Afrikaanse percussie

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De djembé is een Afrikaans, kelkvormig instrument waarop ritmes geslagen worden. Vroeger werd de djembé gebruikt als communicatiemiddel (om nieuwtjes over te brengen, om uit te nodigen tot feest vieren, om gevaar aan te kondigen of hulp in te roepen, …). Tegenwoordig is het vooral een muziekinstrument waarop prachtige, kleurrijke ritmes gespeeld worden die dikwijls toch een verhaal vertellen over lang vervlogen tijden … Tijdens de workshop percussie wordt er samen met de leerlingen gepraat (oorsprong/belang van het instrument) en muziek gemaakt (de basisslagen en een eenvoudig ritme worden aangeleerd). De djembé is een heel uitnodigend instrument. Met een aantal eenvoudige slagen en op relatief korte tijd kan je er leuke muziek mee maken!
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Maximum aantal deelnemers :  
20
Tijdsduur :  
min. 1 lesuur; bij grote verplaatsingen min. 1 dagdeel van 3 lesuren
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
- Stoelen zonder armleuning in een kring opgesteld. - De vzw stelt djembés ter beschikking.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per sessie :  
100.00€
Praktische opmerkingen :  
prijs per uur
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

- kennismaken met de Afrikaanse cultuur (oorsprong en belang van percussie, dans, eetcultuur/gewoonten en tradities/ …)- door gesprek komen tot uitwisseling (de verschillen tussen de culturen en de daaraan verbonden gewoonten, regels, … komen tot uiting)- door deze kennis komen tot meer begrip en openheid (verschillen kunnen naast elkaar bestaan zonder bedreigend, negatief te zijn. Uit de verscheidenheid leren voor jezelf, jezelf verrijken en zo in staat zijn tot ‘verbroedering’).

Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Korte procesbeschrijving :  
- kennismaking met de percussionist - info over het instrument (oorsprong/belang), de betekenis van de verschillende ritmes, … De leerlingen kunnen tijdens de workshop steeds vragen stellen. - aanleren en inoefenen van de basisslagen en een eenvoudig ritme