Afrikaanse dans

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Beleef de Afrikaanse dans op een authentieke manier! Je laat je meevoeren op de ritmes van de djembé en voelt de Afrikaanse warmte en optimisme. De dans is inspannend en ontspannend tegelijk! Er wordt aandacht geschonken aan opwarming en stretching. Daarna worden de dansbewegingen rustig opgebouwd en herhaald. Je komt in aanraking met nieuwe bewegingen en ontwikkeld je ritmegevoel. De interactie van dans en percussie is energie en geeft energie. Een unieke en onvergetelijke ervaring voor iedereen!!
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Sport en beweging
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
6
Maximum aantal deelnemers :  
40
Tijdsduur :  
1 lesuur, ook langere sessies mogelijk
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Ruim lokaal met dansbare vloer
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.34€ per km
Prijs per sessie :  
75.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Via dans een positieve blik werpen op de West-Afrikaanse cultuur om zo tot respect voor het anders zijn, verdraagzaamheid te komen. De leerlingen laten plezier ervaren en ervaringen/vaardigheden opdoen die typerend zijn voor de Afrikaanse dans. De leerlingen kunnen op het eind van de workshop een leuke choreografie herhalen en vormgeven.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Dans
Tijdsduur :  
1 lesuur
Korte procesbeschrijving :  
Op de tonen van Afrikaanse muziek wordt het lichaam losgemaakt en opgewarmd. De lesgever gaat door een opeenvolging van bewegingen en danspassen een mooie choreografie vormen. De dans komt pas tot volle leven door de begeleiding van de live-percussie! Tot slot is er ruimte voor uitwisseling van belevingen en eventueel een toonmoment.