De Wereld aan Tafel

De Wereld aan Tafel
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
'De Wereld aan Tafel' verdeelt de spelers in wereldleiders en boeren. Sommige boeren komen uit het Noorden, andere boeren komen uit het Zuiden. De boeren verbouwen landbouwproducten voor de internationale markt. Hun doen en laten wordt voor een stuk bepaald door beslissingen die de wereldleiders nemen. Om die beslissingen te nemen, komen de wereldleiders samen en gaan ze rond de tafel zitten... De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site (https://www.aanstokerij.be/nl/boek-een-begeleiding) en ons aanvraagformulier: https://aanstokerij.formstack.com/forms/begeleiding_aanvragen.
Methodiek :  
Inleefactiviteit
Spel
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
Minimum aantal deelnemers :  
8
Maximum aantal deelnemers :  
24
Tijdsduur :  
100 - 150 min
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
6 tafels en een stoel per deelnemer.
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Een ruim lokaal
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.50€ per km
Prijs per sessie :  
135.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Ervaren wat het is om boer te zijn en ervaren hoe beslissingen die een wereldwijd draagvlak hebben tot stand komen. De invloed van de mondiale instellingen op de wereldhandel ervaren.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Inleiding
Tijdsduur :  
5 min
Type :  
Speluitleg
Tijdsduur :  
15 min
Type :  
Spel
Tijdsduur :  
50 - 100 min
Korte procesbeschrijving :  
'De Wereld aan Tafel' verdeelt de deelnemers in boeren uit het Noorden, boeren uit het Zuiden, wereldleiders uit het Noorden en wereldleiders uit het Zuiden. De boeren uit het Noorden en de boeren uit het Zuiden spelen elk een kaartspel waarin ze landbouwproducten verbouwen. De kaartspelen van de boeren in het Noorden en het Zuiden zijn gelijkaardig, maar de producten waarmee ze spelen zijn verschillend. De wereldleiders spelen een totaal ander spel. Wat in hun bordspel gebeurt, beïnvloedt het spel van de boeren, maar wat bij de boeren gebeurt, heeft ook invloed op het spel van de wereldleiders.
Type :  
Nabespreking
Tijdsduur :  
30 min