Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar: van 01/09/2017 tot 29/06/2018
Opgelet: Kleur Bekennen heeft deze activiteit mogelijk niet gezien. We zijn wellicht dus niet op de hoogte van de exacte inhoud en het verloop van deze activiteit.

Congo: kolonisatie en dekolonisatie

Workshop 'Congo: kolonisatie en dekolonisatie'
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De deelnemers maken eerst kennis met de context waarin het Europees imperialisme zich ontwikkelde en met de internationale kolonisatiegolf die daarop volgde. Onderverdeeld in groepjes trekken ze nadien de zalen van het BELvue Museum in op zoek naar informatie over de kolonisatie van Congo door België. Ze staan stil bij een aantal sleutelmomenten uit de Congolese koloniale geschiedenis en plaatsen deze gebeurtenissen op een tijdslijn.
Methodiek :  
Inleefactiviteit
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
Minimum aantal deelnemers :  
8
Maximum aantal deelnemers :  
23
Tijdsduur :  
2 x 2.15u (of maar 1 x 2.15u als enkel module A genomen wordt)
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Niet van toepassing
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Niet van toepassing
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Brussel
Prijs per sessie :  
0.00€
Praktische opmerkingen :  
De workshop moet gereserveerd worden bij het BELvue museum en gaat door in het BELvue Museum, Paleizenplein 7 - 1000 Brussel. Reserveren via https://www.belvue.be/nl/activities/workshops/congo-kolonisatie-en-dekolonisatie
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
- De leerlingen hebben een duidelijk beeld van de culturele, economische en socio-politieke context van het 19de en 20steeeuwse Europese imperialisme en van de kolonisatie van Congo door België. De leerlingen kennen de belangrijkste sleutelmomenten in de koloniale geschiedenis van Congo. - De leerlingen begrijpen de motieven van de onafhankelijkheidsstrijd en het dekolonisatieproces. - De leerlingen kunnen linken leggen tussen de huidige sociale, politieke en economische situatie in Congo en het koloniale verleden. - De leerlingen hebben een beeld van de discontinuïteit maar ook van de continuïteit die er bestaat tussen de Onafhankelijke Congostaat, Belgisch-Congo en het huidige onafhankelijke Congo.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Inleiding
Tijdsduur :  
45 min.
Korte procesbeschrijving :  
Kennismaking met de thematiek van kolonisatie en dekolonisatie en het afbakenen van de verschillende periodes. De gids schetst de grote lijnen van de koloniale en de dekoloniale periode aan de hand van een tijdslijn. Nadien moeten 5 globale redenen voor de kolonisatie gekoppeld worden aan 5 citaten. 1/Zoektocht naar grondstoffen en een nieuwe afzetmarkt. 2/Expansiedrift. 3/Verruimen van de wetenschappelijke kennis. 4/Het superioriteitsgevoel van de Westerse beschaving. 5/Christianisering.
Type :  
Opzoeken van informatie
Tijdsduur :  
45 min.
Korte procesbeschrijving :  
Onderdompeling in de Belgische kolonisatie van Congo. Belangrijk is om de verschillende standpunten in deze materie aan bod te laten komen. Met een reproductie van een schilderij in de hand verspreiden de leerlingen zich, in kleine groepjes (5), in de zalen van het BELvue museum. Ze gaan op zoek naar informatie over de verschillende periodes van de koloniale en dekoloniale tijd. Deze info wordt aangevuld met teksten en foto- en filmmateriaal op de tablets. 1/Ontginning van grondstoffen 2/Urbanisatiepolitiek van Leopold II 3/« Administratie » van de bevolking 4/De onafhankelijkheid en de moord op Lumumba 5/Mobutu en Zaïre
Type :  
Conclusie (45 min.)
Korte procesbeschrijving :  
De verzamelde info met elkaar delen en kijken naar hedendaagse beelden van de DRC. Elke groep plaatst zijn schilderij op een vereenvoudigde tijdslijn aan de andere kant van het meubel en voegt er geassocieerde objecten aan toe. Samen kijken naar een film over de RDC.
Korte procesbeschrijving :  
Deze activiteit is maar tijdelijk beschikbaar :  
Ja
Beschikbaar :  
vri, 01/09/2017 - vri, 29/06/2018