Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

BOS+
BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen timmerde reeds meer dan 40 jaar aan de weg voor meer en beter bos in Vlaanderen. Groenhart doet sinds een 10-tal jaar hetzelfde in de tropen. De jarenlange geslaagde samenwerking mondde in april 2012 uit in BOS+. BOS+ vindt dat de natuurlijke rijkdommen in het Zuiden in eerste instantie toebehoren aan de lokale gemeenschappen die er leven. BOS+ wil processen stimuleren die ertoe leiden dat de lokale gemeenschappen optimaal en duurzaam kunnen genieten van de voordelen van deze natuurlijke hulpbronnen. Duurzame ontwikkeling streeft het evenwicht na van een gezonde economische ontwikkeling: een eerlijke, sociale verdeling van de welvaart en respect voor de culturele waarden van volkeren en voor de natuurlijke draagkracht van de planeet en haar ecosystemen. BOS+ richt zich op de rol van bos, gezien haar expertise en het belang van bos binnen duurzame ontwikkeling. Bossen zijn de grootste schatkamers van biodiversiteit; ze spelen een belangrijke rol in het fixeren van bodems en dus het tegengaan van verwoestijning; en ook in het tegengaan van klimaatverandering staan bossen centraal, zeker in het Zuiden.
www.bosplus.be
Brukselbinnenstebuiten toont de stad en laat leerlingen de stad ontdekken. Met toers te voet, per tram, met de fiets, op de bus. Met de opdrachtentoer te voet 'De stad lezen' en met opdrachtenpakketten over de aanwezigheid van de Europese instellingen in Brussel. Als actieve wereldburgers leren jongeren op verschillende manieren naar de stad te kijken..
Foyer
Foyer vwz werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin etnisch-culturele minderheden op een volwaardige manier deelnemen aan de samenleving.De belangrijkste projecten van Foyer zijn: • Initiatieven voor integratie en empowerment van (vaak maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren o Werken aan beeldvorming over de diverse samenleving (Gewoon Vreemd Paleis, Vluchtelingenspel, ...); o Stimuleren van het maatschappelijk debat rond actuele migratietrends; o Waardering voor culturen en talen van herkomst. o Tal van activiteiten rond kunst, sport, spel, vrijwilligerswerk; o Initiatieven voor de vorming en inschakeling van maatschappelijk achtergestelde jongeren op de arbeidsmarkt; o Diverse activiteiten voor vrouwen uit alle bevolkingsgroepen en van alle leeftijden; o Buurtactiviteiten voor mannen/vaders met diverse achtergronden; o Pionierswerk op het vlak van meertaligheid; uitbouw van een werking rond logopedie bij meertalige kinderen; o Toepassing en verspreiding van de dialoogtafelmethodiek; o Interculturele bemiddeling en preventie in het kader van de gezondheidszorg; o Steunpunt voor Roma en Woonwagenbewoners in het BHG.
Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede. Zowel aan vluchtelingen als aan slachtoffers van een ramp bieden wij essentiële, materiële en niet-materiële hulp. Caritas International is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken: Caritas Internationalis groepeert 165 organisaties die actief zijn in 200 landen en streken.

Karel Op de Beeck maakte met het kinder- en jongerenkoor Koloriek de cd’s ‘Kakantrie’ en ‘Red de aarde’. Cd’s met wereldmuziek, vergezeld van een didactische handleiding en bestemd voor het onderwijs.

Doelstelling binnen de verschillende werkwinkels is ontwikkelingseducatie en bijdragen tot de vorming van wereldburgerschap. Meer bepaald door middel van muziek (actief zingen, gebruik van instrumenten), verhalen, theater, poppenspel, gesprek, voorwerpen en kledij, kinderen en jongeren positief in contact brengen met een andere cultuur en hun gevoelig maken voor ontwikkelingsproblematiek. Het uiteindelije doel is : vanuit een zo ruim mogelijk referentiekader, met een open geest en zonder vooroordelen, de wereld tegemoet kunnen treden.

De werkwinkels kunnen ook ingepast worden in een wereldburgertraject. Karel Op de Beeck heeft in dit geval ruime ervaring in het begeleiden van een school wat het vakoverschrijdend werken rond een thema betreft. Het muzische krijgt hierbinnen bijzondere aandacht.

Anne-Marie Cécile Capellen is geboren en opgegroeid in Congo R.D. Ze gaf er haar job als lerares Frans op, toen zij en haar man in 1988 beslisten om naar België te verhuizen. Cécile integreerde zich in Oostende door Nederlands te leren en werd lid van allerlei sociaal-culturele verenigingen. Ze is een graag geziene gast in talrijke scholen en verenigingen, waar ze sinds enkele jaren als animatrice opduikt onder de naam mama Cècile.
Sound and Silence biedt de verbinding tussen multiculturele workshops en de innerlijke beleving. Jongeren maken tijdens deze workshops kennis met andere culturen. Dit opent hun ogen en verrijkt hen. In elk aanbod is er ook aandacht voor het contact met je lichaam. Vanuit een ontspannen houding, met een goede ademhaling en aandacht krijg je geheel nieuwe ervaringen. Aangevuld met verhalen, en leuke oefeningen leer je voelen wat muziek met je kan doen en leer je over de kunsten van andere culturen.
Sound & Silence
‘Theater van A tot Z’ maakt artistieke theaterproducties met een lage instapdrempel. Mensen die zelden of nooit aan (Nederlandstalige) culturele activiteiten deelnemen, willen wij enthousiast maken voor kunst en theater. We willen hen in contact brengen met het rijke culturele aanbod en hen aanmoedigen eraan deel te nemen. We omkaderen onze theaterproducties op een didactisch verantwoorde manier, via een inspiratiebox die o.a. creatieve opdrachten en lesmaterialen kan bevatten, en via workshops die dieper op bepaalde thema’s ingaan of die ons publiek laten kennismaken met theater in al zijn vormen.
Kip van Troje is een professioneel ongesubsidieerd theatergezelschap. Gent is dan wel het broednest van Kip, toch reizen wij door heel België, Frankrijk en Nederland. http://www.kipvantroje.be https://www.facebook.com/KipvanTroje/
Geert Meeus
Geert Meeus werkt als volledig zelfstandige en geeft workshops; Djembé,didgeridoo en 5 ritmes dans.
dansexpressie