Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Jeugddienst Globelink laat 16+ers los op de wereld om hun blik te verruimen en hun kritische stem te versterken. Jeugddienst Globelink stimuleert de participatie van jongeren in creatieve vrijetijdstrajecten die de wereld af en toe verdraaien of een fikse bolwassing geven. We willen jongeren stimuleren om na te denken over en deel te nemen aan de opbouw van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Jeugddienst Globelink zoekt het debat steeds op en spoort het jonge geweld aan om te zoeken naar alternatieven in hun eigen wereld en mee te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. De verontwaardiging over de ongelijkheid in de wereld is hierbij steeds het vertrekpunt. Jeugddienst Globelink biedt jongeren verschillende projecten aan, met kansen tot verdieping en uitspraak. Speelpleinwerkingen en jeugdhuizen gaan aan de slag met thema's zoals energie, het klein verzet of mobiliteit binnen hun lokale werkingen in de projecten Ecoshizzel en met de DO*Cheque. KRAS is een scherp en snedig rollenspel voor leerlingen. Jeugddienst Globelink leidt ook het lerend Netwerk VerdraaiDe Wereld. Als jeugddienst voor mondiale vorming en duurzame ontwikkeling slaat Globelink de brug tussen het jeugdwerk en de brede milieu- en Noord-Zuidbeweging. Zonder blad voor de mond en met massaal globaal kabaal.
www.globelink.be
Samen met onze gidsen ga je op expeditie door Antwerpen. We verzamelen feiten en ervaringen, bekijken de mogelijkheden én beperkingen van onze stad als ontmoetingsplaats voor verschillende culturen en tonen de kracht van mensen, gebouwen en plekken. Zo bekijk je na je bezoek de stad vanuit een ander perspectief.
Groei
Groei verzorgt ateliers rond natuureducatie-creatie-relaxatie in scholen, jeugddiensten, bibliotheken, ... met duurzaamheid als sleutelwoord.
Groei
vzw Home Thaleia stelt zich tot doel om een kleinschalige volwaardige woning te zijn voor 16 mensen met een verstandelijke - al dan niet met een bijkomende fysieke - beperking. Home Thaleia is erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap als een tehuis niet-werkenden. We streven naar een emancipatorische werking waarbij de bewoners zoveel als mogelijk inspraak krijgen in de regie van hun eigen leven (evenwaardig burgerschapsparadigma) als in de werking van de organisatie. Zij worden hiertoe uitgenodigd op diverse overlegmomenten.

Theater Hutsepot brengt poppen- en verteltheater voor klein (vanaf 2.5) tot groot: volwassenen en zelfs senioren. We zijn steeds op zoek naar de kracht van de eenvoud en maken producties met een maatschappelijke relevantie, door het thema of door de bijzondere doelgroep. Neem zeker een kijkje op onze website

O’Kontreir’ wil tegendraads theater maken voor jongeren over maatschappelijk relevante thema’s. Met onze voorstellingen willen we hen aanmoedigen om kritisch te denken en zich een eigen mening te vormen. O’Kontreir’ is in alle opzichten een theatergezelschap. Onze focus ligt dan ook op de inhoudelijke en artistieke kwaliteit van onze voorstellingen. Daarbij gaan we steeds op zoek naar nieuwe vormen, onverwachte invalshoeken en creatieve manieren om ons publiek écht aan te spreken en te betrekken. Ondanks de ernst van onze onderwerpen, is humor ons favoriete middel om dit te bereiken. We willen gelaagd theater maken dat toch voor iedereen toegankelijk is. Onze voorstellingen richten zich tot jongeren met zeer diverse achtergronden. Of je nu wekelijks in het theater zit of er voor het eerst mee kennis maakt: we willen er steeds in slagen om jouw taal te spreken. O’Kontreir” wil het theater naar de jongeren brengen en niet de jongeren naar het theater. Ondanks het feit dat we geen subsidies krijgen, streven we naar een zo laag mogelijke kostprijs. Daarnaast kiezen we voor eenvoudige ensceneringen die op zeer diverse locaties tot hun recht komen. Om dit waar te maken investeren we volop in de kracht van onze teksten en de kwaliteit van onze acteurs. We zoeken voor elke voorstelling naar samenwerkingsverbanden met non-profitorganisaties die rond het thema actief zijn. Zij helpen ons om ons onderwerp in de diepte te doorgronden zodat onze voorstellingen nooit aan de oppervlakte blijven hangen. Daarnaast adviseren ze ons bij het uitwerken van een natraject. Zo werkt ieder vanuit zijn eigen kracht mee aan een artistiek én educatief project dat echt impact heeft.
Oxfam-Solidariteit is een niet-gouvernementele organisatie die zich toelegt op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire actie. Via projecten in het Zuiden en het Noorden ijvert ze voor duurzame antwoorden op armoede, onrecht en uitsluiting. Samen met Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Magasins du Monde vormt Oxfam-Solidariteit de ngo Oxfam in België, lid van Oxfam International. Voor scholen biedt ze het educatieve project “De wereld om de hoek” aan. Dit is een driedimensionale ruimte met 2 inleefateliers, Bolivia en Mondiapolis. De deelnemers komen hier meer te weten over klimaatverandering, globlisering en duurzame consumptie door mee te doen aan een interactief scenario met een situatiespel.
Gargaar vzw
Vzw Gargaar, is een Somalische organisatie die gevestigd is in Kortrijk. Ze werkt aan het onthaal van nieuwkomers, helpt de Somalische cultuur verspreiden en geeft lessen aan kinderen over zowel de Belgische als de Somalische cultuur. De organisatie neemt ook haar verantwoordelijkheid op in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV).
Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede. Zowel aan vluchtelingen als aan slachtoffers van een ramp bieden wij essentiële, materiële en niet-materiële hulp. Caritas International is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken: Caritas Internationalis groepeert 165 organisaties die actief zijn in 200 landen en streken.
‘Theater van A tot Z’ maakt artistieke theaterproducties met een lage instapdrempel. Mensen die zelden of nooit aan (Nederlandstalige) culturele activiteiten deelnemen, willen wij enthousiast maken voor kunst en theater. We willen hen in contact brengen met het rijke culturele aanbod en hen aanmoedigen eraan deel te nemen. We omkaderen onze theaterproducties op een didactisch verantwoorde manier, via een inspiratiebox die o.a. creatieve opdrachten en lesmaterialen kan bevatten, en via workshops die dieper op bepaalde thema’s ingaan of die ons publiek laten kennismaken met theater in al zijn vormen.