Aan tafel!

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Met deze nieuwe workshop over voedselzekerheid serveren we de leerlingen straffe kost.Op onze planeet zijn 1.6 miljard mensen overvoed en deze groep wordt alsmaar groter. Intussen lijden wereldwijd ook bijna 1 miljard mensen honger... een schril contrast. Hoewel deze feiten zwaar op de maag liggen, blijven we niet bij de pakken zitten. Concrete verhalen prikkelen de leerlingen om antwoorden te zoeken op enkele cruciale vragen: wie zit met de gebakken peren? Wie heeft boter op het hoofd? En vooral, hoe moet dit verhaal verder? Vanuit een positief toekomst-denken zoeken de leerlingen het goede recept om in 2050 negen miljard monden te kunnen voeden op een duurzame manier. Een zoektocht naar alternatieven voor ons huidig productie- en consumptiemodel, gekruid met concrete voorbeelden van hedendaagse vernieuwende initiatieven ter inspiratie. Deze workshop wordt herwerkt in het najaar van 2016 en is te boeken vanaf 2017. 

Methodiek :  
Actief gesprek / filosoferen
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
100 min.
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Een goede computer (met mogelijkheid om DVD’s af te spelen) + beamer + scherm + geluidsinstallatie/goede computerboxen
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Een ruim, te verduisteren lokaal met verplaatsbare tafels en stoelen (per klasgroep)
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.36€ per km
Prijs per student :  
5.20€
Praktische opmerkingen :  
We kunnen de workshop voor maximaal vier groepen tegelijk verzorgen.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De jongeren verwerven inzicht in • het globale voedselsysteem: productie, verwerking, distributie, consumptie. • de duurzaamheid van dit systeem: ze stellen de vraag of het voldoende voedsel voor iedereen, voor nu en voor later garandeert en analyseren de mogelijke problemen. • de specifieke problematiek van uiteenlopende partijen in de globale voedselketen. • het belang van structurele oplossingen op politiek niveau en in de belangrijke rol van middenveldorganisaties om die af te dwingen. • het belang van vernieuwende initiatieven die van onderuit komen en beseffen welke rol zijzelf hierin kunnen spelen.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Intro: de voedselketen via film en onderwijsleergesprek
Tijdsduur :  
15'
Korte procesbeschrijving :  
We schetsen de vier fasen van onze huidige voedselketen aan de hand van een film en schema.
Type :  
Voorstellingen personages: bewegings- en woordspel
Tijdsduur :  
15'
Korte procesbeschrijving :  
In dit deel stappen de leerlingen in de huid van hun personage en ontdekken ze dan met wie ze aan tafel zitten. In een derde fase leren ze via een speelse methodiek ook al enkele andere personages uit de klas kennen. Zij worden steeds gesitueerd in het globale voedselsysteem. De personages vormen samen verschillende subgroepjes die bepaalde delen van het voedselsysteem illustreren. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen worden bepaalde thema’s weggelaten of toegevoegd.
Type :  
Puzzzelmethodiek, analyse- en synthese-oefening met creatieve verwerking
Tijdsduur :  
50'
Korte procesbeschrijving :  
In het derde deel van de workshop analyseren we de specifieke problemen, en verwerven meer inzicht in de voedselketen en alle factoren die er een invloed op hebben. De leerlingen leren een aantal andere personages kennen en ontdekken gaandeweg het verband tussen die nieuwe mensen aan de tafel. Dat verwerken zij in een creatief schema dat ze voorstellen aan de rest van de klasgroep. Aan de hand van een presentatie, onderwijsleergesprek en een filmpje bouwen we stap per stap een beeld op van het globale systeem.
Type :  
Op zoek naar oplossingen; memoryoefening, quiz en klasdiscussie
Tijdsduur :  
20'
Korte procesbeschrijving :  
Op basis van de uitgebreide situatieschets gaan we op zoek naar diverse oplossingen op verschillende niveaus. Leerlingen linken een aantal structurele maatregelen aan de gepresenteerde verhalen. De workshop eindigt met een quiz die inzoomt op eigen handelingsperspectief: wat kan ik zélf doen als jongere? We doen dit aan de hand van een quiz met verschillende goede antwoorden, die als uitgangspunt voor een discussie kan dienen.