sessies van 1 lesuur)
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
fun, muziek, samenwerkingobservatie, imitatie en samenspel stimuleren op een speelse manier werken aan de ritmische en muzische vorming, aangepast aan de leeftijd van het kind aanleren van de basisklanken (slagen), op de olievaten en twee eenvoudige basisritmes om te komen tot een afgewerkt muziekstukje kennismaken met de oorsprong en de ontwikkeling van de meegebrachte instrumenten bevorderen van de concentratie aanscherpen van het ritmegevoel plezier beleven aan het musiceren in GROEP komen tot een muzikaal eindprodukt eigen inbreng afstemmen op de kwaliteit van het geheel leren dat muziek en beweging heel belangrijk is, het is een manier om zich uit te drukken, het hoort bij hun culturele identiteit leerlingen kunnen Trinidad en Tobago situeren op de kaart positieve houding bijbrengen voor andere culturen RESPECT is de basis, OPENHEID en VERDRAAGZAAMHEID vloeien hieruit voort.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Korte procesbeschrijving :  
Peilen naar voorkennis: Wie heeft er al eens zo’n instrument gezien? Horen bespelen? Zelf al eens gespeeld? Of misschien kent u wel iemand die dergelijk instrument heeft? Leergesprek: Veel mensen hebben al eens van olievatenpercussie gehoord. Toch komt dit instrument niet van bij ons. Uit welk werelddeel komt olievatenpercussie? Waar precies vandaan? Ken je enkele landen uit deze regio? Muziek: Instrumenten voorstellen. Uitleggen hoe ze gemaakt worden (intensief werk voor de steelpans). Ritmes worden aangeleerd, te beginnen met de drie basisklanken. Aanbreng van een eerste ritme: Aandacht voor de leerlingen die niet zo vlot meekunnen. Hier komt ritmiek en muzikaal gevoel op de voorgrond. Op die manier komen andere leerlingen dan gewoonlijk aan bod omdat het cognitieve aspect hier ondergeschikt is. Dit lijkt me zeer bevorderlijk voor de groepssfeer. Aanmoedigen: het moet plezant blijven. We spelen als één groep, maken SAMEN de muziek. Aanbreng van het ‘appèl’ om een ritme te starten: Hierbij gaan we even in op de rol van de kolonisatie in Afrika: Franse termen, de opvallende, vaak loodrechte grenzen in Afrika en de gevolgen voor de etnische groepen Afsluiting: We sluiten af met een aangeleerd stuk waarbij iedereen de kans krijgt eens te ‘soleren’ (improviseren), waarbij het belangrijk is dat maar 1 iemand het ‘woord’ kan nemen. Noot: We proberen te zorgen voor zoveel mogelijk afwisseling en integratie tussen het puur muzikale en de achtergrondinfo. We proberen zoveel mogelijk te werken met de voorkennis die de leerlingen hebben. Hoe ver er ingegaan wordt op de achtergrondinfo hangt af van de leeftijd, interesse en niveau van de groep en de wensen van de leerkracht.