Danzas Latinas: Salsa, Merengue & Cumbia

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Op een swingende manier ontdek je verschillende stijlen van de verscheiden danscultuur uit Zuid-Amerika (Cuba, Mexico, Colombia, Peru, Dominicaanse Republiek…). Aanstekelijke ritmes die je vanzelf doen bewegen en die de passie voor muziek en het leven doen oplaaien. Op een tegelijk inspannende en ontspannende wijze ga je op in een intense belevenis die de geest en het lichaam verrijken en even zuiveren van alle zorgen. Wist je vroeger niet of het nu salsa of merengue was wat je hoorde? Na deze workshop weet je het meteen en kan je de basispassen zetten en met volle teugen genieten.

Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Sport en beweging
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
4
Maximum aantal deelnemers :  
20
Tijdsduur :  
90' of 100'
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  

Audio installatie met CD-speler

Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  

Voldoende dansruimte

In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.40€ per km
Prijs per sessie :  
120.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

KENNIS:

  • De kinderen maken op een speelse manier kennis met Latijns-Amerika, met de inheemse cultuur.
  • Op een praktijkgerichte en interactieve wijze de rijke cultuur van het continent leren kennen, inschatten en waarderen.
  • Het beeld dat de kinderen hebben van een land in het Zuiden naar voor laten komen, dit beeld relativeren, aanpassen aan de realiteit.
  • De kinderen leren ook de synergie te begrijpen die contact tussen verschillende culturen teweeg brengt. En via de uitwisseling kunnen we ook onze kennis en cultuur verdiepen.

VAARDIGHEDEN:

  • De kinderen leren dansen op typische muziek, die vandaag mondialer dan ooit is geworden.

HOUDINGEN:

  • Aan de hand van verhalen, dans en spel kunnen de deelnemers zich inleven in het dagelijkse leven van de Zuidamerikanen.
  • Door samen feest te vieren en te dansen geniet men van het samenzijn.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
We reizen naar Peru
Tijdsduur :  
30 min
Korte procesbeschrijving :  
<p style="text-align: justify;">Situeren van de geografische ligging, interactief informeren over enkele historische en actuele feiten en typische zaken van de Andes cultuur aanhalen. Verschillende aspecten komen aan bod: situering, geschiedenis, geografie, economie, muziek, kleren. Dit alles op een interactieve manier, aan de hand van foto&#39;s, affiches en een koffer vol typische voorwerpen van Latijns-Amerika. Het beluisteren van korte muziekstukjes stimuleert het inlevingsvermogen nog meer. Alles gebeurt op interactieve wijze. Door de deelnemers aan te tonen wat de dansgewoontes in Latijns-Amerika zijn, zien deze de verschillen maar ook de gelijkenissen met onze (dans)cultuur en interesses.</p>
Type :  
Feest en dansen:
Tijdsduur :  
50 min
Korte procesbeschrijving :  
<p style="text-align: justify;">Het meest interactief is natuurlijk het aanleren van de dansen. Dit gebeurt letterlijk en figuurlijk stap voor stap. Cruciaal is dat alles eenvoudig uitgelegd wordt, goed gedemonstreerd wordt, en het niet te technisch wordt zodat iedereen op zijn manier en op eigen initiatief creatief kan meedansen. Via de muziek ontstaat een aanstekelijke sfeer die aanspoort tot dansen en het inlevingsvermogen nog beter stimuleert.</p><p style="text-align: justify;">Op het einde wordt gepeild naar de beleving van de deelnemers en worden ze aangemoedigd hun ontdekkingen of interesse verder uit te diepen.</p>