Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Het provinciaal documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een documentatie- en leermiddelencentrum, gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, interculturaliteit, wereldburgerschapseducatie en welbevinden. Leerkrachten, studenten, vormingswerkers en alle andere geïnteresseerden kunnen er didactisch materiaal en documentatie in alle vormen ontlenen.  DocAtlas organiseert ook vormingen over het gebruik van de leermiddelen Nederlands voor anderstaligen, welbevinden en wereldburgerschapseducatie en over de materialen die verenigingen en organisaties op weg helpen bij processen van interculturalisering.

www.docatlas.be
BOS+
BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen timmerde reeds meer dan 40 jaar aan de weg voor meer en beter bos in Vlaanderen. Groenhart doet sinds een 10-tal jaar hetzelfde in de tropen. De jarenlange geslaagde samenwerking mondde in april 2012 uit in BOS+. BOS+ vindt dat de natuurlijke rijkdommen in het Zuiden in eerste instantie toebehoren aan de lokale gemeenschappen die er leven. BOS+ wil processen stimuleren die ertoe leiden dat de lokale gemeenschappen optimaal en duurzaam kunnen genieten van de voordelen van deze natuurlijke hulpbronnen. Duurzame ontwikkeling streeft het evenwicht na van een gezonde economische ontwikkeling: een eerlijke, sociale verdeling van de welvaart en respect voor de culturele waarden van volkeren en voor de natuurlijke draagkracht van de planeet en haar ecosystemen. BOS+ richt zich op de rol van bos, gezien haar expertise en het belang van bos binnen duurzame ontwikkeling. Bossen zijn de grootste schatkamers van biodiversiteit; ze spelen een belangrijke rol in het fixeren van bodems en dus het tegengaan van verwoestijning; en ook in het tegengaan van klimaatverandering staan bossen centraal, zeker in het Zuiden.
www.bosplus.be
MOS Duurzame scholen…straffe scholen Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes door ieder van ons. De missie van MOS is dan ook ‘Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet’ . Samen met de leerlingen, leerkrachten en netwerk van de school wil MOS hierop inzetten. MOS is geen eiland wel een broedplaats voor kruisbestuiving en samenspel. Co-creatie staat centraal. MOS wil inzetten op onderzoekend leren, waarbij de leerkracht een coachende rol opneemt. Daarnaast moedigt MOS leerkrachten aan thema’s door een ruime duurzaamheidsbril te bekijken, ‘hokjes denken’ los te laten en werk te maken van educatie voor duurzame ontwikkeling zodat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om duurzame keuzes te maken. Als MOS-school kun je rekenen op gratis ondersteuning: - de MOS-begeleiders gaan de dialoog aan met het schoolteam en/of de MOS-werkgroep om een parcours op maat uit te stippelen op basis van de behoeften van je school. En helpt je de visie op duurzaamheid van de school te ontdekken; - communicatietools om het duurzame engagement van de school breed uit te dragen; - thematische of procesgerichte vormingen; - gebruik openbaar vervoer ‘De Lijn’ – via de MOS-pas; - extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.
de notenboom
De Notenboom vzw stelt zich als doel om de creatieve basishouding van de mens te stimuleren, en terzelfdertijd inzichten te geven met betrekking tot wereldburgerschap. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het aanbieden van muzisch-creatieve activiteiten. Een rijk en gevariëerd aanbod voor diverse doelgroepen en leeftijden is het resultaat van een constante dialoog en wisselwerking tussen de gedreven en gespecialiseerde medewerkers van De Notenboom en verantwoordelijken uit het onderwijs, de bedrijfswereld en de jeugd- en cultuursector. De diverse initiatieven worden aangeboden vanuit een originele benadering—met aangepaste werkvormen—waarbij telkens de actieve betrokkenheid van de deelnemer centraal staat. Tevens wordt er naar gestreefd om de bestaande activiteiten uit te werken tot omkaderde projecten die vanuit een brede invalshoek talrijke verwerkingsmogelijkheden aanbieden.
de notenboom
  • Bevorderen van een betere kennis van verschillende culturen door juiste informatie te geven vanuit de praktijk of de wetenschappelijke achtergrond.
  • Ontwikkelen van methodieken die het begrip en de praktijk van traditionele technieken of activiteiten bevorderen.
  • Bijdragen tot de educatie naar kinderen, jongeren en volwassenen toe zowel in België als elders.
  • Steunen van verschillende projecten in de derde wereld via culturele activiteiten.
Angela Chang

Lager onderwijsRondreizen in China is een mooie manier om het land te leren kennen. Tijdens een rondreis in China zie je veel mooie dingen, zoals de Chinese muur, leuke dorpjes, panda’s, oude gebouwen en mooie natuur. Heb je verder nog vragen? Hoe is het leven van een Chinees kind in China? Wat eten de Chinezen thuis? Hoe tellen we in het Chinees? Hoe vieren ze Chinees Nieuwjaar? Tijdens de workshop mag elke leerling ook een Chinees lampionnetje of een waaier maken. Ofwel maken we samen een lekker Chinees gerecht.Secundair onderwijsJing Jing Chang is een Chinese migrant die ons door de recentste 3000 jaar van de Chinese geschiedenis loodst. Jing Jing toont ons de vier grote wetenschappelijke uitvindingen van het oude China, beschrijft ons de Chinese taal, geeft ons duiding over de Chinese cultuur, traditie, religie en politiek, en bespreekt in samenspraak met ons ook nog heel wat andere facetten van dit fascinerende land. Zij beantwoordt hierbij heel wat van uw vragen. Hoe ziet het Chinese onderwijs er uit. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de 1-kind politiek? Hoe werd het feodaal land communistisch? Wat zijn de meest interessantste bezienswaardigheden? Vecht de doorsnee Chinees voor democratie en persvrijheid? Deze workshop zal je een genuanceerder beeld geven op het reilen en zeilen van de Chinese samenleving.

Zazoe Muziektheater streeft ernaar kinderen en jongeren bewust te doen kijken naar muziektheater als inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich in te leven in die van anderen. We willen een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geëmancipeerd om te gaan met maatschappelijke en sociale thema’s. Het is onze basisintentie kinderen en jongeren te doen opgroeien tot mondige cultuurmensen. Door middel van interactieve voorstellingen – met eventuele nabespreking - willen we de doelgroep aanmoedigen tot reflectie over bepaalde sociale en maatschappelijke kwesties.
Rode Kruis-Vlaanderen maakt deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. De basis zijn onze 7 beginselen (neutraliteit, onpartijdigheid, vrijwilligheid, menselijkheid, eenheid, universaliteit). Het Rode Kruis is een humanitaire organisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. We zijn actief op het gebied van preventie, noodhulp en zorg, in woord en daad. We doen maximaal een beroep op vrijwilligers Ongeveer 2.700 asielzoekers worden opgevangen in een van de 15 Rode Kruisopvangcentra. Het Rode Kruis heeft als missie om kwetsbare mensen te beschermen en te ondersteunen. Zonder onderscheid. Zonder (voor)oordelen. In onze centra vinden asielzoekers een tijdelijk verblijf in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. Ze komen er even op adem, na een leven in conflictsituaties en soms schrijnende omstandigheden. Onderdak, maaltijden en veiligheid vormen de spil van de werking. Daarnaast staat het welzijn van de asielzoeker centraal.

Ik organiseer kook- en schrijfworkshops voor kinderen, jongeren en volwassen. Via koken van een Jordaans of Marokkaans gerecht en/of het schrijven van elfjes of haiku’s wordt er een ontmoeting verwezenlijkt tussen de leerlingen en de ‘andere’. Eenmaal deze brug gerealiseerd wordt kunnen allerlei (taboe ) onderwerpen zoals islam, uithuwelijken, discriminatie, positie van vrouwen in de Arabische wereld, opvoeding in Marokkaanse gezinnen versus de Vlaamse,….. in alle openheid besproken worden.

Kakinani

“Nabindibo kakinani! “ “Blijven we zitten zonder iets te doen? Goedemorgen!” Dit is de letterlijke betekenis van de naam van deze vereniging afkomstig uit de streek van Babudu, de Boven-Uelestreek in vroeger Belgisch Congo. Kakinani  met de groep Nabindibo (polyfonische zang) bestaat uit Mama Bernadette Aningi en  o.a. enkele van haar zeven kinderen: Anita, Sophie en Benjamin. Haar dochter Marie, alias Zap Mama, en Jean-Louis Daulne, hebben hun eigen succesvolle loopbaan. Bernadette stelt zich zo aan jullie voor: ”Graag vertel ik u over het leven in Congo, vooral het leven van de kinderen, die gebrek hebben aan alles wat jullie hier zo vanzelfsprekend vinden. Terwijl ik jullie vertel hoe ze hun ouders helpen met kilometers ver water bij de rivier te halen, hoe ze de groenten stampen, op het water pletsen om te vissen, leer ik jullie hoe creatief ze kunnen zijn met zo weinig middelen. Ik zal jullie tonen hoe ze speelgoed  of muziek maken met   alles wat ze in de natuur vinden of met alle soorten afval, hoe ze spelen uitvinden met steentjes (mangolo), hoe ze zich opsmukken met vlechten en zelfgemaakte sieraden. Maar Afrikaanse kinderen zijn zeer weetgierig en hele bevolkingsgroepen hebben geen enkele school. Kakinani zet zich speciaal in voor een school voor de Pygmeeën van Wamba in Noord-Oost Congo.