Inleefatelier Bolivia

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In een interactief decor komen de deelnemers terecht in Bolivia en ontdekken ze hoe de klimaatverandering een grote impact heeft op de voedselzekerheid van de Bolivianen. Kunnen mensen nog zelf beslissen welk voedsel ze willen verbouwen en heeft iedereen gelijke toegang tot de markt? Via een interactief parcours ontdekken de deelnemers hoe de klimaatverandering en machtsverhoudingen honger in de hand werken. Bovendien wordt er procesmatig gewerkt. Vóór het bezoek aan het inleefatelier is een voorbereidingsdossier voor de leerkracht voorzien. Nadien is er opvolging met gemotiveerde groepen mogelijk. Er kan ook aansluiting gevonden worden met ons inleefatelier Mondiapolis waarin we de gevolgen van de economische globalisering kritisch onder de loep nemen.
Methodiek :  
Inleefactiviteit
Spel
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
Minimum aantal deelnemers :  
12
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
3u
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
/
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
/
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Brussel
Prijs per student :  
5.00€
Praktische opmerkingen :  
Gratis voor begeleider.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Het inleefatelier Bolivia illustreert één van de Oxfam thema’s “Het recht op duurzame bestaansmiddelen”. Het belicht tevens de impact van de klimaatverandering op de voedselveiligheid. Bolivia is het land bij uitstek in Zuid-Amerika dat het meest getroffen wordt door de klimaatverandering: het smelten van de gletsjers, overstromingen, droogtes, bosbranden…. In Bolivia, waar een overgroot deel van de bevolking van de landbouw leeft, vormen deze natuurrampen een ware bedreiging voor de voedselveiligheid van de Bolivianen. Het Bolivia inleefatelier laat je het dagelijkse leven van inwoners uit verschillende regio’s kennen om zelf vast te stellen welke gevolgen de klimaatverandering voor hun leven heeft. Het laat je deelnemen aan een grote internationale klimaattop om je stem te laten horen en oplossingen te zoeken. Het laat je nadenken over de eventuele verbanden tussen de klimaatverandering en onze manier van produceren en consumeren. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Welke duurzame oplossingen kunnen we in overweging nemen?