Bananenspel

economische kringloop
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het Bananenspel illustreert het mechanisme van vraag en aanbod tussen derdewereldlanden en industrielanden. Tijdens het spel volgen de kinderen de weg die een banaan aflegt, van de plantage tot bij de Europese consument. Van plantagearbeiders naar plantagebezitters, vandaar naar de importeurs en de kleinhandelaars. Uiteindelijk komt de banaan in de handen van de kritische consument. Hoe evolueert de prijs? Welke invloeden hebben vraag en aanbod op die prijs? In de loop van het spel worden talloze vragen gesteld en beantwoord. Het bananenspel is animerend en ontnuchterend tegelijkertijd. De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site (https://www.aanstokerij.be/nl/boek-een-begeleiding) en ons aanvraagformulier: https://aanstokerij.formstack.com/forms/begeleiding_aanvragen.
Methodiek :  
Inleefspel
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
20
Maximum aantal deelnemers :  
80
Tijdsduur :  
120
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Kladpapier
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Vier aangrenzende lokalen, een stoel per speler en enkele tafels per lokaal.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.50€ per km
Prijs per sessie :  
135.00€
Praktische opmerkingen :  
Onze prijzen zijn afhankelijk van verplaatsingsafstand en duur van de begeleiding. We verwijzen daarom graag naar onze site (https://www.aanstokerij.be/nl/boek-een-begeleiding) en ons aanvraagformulier: https://aanstokerij.formstack.com/forms/begeleiding_aanvragen.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De spelers inzicht geven in de economische kringloop. ‘Het bananenspel’ verduidelijkt het mechanisme van vraag en aanbod tussen derde wereldlanden en industrielanden. Welke weg legt een banaan af van de landarbeider tot de Europese consument? Hoe evolueert de prijs? Welke invloed hebben vraag en aanbod op de prijs?
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Inleiding
Tijdsduur :  
5 min
Type :  
Speluitleg
Tijdsduur :  
15 min
Korte procesbeschrijving :  
Er zijn vijf belangrijke groepen vertegenwoordigd, verdeeld over 4 klaslokalen. De begeleiders leggen het spel uit aan de verschillende groepen.
Type :  
Spel
Tijdsduur :  
70 min
Korte procesbeschrijving :  
Er worden vier handelsjaren gespeeld. Elke groep beschikt over een begeleider die kan antwoorden op vragen. Begeleiders fungeren ook als consument.
Type :  
Nabespreking
Tijdsduur :  
30 min
Korte procesbeschrijving :  
De begeleiders brengen de deelnemers van verschillende groepen in kleinere groepjes bij elkaar voor de nabespreking. De deelnemers kunnen stoom afblazen. Vanuit die ervaringen kan het gesprek verder worden opgebouwd en de link met de realiteit gelegd.