Koffer India

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De koffer bevat allerlei hedendaagse en traditionele gebruiksvoorwerpen uit India. De koffer is samengesteld uit de volgende onderdelen namelijk religie, voeding, kledij, muziekinstrumenten,... De voorwerpen uit de koffer zijn een voorstelling van het dagelijks leven in India.Zo krijgen de leerlingen een beeld van de leefwereld van mensen in India. Na een korte introductie wordt er aan de leerlingen gevraagd om een voorwerp uit de koffer te kiezen en na te denken wat het zou zijn. Vervolgens wordt elk gekozen voorwerp klassikaal besproken. Om afwisseling te brengen tijdens de uitleg gaan bepaalde etenswaren geproefd worden en thee gedronken worden. De koffer kan door een klas gehuurd worden per week maar dit is uiteraard zonder een medewerker van Kwasa Kwasa vzw.
Methodiek :  
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
15
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
45 minuten
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
- Waterkoker - Handdoek
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Een ruimte met lavabo of klaslokaal met lavabo dat ruim genoeg is om met het aantal deelnemers die aan de workshop deelneemt in te bewegen.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per student :  
5.00€
Praktische opmerkingen :  
De factuur wordt na afloop elektronisch bezorgd. Betaling gebeurt via overschrijving op Fortis bankrekening 001-4749094-50 met vermelding naam school/organisatie en factuurnummer.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
- De differentiatie van verschillende etnisch - culturele gemeenschappen bewonderen. - De leerlingen worden zowel mondiaal als intercultureel gestimuleerd.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Inleiding
Tijdsduur :  
10 minuten
Korte procesbeschrijving :  
De koffer krijgt een korte inleiding aan de hand van enkele typerende voorwerpen.
Type :  
Koffer
Tijdsduur :  
30 minuten
Korte procesbeschrijving :  
- Elk voorwerp wordt op een tafel uitgestald en er wordt aan de leerlingen gevraagd om per twee een voorwerp te kiezen. - Vervolgens krijgen de leerlingen enkele minuten de tijd om na te denken over welk voorwerp ze in hun handen hebben. - Daarna worden de voorwerpen klassikaal besproken.
Type :  
Slot
Tijdsduur :  
5 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Een kleine quiz om de workshop af te sluiten en eveneens te toetsen wat de leerlingen hebben onthouden.