Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

UNICEF is een internationale organisatie die wereldwijd voor het welzijn van kinderen en het respect voor hun rechten vecht. In België is UNICEF actief in basisscholen op het vlak van kinderrechten en ontwikkelingseducatie. Ons aanbod voor leerkrachten van leerlingen tussen 8 en 12 jaar bestaat uit lesmappen rond verschillende thema’s die aansluiten bij wereldoriëntatie, gastlessen met tentoonstellingsmateriaal, acties rond Kinderrechtendag en speciale ondersteuning voor UNICEF- Wereldklassen. Meer informatie is steeds te vinden op www.unicef.be/scholen

www.unicef.be
Theater producties en workshops
Wango vzw
Afrikaanse dans en percussie
Jeugddienst Globelink laat 16+ers los op de wereld om hun blik te verruimen en hun kritische stem te versterken. Jeugddienst Globelink stimuleert de participatie van jongeren in creatieve vrijetijdstrajecten die de wereld af en toe verdraaien of een fikse bolwassing geven. We willen jongeren stimuleren om na te denken over en deel te nemen aan de opbouw van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Jeugddienst Globelink zoekt het debat steeds op en spoort het jonge geweld aan om te zoeken naar alternatieven in hun eigen wereld en mee te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. De verontwaardiging over de ongelijkheid in de wereld is hierbij steeds het vertrekpunt. Jeugddienst Globelink biedt jongeren verschillende projecten aan, met kansen tot verdieping en uitspraak. Speelpleinwerkingen en jeugdhuizen gaan aan de slag met thema's zoals energie, het klein verzet of mobiliteit binnen hun lokale werkingen in de projecten Ecoshizzel en met de DO*Cheque. KRAS is een scherp en snedig rollenspel voor leerlingen. Jeugddienst Globelink leidt ook het lerend Netwerk VerdraaiDe Wereld. Als jeugddienst voor mondiale vorming en duurzame ontwikkeling slaat Globelink de brug tussen het jeugdwerk en de brede milieu- en Noord-Zuidbeweging. Zonder blad voor de mond en met massaal globaal kabaal.
www.globelink.be
Troubadour
De vzw werd opgericht ter ondersteuning van educatieve projecten in het onderwijs en de jeugdwerking en richt zich voornamelijk op muziek en beweging binnen een culturele context. De vzw heeft voor elk atelier het nodige materiaal voorhanden en zorgt voor professionele begeleiding door ervaren muzikanten/dansers.
O’Kontreir’ wil tegendraads theater maken voor jongeren over maatschappelijk relevante thema’s. Met onze voorstellingen willen we hen aanmoedigen om kritisch te denken en zich een eigen mening te vormen. O’Kontreir’ is in alle opzichten een theatergezelschap. Onze focus ligt dan ook op de inhoudelijke en artistieke kwaliteit van onze voorstellingen. Daarbij gaan we steeds op zoek naar nieuwe vormen, onverwachte invalshoeken en creatieve manieren om ons publiek écht aan te spreken en te betrekken. Ondanks de ernst van onze onderwerpen, is humor ons favoriete middel om dit te bereiken. We willen gelaagd theater maken dat toch voor iedereen toegankelijk is. Onze voorstellingen richten zich tot jongeren met zeer diverse achtergronden. Of je nu wekelijks in het theater zit of er voor het eerst mee kennis maakt: we willen er steeds in slagen om jouw taal te spreken. O’Kontreir” wil het theater naar de jongeren brengen en niet de jongeren naar het theater. Ondanks het feit dat we geen subsidies krijgen, streven we naar een zo laag mogelijke kostprijs. Daarnaast kiezen we voor eenvoudige ensceneringen die op zeer diverse locaties tot hun recht komen. Om dit waar te maken investeren we volop in de kracht van onze teksten en de kwaliteit van onze acteurs. We zoeken voor elke voorstelling naar samenwerkingsverbanden met non-profitorganisaties die rond het thema actief zijn. Zij helpen ons om ons onderwerp in de diepte te doorgronden zodat onze voorstellingen nooit aan de oppervlakte blijven hangen. Daarnaast adviseren ze ons bij het uitwerken van een natraject. Zo werkt ieder vanuit zijn eigen kracht mee aan een artistiek én educatief project dat echt impact heeft.
Solidagro
Solidagro ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen. Dankzij kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden en waterputten werken we samen aan hun recht op beter voedsel. Deze solidariteit willen we delen met jongeren en volwassenen in eigen land. We bieden vormingen, brochures, educatieve dossiers en spelen aan.
www.solidagro.be
Jongeren groeien op in een kleurrijke wereld met een grote etnische, culturele, religieuze en sociale diversiteit. In de vorming van hun kijk op die wereld neemt het onderwijs een belangrijke plaats in. Daarom is dit ons speelveld waar we met kwaliteitsvolle ondersteuning een meerwaarde bieden. Kennis, ontmoeting, beleving en actie zijn de hefbomen in de vorming van jongeren tot wereldburgers. De wereld leren kennen en begrijpen, door ervaringen en rechtstreekse contacten proeven van een boeiende verscheidenheid, en de competenties verwerven om er een betere leefplek van te maken. Daar werken we aan in een netwerk van scholen en leerkrachten, waarbij we de evoluties binnen de onderwijswereld en in de wereld rondom ons op de voet volgen. Bij voorkeur werken we met jongeren in een procesmatig traject van langere duur ingepland in een vakoverschrijdende en duidelijke leerlijn. Samen met de onderwijswereld bouwt School zonder Racisme aan een open en solidaire samenleving waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen waar iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt, waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen.
Deezillusie is een professioneel theatergezelschap, gespecialiseerd in voorstellingen voor jongeren. Onze producties maken maatschappelijk relevante thema's bespreekbaar en laten jongeren kennismaken met het medium theater. Drie voorstellingen van Deezillusie zijn opgenomen bij Kleur Bekennen: 'Doodgepest', 'Pesten 2.0' en 'Uitgeprocedeerd'. Deze voorstellingen hebben respectievelijk pesten en integratie als thema. De manier waarop de thema's naar voren gebracht worden in onze producties, sluit aan bij de leefwereld van jongeren en bevat de nodige humor. Deezillusie is een reizend gezelschap dat theatervoorstellingen aanbiedt op de school zelf. Bij elke voorstelling krijgt u een educatieve map.

Als expertisecentrum mensenrechteneducatie, met een bijzondere focus op kinderrechteneducatie, ontwikkelt vormen vzw educatief materiaal dat gratis op www.vormen.org  staat en dat direct gebruikt kan worden in de klas. Onze werkvormen doen voelen wat mensenrechten en kinderrechten betekenen voor het leven van leerlingen en leerkrachten, op een interactieve maar  laagdrempelige wijze. We hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van workshops bij leerlingen en nascholingen van leerkrachten!

www.vormen.org