Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Afrika Multi Aktief -  AMA, is een organisatie die kinderen, jongeren en volwassen in contact wil brengen met kunst en dit vanuit de overtuiging, dat kunst en cultuur ieders leefwereld verrijkt en verruimt.

Mia Cremers, docent, beeldend kunstenaar en therapeut is nu 30 jaar actief in het geven en organiseren van creatieve workshops. Samen met haar team van professionele freelance medewerkers en /of artiesten werd AMA opgericht. Elk van hen heeft persoonlijke ervaringen opgedaan tijdens het reizen door Afrika. Wij hebben Afrika “gevoeld” en we trachten dit prachtig continent naar hier toe te brengen door middel van onze workshops.

De bedoeling is de deelnemers enthousiast te maken en hen de meerwaarde te laten inzien van verschillen in culturele normen. We vertrekken vanuit de idee dat elk individu iets moois kan maken. We zijn ervan overtuigd dat creatief bezig zijn een belangrijke invloed heeft op de belevingswereld en de persoonlijke gedragingen van ieder.

Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede. Zowel aan vluchtelingen als aan slachtoffers van een ramp bieden wij essentiële, materiële en niet-materiële hulp. Caritas International is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken: Caritas Internationalis groepeert 165 organisaties die actief zijn in 200 landen en streken.
PIME
Het PIME is een educatief centrum dat zich richt op het onderwijs. Je kunt er met leerlingen terecht voor kwaliteitsvolle educatie over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Het PIME heeft een aanbod voor leerlingen vanaf de tweede graad basisonderwijs tot en met studenten lerarenopleiding. De activiteiten zijn eigentijds qua inhoud en werkvormen en worden begeleid door deskundige begeleiders. Ons aanbod sluit aan bij de eindtermen en onderwijsdoelstellingen.
Trashbeatz
Trashbeatz is opgericht in het jaar 2000 met als doel mensen op een speelse, creatieve manier kennis te laten maken met de thema's muziek en ecologie. Met de workshop "Muziek maken met Afval" trokken we reeds het Vlaamse land rond. Verder zijn we ons gaan specialiseren in geluid en alle mogelijke manieren om muziek te maken op een originele, laagdrempelige manier. Daarnaast zijn we ons gaan verdiepen in animatie en special acts waarbij het creatieve nog steeds centraal staat.
Trashbeatz
Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie voor eerlijke handel in België. Via campagnes, acties en educatief materiaal sensibiliseert ze het publiek rond onrechtvaardige wereldhandel. Ze lobbyt bij overheden en bedrijven om iets aan die onrechtvaardigheid te doen. Met de verkoop van producten van eerlijke handel biedt ze consumenten een concreet alternatief. De winkels verkopen zowel voedingsproducten als artisanaat van eerlijke handel.  

MOS Duurzame scholen…straffe scholen

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes door ieder van ons.
De missie van MOS is dan ook ‘Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet’ .
Samen met de leerlingen, leerkrachten en netwerk van de school wil MOS hierop inzetten.
MOS is geen eiland wel een broedplaats voor kruisbestuiving en samenspel. Co-creatie staat centraal.

MOS wil inzetten op onderzoekend leren, waarbij de leerkracht een coachende rol opneemt.
Daarnaast moedigt MOS leerkrachten aan thema’s door een ruime duurzaamheidsbril te bekijken, ‘hokjes denken’ los te laten en werk te maken van educatie voor duurzame ontwikkeling zodat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om duurzame keuzes te maken.

Als MOS-school kun je rekenen op gratis ondersteuning:
- de MOS-begeleiders gaan de dialoog aan met het schoolteam en/of de MOS-werkgroep om een parcours op maat uit te stippelen op basis van de behoeften van je school. En helpt je de visie op duurzaamheid van de school te ontdekken;
- communicatietools om het duurzame engagement van de school breed uit te dragen;
- thematische of procesgerichte vormingen;
- gebruik openbaar vervoer ‘De Lijn’ – via de MOS-pas;
- extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.

Urban Woorden vzw is ontstaan vanuit de gedachte dat jongeren een platform nodig hebben waar ze hun stem kunnen laten horen. We verwezenlijken dit op basis van de Urban Cultuur (die jongerencultuur en diversiteit samenbrengt). Urban Woorden vzw is een organisatie die jongeren in contact brengt met Urban woordkunsten, zoals slam, rap,spoken word... opdat zij zich zowel verbaal als creatief leren uiten. De nadruk ligt op empowerment, zelfontwikkeling, diversiteit en interculturaliteit. Urban Wo(o)rden vzw orginseert: - workshops + toonmomenten - vrije podia - optredens en festivals. Interesse? Neem zeker contact met ons op !
Urban Woorden

Vooral door het vertellen van verhalen, mythen, sagen... het rijke erfgoed van zovele volkeren en culturen in het geheugen van nieuwe generaties mensen brengen. Door het vertellen van die verhalen het grens- kleur- cultuur overschrijdend besef stimuleren dat we allemaal uiteindelijk met hetzelfde bezig zijn: menswaardig leven.

www.joebaele.Be
Geópolis is een cultureel centrum met tweemaandelijkse fototentoonstellingen over verschillende actuele en geschiedkundige thema’s. We hebben als doel een breed publiek te informeren over uiteenlopende geopolitieke onderwerpen. We richten ons daarbij met name op jongeren en organiseren op aanvraag rondleidingen voor leerlingen van het secundair onderwijs en studenten van Brusselse universiteiten. In 2017 zijn er tentoonstellingenreeksen over migratie en de "grijze zones van Europa": regio's die zelf de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen maar niet erkend zijn door de internationale gemeenschap. In 2018 zullen er onder andere exposities zijn over Syrië, klimaatverandering, de Russische revolutie en urbanisatie.
Plan België
De ngo Plan België is lid van de internationale Plan-koepel. Sinds 1983 werken we met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden en gaan we de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid. In 50 van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, geven we hen de kans om hun rechten op te eisen en hun wereld te veranderen.