AFRIKAANSE LIEDJES, DANS, TAAL " JAMBO BWANA "

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het grootste deel van haar leven verbleef Eunice in haar geboorteland: Kenia. Daar kreeg ze de typisch Afrikaanse levenswijze van kindsaf mee. Zang en dans zijn in Afrika altijd met elkaar verbonden en alom aanwezig. Op een authentieke manier leert Eunice de leerlingen de Swahili-liedjes aan uit haar kindertijd, naast het zingen en dansen gaat Eunice ook in op de traditionele betekenis van de liedjes. In combinatie met dans, verhaal, spreuken en tongtwisters is deze unieke workshop voor de kinderen een energieke, swingende en leerzame ervaring. Deze originele workshop werd op een ludieke, speelse manier samengesteld, een aanrader om op een niet alledaagse manier kennis te maken met een stukje Afrika zoals alleen Afrikanen het kennen en ervaren. Deze dans, taal en zang workshop werd speciaal ontwikkeld voor lager onderwijs, inhoud kan worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Minimum aantal deelnemers :  
10
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
Flexibel / Afhankelijk van de gekozen formule.
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
voldoende grootte ruimte
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.35€ per km
Prijs per sessie :  
0.00€
Praktische opmerkingen :  
prijzen afhankelijk van de gekozen formule,vraag vrijblijvend een prijsvoorstel
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Het leren kennen, herkennen, begrijpen en respect tonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot een andere cultuur. De wereld is een dorp en de multiculturele samenleving een feit. Leren samenleven met mensen uit een andere cultuur is een onderdeel van de hedendaagse opvoeding geworden. Diversiteit als een positief gegeven. Veelal hebben jongeren een vertekend beeld over Afrika, dit wordt gevoed door de hoofdzakelijk negatieve berichtgeving van de hedendaagse media. Criminaliteit, armoede, oorlog en geweld worden breed in de kijker geplaatst. Met onze schoolprogramma’s is het juist die stereotiepe berichtgeving die we willen doorbreken, Afrika heeft zoveel meer te bieden. Afrika is ook het continent van HAKUNA MATATA, van gastvrijheid en menselijke warmte, waar sociale contacten en familiale waarden nog hoog aangeschreven staan, kortom een verrijking voor onze gestresseerde koude westerse maatschappij.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Divers
Tijdsduur :  
flexibel
Korte procesbeschrijving :  
Is afhankelijk van de gekozen formule – het verloop van de activiteiten komt in onderlinge samenspraak tot stand.