Gebruikersaccount

Account-informatie
Gebruik: letters, cijfers, spatie, punt, koppelteken of onderstrepingsteken.
Vul een geldig en persoonlijk emailadres in (prive of zakelijk) en niet een algemeen emailadres van je school of organisatie.
Profiel
Let op: het is belangrijk dat je gekozen profiel correspondeert met je functie. Dit hangt namelijk samen met de functies die je toegewezen krijgt in je dossier als je aangemeld bent met je dossier.

Leerkracht: inschrijven voor nascholingen en een project of trajectaanvraag doen
Organisatie: je aanbod uploaden en je inschrijven voor nascholingen
Anders: geeft enkel de rechten om je in te schrijven voor nascholingen
Gebruikersovereenkomst

Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) en zijn programma Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website.

De persoonlijke gegevens van bezoekers van de site worden met de groots mogelijke zorgvuldigheid en overeenkomstig de bestaande regelgeving behandeld.

Algemene gegevens

Op de website van Kleur Bekennen worden algemene bezoekersgegevens, zoals de meeste bekeken pagina’s, bijgehouden zonder de bezoeker daarbij te identificeren. Het doel hiervan is de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren op basis van de verwachtingen van de bezoekers.

Gebruik van Cookies

HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. Dit laat ons toe het gebruik van de website te analyseren en de website te optimaliseren. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics.

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten voor jou niet beschikbaar zijn.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die je ons bezorgt om je eigen account aan te maken, je projecten op te volgen of je in te schrijven voor een nascholing worden enkel gebruikt om deze activiteiten te kunnen opvolgen en je op de hoogte te houden van de activiteiten van Kleur Bekennen. Deze persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier aan derden overgedragen.

Je beschikt over een toegangsrecht tot deze persoonlijke gegevens en kan deze steeds controleren of verbeteren. Je kan je persoonlijke gegevens laten verwijderen door een mail  te richten aan kleurbekennen@btcctb.org. Bij de verwijdering van je account en profiel behoudt het programma geen enkele persoonlijke informatie. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de dienstverlening via deze site.

Wijzigingen

BTC  behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen overeenkomstige eventuele veranderingen aan de geldende wettelijke bepalingen.

Gebruik paswoord

Voor het gebruik van je eigen account in het noodzakelijk een eigen paswoord aan te maken. Zorg er voor dat je een veilig paswoord kiest. Gebruik eveneens een persoonlijk e-mailadres en geen algemeen adres van je school of organisatie.

Informatie aangeleverd door derden

De informatie die wordt aangeleverd door de verschillende organisaties behoort enkel hen toe. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die het via de website van Kleur Bekennen bekendmaakt. Kleur Bekennen staat niet in voor de volledigheid of de nauwkeurigheid van de inhoud, noch van websites waarnaar gelinkt wordt. Kleur Bekennen is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de informatie, noch voor schade als gevolg van de publicatie van deze informatie.

Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.