Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Pax Christi Vlaanderen (www.paxchristi.be) is een toonaangevende vredesbeweging in Vlaanderen en stuwende kracht achter de jaarlijkse campagne Vlaamse Vredesweek (www.vredesweek.be). Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en telt nu een 100-tal lidorganisaties verspreid over de hele wereld. Pax Christi voert actie, schrijft artikels en dossiers, zet experts aan het werk, interpelleert politici, licht de media in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd.
Gargaar vzw
Vzw Gargaar, is een Somalische organisatie die gevestigd is in Kortrijk. Ze werkt aan het onthaal van nieuwkomers, helpt de Somalische cultuur verspreiden en geeft lessen aan kinderen over zowel de Belgische als de Somalische cultuur. De organisatie neemt ook haar verantwoordelijkheid op in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV).

MOS helpt kleuter- tot secundaire scholen om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. MOS biedt hiervoor begeleiding op maat, educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf a.d.h.v. van de eigen schoolcontext, mogelijkheden en noden. Mogelijke thema’s zijn afvalpreventie en duurzame materialen, energie, water, mobiliteit en natuur op school.

Groei
Groei verzorgt ateliers rond natuureducatie-creatie-relaxatie in scholen, jeugddiensten, bibliotheken, ... met duurzaamheid als sleutelwoord.
Groei
Wereldkleur is een deelwerking van de Integratiedienst Leuven waarin een bontgekleurde groep vrouwen en mannen uit het Leuvense, afkomstig uit alle hoeken van de wereld, workshops geven op maat van Vlaamse scholen en organisaties. De belangrijkste troeven zijn ervaringen, competenties en achtergrond uit ieders land van herkomst. Je interesse wordt gewekt door unieke activiteiten, verhalen en workshops in vlot Nederlands. Er wordt gewerkt op een kwaliteitsvolle manier aan een positieve en actieve invulling van interculturele dialoog en wederzijdse beeldvorming. Jullie wensen worden creatief en gevarieerd vertaald in een aantrekkelijk aanbod.

Ecuador Gallery, is een organisatie van Kunst en Cultuur in België, met de doel om:

  • uw klas, bedrijf, familie, onvergetelijke momenten te geven, in een afleiding op een culturele en fantastische manier.
  • met kinderen  en volwassenen nieuwe werelden ontdekken,
  • in contact komen met andere culturen  en tradities ,
  • groepsactiviteiten en team building,
  • creative coaching en persoonlijke ontwikkeling.
  • in contact met uzelf te komen met creatieve workshops die u bieden een positief gevoel in uw hart  en ziel.
Vormingscentrum Molenbeek maakt deel uit van Groep Intro vzw. Wij organiseren POT's (persoonlijk ontwikkelings trajecten) voor jongeren tussen 15 en 18 jaar ingeschreven in het deeltijds onderwijs.
Fara Lamb
De ‘fara lamb’ is een oud, traditioneel Afrikaans muziekinstrument. Meestal had men er slechts één per dorp. Destijds werd het bespeeld bij speciale gelegenheden (doopfeest, bruiloft, wanneer men ten strijde trok, …). Vzw Fara Lamb staat voor het organiseren van activiteiten met een multicultureel karakter. Onze samenleving wordt steeds meer een bonte mengeling van verschillende culturen en nationaliteiten. Kennis maken met deze verscheidenheid –op een aangename wijze- kan een persoonlijke verrijking betekenen en bijdragen tot meer verdraagzaamheid, een positief integratie- en uitwisselingsproces.

Als expertisecentrum mensenrechteneducatie, met een bijzondere focus op kinderrechteneducatie, ontwikkelt vormen vzw educatief materiaal dat gratis op www.vormen.org  staat en dat direct gebruikt kan worden in de klas. Onze werkvormen doen voelen wat mensenrechten en kinderrechten betekenen voor het leven van leerlingen en leerkrachten, op een interactieve maar  laagdrempelige wijze. We hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van workshops bij leerlingen en nascholingen van leerkrachten!

www.vormen.org
VIA Don Bosco is een ngo die actief is in de sector van onderwijs en vorming. Al meer dan vier decennia versterkt VIA Don Bosco lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door financiële en inhoudelijke ondersteuning. Deze partners zorgen voor de begeleiding van kansarme jongeren en jongvolwassenen in hun zoektocht naar waardig werk en een beter leven. Dat doen ze voornamelijk door hen te wapenen met de professionele, technische en sociale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving. In eigen land bouwde VIA Don Bosco een aanbod uit voor scholen om jongeren te informeren en sensibiliseren rond de problematiek van Noord-Zuidverhoudingen. Door bruggen te slaan tussen scholen hier en het netwerk van partners elders in de wereld, nodigt VIA Don Bosco Belgische leerkrachten en leerlingen uit om actief te luisteren naar mensen in het Zuiden. Op die manier worden bewuste wereldburgers gevormd.