Inleefatelier Mondiapolis

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In dit inleefatelier in een levensecht driedimensionaal decor willen we de leerlingen bewust maken van de impact die de economische globalisering heeft op mens en milieu. We vertrekken hierbij vanuit alledaagse consumptiegoederen zoals een jeans, gsm of frisdrankje en stellen ons gedrag als consument in vraag. De deelnemers komen via een rollenspel in het hart van de economische globalisering terecht, namelijk op de katoenvelden van Burkina Faso en in een textielfabriek in Cambodja. Ze ontdekken dat natuurlijke rijkdommen en macht oneerlijk verdeeld zijn, en dat multinationals de hoofdrol spelen in Mondiapolis. Ten slotte worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over alternatieven voor een andere, duurzamere globalisering. Naast het Mondiapolis-atelier, is er ook het Bolivia-atelier. Hier ontdekken de deelnemers dat voedsel en klimaatverandering onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar.
Methodiek :  
Inleefactiviteit
Actief gesprek / filosoferen
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
Minimum aantal deelnemers :  
12
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
3 uur
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Geen materiaal. Wij vragen wel aan de leerkrachten om de leerlingen voor te bereiden op het atelier aan de hand van een voorbereidingsdossier van Oxfam uit of eigen materiaal. U vindt het dossier op http://basta.oxfamsol.be/?p=15940&lang=nl
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Het gaat om ruimtes die zijn omgebouwd tot inleefateliers. Wij vragen de scholen dus naar de gebouwen van Oxfam in Brussel te komen.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Brussel
Prijs per student :  
5.00€
Praktische opmerkingen :  
Gratis voor begeleiders.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De deelnemers kennis laten maken met de mechanismen van de huidige geglobaliseerde economie en de gevolgen hiervan aantonen Aantonen dat waardig werk en een gezond milieu fundamentele basisrechten zijn waar iedereen toegang tot moet hebben. Aantonen dat Noord-Zuid arbeiders geen concurrenten van elkaar zijn. Aantonen dat Duurzame Ontwikkeling een antwoord kan bieden op tal van excessen in onze neoliberale samenleving. Aantonen dat een andere globalisering mogelijk is. Deelnemers laten nadenken over alternatieve manieren van produceren en consumeren.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Introductie
Tijdsduur :  
10 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Voorstelling van de animator en een woordje uitleg over de werking van Oxfam-Solidariteit a.d.h.v. de visie en missie. Voorstelling van het atelier Mondiapolis (wat is globalisering?)
Type :  
De economische globalisering en haar gevolgen
Tijdsduur :  
45 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Vervolgens gaan de leerlingen in de 'Mini-musea' op onderzoek uit. Er zijn er drie: eentje voor koltan, katoen en suiker. Waar komt onze gsm, jeans of frisdrank vandaan? In welke omstandigheden zijn deze producten vervaardigd? De deelnemers doen hun ontdekkingen nadien aan elkaar uit de doeken.
Type :  
De werkomstandigheden in Cambodja
Tijdsduur :  
1.5 uur
Korte procesbeschrijving :  
Rollenspel. De deelnemers zullen in de huid kruipen van een katoenteler, arbeidster, vakbondsafgevaardigde, onderaannemer, een multinational, of een consumentenbeweging. Zij vinden alle info om hun rol te vervullen terug in het atelier. Nadien zullen zij met elkaar in discussie treden. vervolgens komt er een nabespreking (vond je je rol moeilijk? oplossingen voor het probleem?).
Type :  
link werkomstandigheden tussen Noord en Zuid
Tijdsduur :  
15 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Hier wordt de link gemaakt tussen werkomstandigheden en milieuvervuiling in het Zuiden en onze leefwijze in het Noorden adhv. een onderwijsleergesprek.
Type :  
Alternatieven
Tijdsduur :  
30 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Aan de hand van een spel worden alternatieven besproken. Vele daarvan kunnen we onmiddellijk toepassen in ons dagelijks leven.