GROENE AARDE. Landbouw in Afrika

Workshop 'Groene aarde'
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Met behulp van kaarten, foto’s en filmmateriaal ontdekken de leerlingen de verscheidenheid aan natuurlijke biotopen, de culturele diversiteit en het belang van de landbouw binnen de Afrikaanse economie. Ze leren de belangrijkste voedings- en exportgewassen kennen: bananen, maniok, suikerriet, palmolie en koffie staan op het menu. Maar ook de voedselzekerheid, de ecologische gevolgen van de ongecontroleerde houtkap en de schommelende koffieprijs op de internationale markt komen aan bod. Met deze informatie trekken de leerlingen naar Nambere, een heuvel aan de voet van de Kilimanjaro, in het noorden van Tanzania. Een maquette van deze heuvel is het spelterrein. Onderverdeeld in families krijgen de deelnemers een akker toegewezen die ze moeten bewerken, rekening houdend met externe factoren zoals erosie, droogte en parasieten. Zal er voldoende geoogst kunnen worden om in de voedselbehoeften van de familie te voorzien, om de kinderen naar school te sturen, enz.? Elke groep verdedigt zijn keuze.
Bekijk video
Methodiek :  
Spel
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
Minimum aantal deelnemers :  
8
Maximum aantal deelnemers :  
23
Tijdsduur :  
2.30u
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Niet van toepassing
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Niet van toepassing
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Brussel
Prijs per sessie :  
90.00€
Praktische opmerkingen :  
Bijkomende inkomprijs: 3 euro per leerling (toegangsticket in het Museum voor Natuurwetenschappen). De workshop gaat door in het Museum voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29 - 1000 Brussel
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
- Deze workshop wil in de eerste plaats een diepgaande en solide aanvulling zijn bij het lesprogramma van het secundair onderwijs. - De jongeren ontdekken dat hun ideeën over andere culturen en continenten vaak gekleurd zijn door de context waarin ze zelf leven (belang van de media, vooroordelen,…). - De jongeren krijgen een globaal beeld van het socio-economisch ontwikkelingspeil (cfr HDI, BIP) van Afrika beneden de Sahara. Ze begrijpen de correlatie met de tewerkstelling in de landbouw. - De jongeren leren de grote vegetatiezones van het continent kennen en kunnen het verspreidingsgebied van de belangrijkste Afrikaanse voedingsgewassen hierbinnen plaatsen. - De jongeren leren de grote uitdagingen van de kleine Afrikaanse landbouwer kennen. Zowel de sociale, ecologische, landbouwtechnische als economische problemen komen aan bod. - De jongeren begrijpen dat ook een kleine Afrikaanse boer zijn plaats heeft in de wereldeconomie en de noord-zuidrelaties. - De jongeren kunnen zich inleven in de landbouwproblematiek en de socio-economische situatie van een boerenfamilie in Tanzania. - De jongeren kunnen met de basiskennis opgedaan in het eerste deel van de workshop, zelf beslissingen nemen en deze concretiseren tijdens een informatief spel. - De jongeren kiezen tijdens het informatieve spel zelf welke hun prioriteiten zijn in het streven naar een betere situatie voor hun 'imaginaire' familie.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
VRAAGGESPREK AFRIKA FYSISCH (INLEIDING)
Tijdsduur :  
10 min.
Korte procesbeschrijving :  
Hoe hebben reliëf en klimaat een invloed op de Afrikaanse vegetatie en biotopen? Welke gevolgen heeft dit voor de landbouw en de verspreiding en teelt van voedingsgewassen?
Type :  
VRAAGGESPREK STATISTIEK
Tijdsduur :  
10 min.
Korte procesbeschrijving :  
Wat is de plaats die de landbouw inneemt in de Afrikaanse economie? Een vergelijking met Europa.
Type :  
VRAAGGESPREK
Tijdsduur :  
5 min.
Korte procesbeschrijving :  
Focus op kleinschalige landbouw. Brandhout en ecologie. Erosiebestrijding en Landbouwmethodes.
Type :  
VRAAGGESPREK
Tijdsduur :  
40 min.
Korte procesbeschrijving :  
Voorstelling van een aantal Afrikaanse landbouwgewassen en hun afgeleide producten. Het Afrikaanse menu: voedingsgewassen en basisvoedsel. Regionale verschillen. Focus op een voedingsgewas: bakbananen + introductie agroforestry Focus op een exportgewas: koffie (grondstoffenhandel)
Type :  
AUDIO-VISUEEL / ILLUSTRATIE
Tijdsduur :  
10 min.
Korte procesbeschrijving :  
Beelden van Afrika vandaag: 5 filmpjes van 5 verschillende Afrikaanse landen. Opdracht: Welk land wordt getoond? Een verscheidenheid aan landschappen en volkeren. Mensen aan het werk: landbouw, bosbouw, visserij, handel, ... Andere aspecten van hedendaags Afrika: stad/platteland, transport, voeding,…
Type :  
AUDIO-VISUEEL / ILLUSTRATIE
Tijdsduur :  
5 min.
Korte procesbeschrijving :  
Voorstelling Tanzania, Arusha, Nambere, de familie Barakaeli.
Type :  
INFORMATIEF SPEL: EEN VOORBEELD VAN KLEINSCHALIGE LANDBOUW
Tijdsduur :  
60 min.
Korte procesbeschrijving :  
Nambere, groene heuvel in Tanzania, aan de voet van de Kilimanjaro: een informatief spel over kleinschalige landbouw, bodem- gebruik, voedselproductie, en commerciële teelten in Afrika. De voordelen van meerlagige teelt voor de kleine landbouwer. (agroforestry) De strijd tegen erosie en bodem- verarming. Rol van micro- en macro- economische factoren.
Type :  
DISCUSSIE / CONCLUSIES
Tijdsduur :  
10 min.
Korte procesbeschrijving :  
Welke keuzes werden er gemaakt gedurende het spel? Wat zijn de prioriteten van de Tanzaniaanse landbouwers? Eventueel: - De Afrikaanse landbouw in de marge van de wereldeconomie - Ontwikkelingssamenwerking: noodhulp, technische bijstand, eerlijke handel of sensibiliseringscampagnes.