Afrikaanse dans

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
“Afrikaans dansen tovert een glimlach op je lippen!” “Met de Afrikaanse dans maak je contact tussen je hart en je voeten!” Afrikaans dansen is expressief bewegen op aanstekelijke ritmes. Onmisbaar bij het Afrikaans dansen is de begeleiding op de djembé en de doundouns. Deze ritmes zijn niet alleen meeslepend en dansbaar, maar zijn ook diepgeworteld in de Afrikaanse cultuur. Bij elk ritueel (geboorte, huwelijk, overlijden, bezoek, …) horen speciale dansen en ritmes, en elk ervan heeft een eigen betekenis. Tijdens de workshop Afrikaanse dans wordt er met de leerlingen gezongen en gedanst onder begeleiding van live percussie!
Methodiek :  
Sport en beweging
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
25
Maximum aantal deelnemers :  
30
Tijdsduur :  
min. 1 lesuur, bij grote verplaatsingen min. 1 dagdeel van 3 lesuren
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
een ruime zaal waar op blote voeten gedanst kan worden
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per sessie :  
100.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
- kennismaken met de Afrikaanse cultuur (oorsprong en belang van percussie, dans, eetcultuur/gewoonten en tradities/ …) - door gesprek komen tot uitwisseling (de verschillen tussen de culturen en de daaraan verbonden gewoonten, regels, … komen tot uiting) - door deze kennis komen tot meer begrip en openheid (verschillen kunnen naast elkaar verstaan zonder bedreigend, negatief te zijn. Uit de verscheidenheid leren voor jezelf, jezelf verrijken en zo in staat zijn tot ‘verbroedering’).
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Korte procesbeschrijving :  
- kennismaking met de danser en percussionist - info over de oorsprong/betekenis van de dans - Vragen kunnen tijdens de workshop steeds gesteld worden - opwarming en aanleren van een aantal basisbeginselen van de Afrikaanse dans