Een boom in de winkelkar

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs is er de workshop 'Een boom in de winkelkar'. Een professionele animator begeleidt de workshop. Hij verdeelt de klas in groepjes, die elk een gezin vormen. Met denk- en doeopdrachten proberen de leerlingen zo duurzaam mogelijk te leven. Waar gaan ze wonen, hoe zullen ze zich verplaatsen, welk water mogen ze drinken, wat zullen ze eten? Op een luchtige, interactieve manier leren ze nadenken over hun verplaatsingen, water- en energiebesparing en duurzaam aankoopgedrag. De begeleider zorgt voor een speels geheel. Het spelelement is in dit lespakket sterk educatief onderbouwd. De kinderen verzamelen bomen door de opdrachten zo milieuvriendelijk mogelijk op te lossen. Als ze niet goed bezig zijn, worden er bomen omgehakt. De familie die op het einde van de workshop het grootste aantal bomen heeft, wint de titel van 'Meest Duurzame Familie'. De workshop houdt rekening met de eindtermen van de derde graad basisonderwijs. Hierbij komen niet alleen de eindtermen voor wereldoriëntatie, maar ook die voor leren leren en sociale vaardigheden ruim aan bod.
Methodiek :  
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
3rd graad
Maximum aantal deelnemers :  
24
Tijdsduur :  
2 uur
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Prijs per student :  
3.00€
Praktische opmerkingen :  
- elke dinsdag van het schooljaar - reserveren via tel. 03 217 08 11 of ecohuis@stad.antwerpen.be - de workshop vindt plaats in het EcoHuis
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Kinderen van het basisonderwijs stof tot nadenken geven over hun eigen milieugedrag