Andes

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het eerste deel tonen en bespelen de 2 begeleiders een aantal authentieke Zuid-Amerikaanse muziekinstrumenten. Ze gaan in dialoog met de leerlingen over Zuid-Amerika: armoede en rijkdom, de Spaanse kolonisatie, het belang van het regenwoud, de klimaatverandering… In het 2de deel bouwt elke leerling een ‘echte Indiaanse panfluit’ er wordt een orkest gevormd, en er wordt een geluidsopname gemaakt..
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Minimum aantal deelnemers :  
10
Maximum aantal deelnemers :  
30
Tijdsduur :  
1u10
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
geen
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
een klas of refter die herschikt mag worden om open ruimte te creeren een aantal lege tafels
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.00€ per km
Prijs per sessie :  
150.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De methodiek is een evenwichtige mix van de basiselementen van een leerproces: ‘denken’ (nieuwe kennis wordt aangereikt), ‘voelen’ (verwondering, verontwaardiging, respect worden aangewakkerd), ‘doen’ (autonoom een volwaardig muziekinstrument knutselen en in groep bespelen!). De informatie is op niveau van de leerlingen en heeft betrekking op oorzaken van armoede, mondiale diversiteit, herkenning van clichés, van rolpatronen… Dit alles wordt gelinkt aan eigen waarden, houdingen, (consumptie)gedrag, duurzaamheid, solidariteit, e.a.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Individuele vorming via een gesprek
Tijdsduur :  
20 min
Korte procesbeschrijving :  
<p lang="nl-NL" style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><font size="2">De begeleiders bespreken tijdens een individueel gesprek met de begeleidende leerkracht de vragen in verband met de workshop en de website van Muzieklabyrint, en geven hints voor mogelijke nawerking</font></p>