Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Leerlingen op een boeiende manier warm maken voor film en filmtaal, dat is waar Lessen in het donker voor gaat! Jaarlijks presenteren wij een prikkelend en divers filmaanbod waarbij wij een brede educatieve omkadering uitwerken.
Stage Rumours vzw is een nationaal en internationaal platform voor dansers en acteurs. De vereniging biedt professionele omkadering en begeleiding en wil een brug slaan tussen professionelen en amateurs. Dit gebeurt via integriteit en aandacht voor diversiteit, openheid en respect. Stage Rumours wil vooral een creatieve scheppingsruimte zijn, waar gepassioneerde mensen hun visie op dans/theater scherper maken, kunnen groeien via experimenteel onderzoek en samenwerken naar inspirerende voorstellingen met professionelen en amateurs. www.stagerumours.be​

MOS helpt kleuter- tot secundaire scholen om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. MOS biedt hiervoor begeleiding op maat, educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf a.d.h.v. van de eigen schoolcontext, mogelijkheden en noden. Mogelijke thema’s zijn afvalpreventie en duurzame materialen, energie, water, mobiliteit en natuur op school.

Gisette is naar hier gekomen om te studeren, ze heeft daarna werk gevonden en is getrouwd. Sinds kort heeft ze ook haar bachelor in de verpleegkunde behaald. Gisette vertelt haar (migratie)verhaal in geuren en kleuren. Ze vertelt ook sappig over haar leven in Kameroen en België. Wat zijn de gelijkenissen, wat zijn de verschillen?
Plan België
De ngo Plan België is lid van de internationale Plan-koepel. Sinds 1983 werken we met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden en gaan we de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid. In 50 van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, geven we hen de kans om hun rechten op te eisen en hun wereld te veranderen.
"JAMBO", JAMBO! mijn naam is Eunice Wambui, Belgische van Keniaanse origine. Afrika is mijn passie en dit wil ik als volbloed Afrikaanse met jullie delen. Heb je belangstelling? Neus dan gerust eens rond op onze website http://www.afrika-at-home.be/. Wedden dat ook jij benieuwd zal zijn naar wat Afrika at home jou te bieden heeft ? Vanuit vrijwilligerswerk voor middenveld organisaties en mijn werk als beëdigd vertaler - tolk Nederlands / Swahili groeide het idee om persoonlijke ervaringen in Afrika, een continent dat ik tot op de dag van vandaag in mijn hart draag, op een authentieke en positieve wijze in beeld te brengen. In 2007 werd Afrika at home vzw boven de doopvont gehouden. De vereniging stelt zich tot doel : Afrika en zijn bevolking, gewoontes en tradities op een opbouwende en positieve manier te benadrukken. Mensen van diverse culturen met elkaar in contact brengen, met wederzijds begrip en tolerantie als hoofddoel. De multiculturele samenleving, diversiteit, immigratie en integratie voorstellen als een positief gegeven. Anders dan de overwegend negatieve boodschap die we dagelijks in de media over Afrika te horen en te zien krijgen, brengen we een positieve boodschap, een andere kijk op Afrika en de wereld. Hierbij staat het leren kennen, respecteren en begrijpen van mensen, in een cultuur, anders dan de onze, centraal. Kortom een verrijking voor onze gestresseerde koude westerse maatschappij. In ons steeds groeiend workshopaanbod streven we steeds naar een evenwichtig aanbod tussen educatie, entertainment en aktie. Naast mezelf, werken we hierbij met ervaren workshopbegeleiders, geselecteerd op authenticiteit en originaliteit. Wil je met je school, vereniging, bedrijf een activiteit gerelateerd aan Afrika organiseren, dan ben je bij ons aan het juiste adres, samen zoeken we naar een gepaste formule. Zo kan er gekozen worden voor workshops, al dan niet in pakket, tot het organiseren van een mondiaal project, samen gaan we op zoek naar een invulling op klantenmaat. In onze workshops voor scholen, staat het leren kennen, herkennen en begrijpen van jongeren uit een cultuur anders dan de onze centraal. De wereld is een dorp en de multiculturele samenleving een feit. Leren samenleven met mensen uit een andere cultuur is een onderdeel van de hedendaagse opvoeding geworden. Diversiteit als een positief gegeven…KIEZEN VOOR AFRIKA AT HOME IS KIEZEN VOOR AUTHENTICITEIT EN KWALITEIT
Trashbeatz
Trashbeatz is opgericht in het jaar 2000 met als doel mensen op een speelse, creatieve manier kennis te laten maken met de thema's muziek en ecologie. Met de workshop "Muziek maken met Afval" trokken we reeds het Vlaamse land rond. Verder zijn we ons gaan specialiseren in geluid en alle mogelijke manieren om muziek te maken op een originele, laagdrempelige manier. Daarnaast zijn we ons gaan verdiepen in animatie en special acts waarbij het creatieve nog steeds centraal staat.
Trashbeatz
Solidagro
Solidagro ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen. Dankzij kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden en waterputten werken we samen aan hun recht op beter voedsel. Deze solidariteit willen we delen met jongeren en volwassenen in eigen land. We bieden vormingen, brochures, educatieve dossiers en spelen aan.
www.solidagro.be
Zazoe Muziektheater streeft ernaar kinderen en jongeren bewust te doen kijken naar muziektheater als inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich in te leven in die van anderen. We willen een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geëmancipeerd om te gaan met maatschappelijke en sociale thema’s. Het is onze basisintentie kinderen en jongeren te doen opgroeien tot mondige cultuurmensen. Door middel van interactieve voorstellingen – met eventuele nabespreking - willen we de doelgroep aanmoedigen tot reflectie over bepaalde sociale en maatschappelijke kwesties.

De Dans-“Ruh” heeft zich vooral gespecialiseerd in traditionele dansen uit zowel Noord Afrika als uit het Midden Oosten. Doch hecht de Dans-“Ruh” ook heel veel belang aan de socio-culturele achtergrond van de dansen. Vandaar dat er ook andere thema’s aan bod komen zoals: klederdracht, henna, Marokkaanse vrouw, percussie, koken, Arabisch schrift en taal, Berberkwestie.