" Dans je mee? "

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De workshop start met een korte introductie over het land van herkomst en het leven van de lesgever. Vervolgens overloopt de lesgever stap voor stap de dans samen met de leerlingen. Na wat oefenen gaat men de dans op muziek uitproberen. Op het einde overloopt men wat men tijdens de workshop heeft geleerd en wordt de gehele dans samen met de lesgever herhaald. De nadruk wordt niet gelegd op het correct kunnen uitvoeren van de dans maar eerder op het kennismaken met andere culturen.
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Sport en beweging
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
15
Maximum aantal deelnemers :  
50
Tijdsduur :  
minimum 30min. en maximum 50min.
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Een cd speler
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Een ruimte of klaslokaal dat ruim genoeg is om met het aantal deelnemers die aan de workshop deelneemt in te bewegen.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per student :  
5.00€
Praktische opmerkingen :  
De factuur wordt na afloop elektronisch bezorgd. Betaling gebeurt via overschrijving op Fortis bankrekening 001-4749094-50 met vermelding naam school/organisatie en factuurnummer.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De leerlingen maken kennis met de leefwereld van de lesgever via dans.De leerlingen komen tevens in contact met de diversiteit die aanwezig is in België. De leerlingen bekomen via dans een meer gedifferentieerd beeld van Afrika.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Inleiding
Tijdsduur :  
5 - 10 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Een beschrijven van de lesgever en zijn land van herkomst
Type :  
Doen!
Tijdsduur :  
20 - 30 minuten
Korte procesbeschrijving :  
- luisteren naar de dansmuziek + korte uitleg - dans demonstreren - dans stap voor stap voordoen (zonder muziek) - leerlingen doen de stappen zelf (zonder muziek) - samen de aangeleerde stappen dansen - lesgever + leerlingen dansen samen op muziek
Type :  
Slot
Tijdsduur :  
5 - 10 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Het geheel van zowel dans als uitleg wordt nog een laatste maal herhaald in de vorm van vragen en het dansje voorstellen aan de rest van de klas.