Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

De vzw Afrika Filmfestival wil een zo groot en gediversifieerd mogelijk publiek vertrouwd maken met kwaliteitsvolle en maatschappelijk relevante beelden van en over Afrika. Om mensen samen te brengen, om vooroordelen tegen te gaan, om een verdraagzame multiculturele samenleving te creëren. En tevens ondersteunt de vzw Afrikaanse filmmakers zodat ze hun verhaal kunnen blijven vertellen.
Vormingscentrum Molenbeek maakt deel uit van Groep Intro vzw. Wij organiseren POT's (persoonlijk ontwikkelings trajecten) voor jongeren tussen 15 en 18 jaar ingeschreven in het deeltijds onderwijs.
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) heeft de faam een van de mooiste en indrukwekkendste Afrikamusea ter wereld te zijn. Sinds zijn oprichting in 1898 is de opdracht van het museum de collecties te bewaren en te beheren, wetenschappelijk onderzoek te verrichten en kennis naar het brede publiek te verspreiden via museale, educatieve en wetenschappelijke activiteiten. Het KMMA neemt actief deel aan de duurzame ontwikkeling van Afrika en wil eveneens een centrum zijn voor ontmoetingen en reflectie over hedendaags Afrika en zijn problematiek. Momenteel is het museumgebouw gesloten voor een grondige renovatie, maar de educatieve en culturele activiteiten blijven actief in het POP-UP museum.
africamuseum.be

Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 3 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en nascholingen op maat van je team en school.

 

Van tuinieren zonder gif tot genieten van gerechten met respect voor het milieu… Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, helpt je graag om een ecologische levensstijl te ontwikkelen in keuken, tuin en daarbuiten. Met kwaliteitsvolle publicaties, cursussen en campagnes. Meer dan 13000 gezinnen en honderd lokale groepen in Vlaanderen en Nederland kiezen al voor een eco-actief leven en maken Velt tot een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.
Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en nascholingen op maat van je team en school.  
MIAT
Het MIAT is het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel, gehuisvest in een voormalige Gentse textielfabriek. Vakmensen brengen vol passie de textiel- en drukmachines aan het draaien. Indrukwekkend en oorverdovend. Pakkende getuigenissen van arbeiders en tal van foto’s en objecten brengen de industriële revoluties en de sociale gevolgen ervan tot leven. De tijdelijke tentoonstellingen belichten telkens een ander facet van ons industrieel verleden. Het MIAT vernieuwt een deel van haar vaste museumpresentatie. Vanaf juni 2018 opent een nieuwe permanente tentoonstelling met topstukken als de mule jenny en de twijnmolen. De tijdelijke expo ‘Made by children. Kinderarbeid vroeger en nu’ en de permanente expo’s ‘Katoenkabaal’ en ‘WereldWijdWerken’ blijven toegankelijk.
MIAT
Cassette for timescapes produceert films en crossmedia projecten waarin de combinatie van een innovatieve kijk en het sociale en politieke engagement centraal staan, zoals bvb 'Problemski Hotel' van Manu Riche, 'No Man Is An Island' van Tim De Keersmaecker of nog 'The Invisible City / Kakuma"'(2016) van Lieven Corthouts. Deze drie films zijn conceptueel met elkaar verbonden en voeren de kijker mee in de verschillende stadia van de tocht die vluchtelingen afleggen: vertrekken vanuit Afrika om via Lampedusa ('No Man Is An Island') in Europa te belanden ('Problemski Hotel'). Met onze projecten willen we grenzen verleggen en bruggen slaan tussen verschillende genres. Naast creatieve documentaires maken we ook films, televisieseries en interactieve documentaires. Emmy Oost richtte Cassette for timescapes op in 2008. Inmiddels werkt ze samen met een vaste kern van 3 medewerkers, aangevuld door freelancers die op regelmatige basis een bijdrage leveren. Emmy Oost, tevens mede-oprichter van iDROPS, een platform voor digitale innovatie in de culturele en creatieve industrieën en in de sociale sector, ontving laatst nog de Vlaamse Cultuurprijs Film uit handen van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

MOS Duurzame scholen…straffe scholen Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes door ieder van ons. De missie van MOS is dan ook ‘Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet’ . Samen met de leerlingen, leerkrachten en netwerk van de school wil MOS hierop inzetten. MOS is geen eiland wel een broedplaats voor kruisbestuiving en samenspel. Co-creatie staat centraal. MOS wil inzetten op onderzoekend leren, waarbij de leerkracht een coachende rol opneemt. Daarnaast moedigt MOS leerkrachten aan thema’s door een ruime duurzaamheidsbril te bekijken, ‘hokjes denken’ los te laten en werk te maken van educatie voor duurzame ontwikkeling zodat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om duurzame keuzes te maken. Als MOS-school kun je rekenen op gratis ondersteuning: - de MOS-begeleiders gaan de dialoog aan met het schoolteam en/of de MOS-werkgroep om een parcours op maat uit te stippelen op basis van de behoeften van je school. En helpt je de visie op duurzaamheid van de school te ontdekken; - communicatietools om het duurzame engagement van de school breed uit te dragen; - thematische of procesgerichte vormingen; - gebruik openbaar vervoer ‘De Lijn’ – via de MOS-pas; - extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.

MOS-Limburg
Palestina Solidariteit vzw is ontstaan na een fusie van Vlaams Palestina Komitee en Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen. Het is een onafhankelijke vrijwilligers-beweging die opkomt voor de rechten van het Palestijnse volk op basis van de uitvoering van de VN-resoluties, het Internationaal Recht, respect voor mensenrechten en democratie. Palestina Solidariteit wil de publieke opinie in Vlaanderen sensibiliseren over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ze doet dit door: - (achtergrond)informatie te geven - lezingen te organiseren of deskundige sprekers aan te bieden - educatief en didactisch materiaal voor scholen en verenigingen te ontwikkelen en te verspreiden - aanwezig te zijn met infostanden op wereldmarkten en wereldfeesten. Palestina Solidariteit stelt een documentatiecentrum ter beschikking voor het grote publiek. Palestina Solidariteit verricht politiek lobbywerk. Palestina Solidariteit organiseert inleefreizen naar Palestina en Israël.