Interculturele wandel- of fietstocht

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Tijdens de wandeling (2u) maak je op een laagdrempelige manier kennis met de diversiteit aan culturen in Kortrijk. Er wordt gestart op de Veemarkt. Samen met de gids breng je een bezoek aan het Agentschap voor integratie en inburgering.  Daar vertellen ze wat inburgering en maatschappelijke oriëntatie is en legt iemand een getuigenis af.  Verder bezoek je een aantal de winkels in de Zwevegemsestraat (bijv. een Turkse bakker) en een aantal opbouwprojecten uit de buurt. De rode draad doorheen de wandeling is het verhaal van migratie en samenlevingsopbouw in Kortrijk aan de hand van 4 thema's, nl. inburgering, samenleven in diversiteit, ondernemen en culturele gewoontes en tenslotte sociale, culturele en educatieve projecten (bijv. Scala, de Speelvogel).

Tijdens de fietstocht (3u) komen dezelfde aspecten aan bod als tijdens de wandeling. Alleen worden ook een aantal projecten/winkels bezocht die verder van de Veemarkt liggen én wordt er ook een bezoek aan de moskee (bij voorkeur voormiddag) en de orthodoxe kerk van Kortrijk aan gekoppeld.

Methodiek :  
Begeleid bezoek / begeleide wandeling
Sport en beweging
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
5
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
wandeling 2u - fietstocht 3u
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  

-

Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  

-

In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
West-Vlaanderen
Prijs per sessie :  
60.00€
Praktische opmerkingen :  
60 euro voor de wandeling; 90 euro voor de fietstocht. Er wordt ook 5 euro extra gevraagd per groep voor een degustatie.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
  1. De leerlingen maken kennis met verschillende culturen in Kortrijk
  2. De leerlingen maken kennis met culturele verschillen binnen de eigen samenleving
  3. De leerlingen zien in dat culturele verschillen niet hoeven gezien te worden als een probleem, maar best een verrijking kunnen betekenen voor iedereen die er voor open staat
  4. De leerlingen zien in dat elk individu respect verdient, ongeacht zijn/haar afkomst, sekse, religie, geaardheid,…
  5. De leerlingen weten dat nieuwkomers een cursus inburgering en maatschappelijke oriëntatie moeten volgen en weten wat dit precies inhoudt