Hallo Inspiratiedag 2018! Schrijf je nu reeds in!

HET IS GEBEURD.

Burgerschap wordt een nieuwe sleutelcompetentie in het onderwijs.
Een stap vooruit, of is het allemaal toch iets complexer?
En vooral, hoe brengen we de wereld op een juiste manier tot in de klas?
En hoe stomen we leerkrachten klaar om op een kwalitatieve manier aan de slag te gaan met wereldburgerschapseducatie?

 

Op dinsdag 17 april 2018 komen leerkrachten dit te weten tijdens een nieuwe inspiratiedag, ditmaal in Gent.
Ze krijgen inkijk in goede praktijken, vernieuwende visies en ongezouten meningen.
We krijgen hun motivatie, hun gelach, hun verbazing en ongeloof, hun visie op de wereld te zien in Hallo Inspiratiedag!

Ontdek de nieuwe inspirerende namen hieronder en schrijf je nu reeds in via de knop onderaan.

 
 
 

HALLO INSPIRATIEDAG!

9u00 - 09u30
HALLO START!
Onthaal en ontdekking van het Inspiratie-documentatiecentrum

---------------------------------------------

9u30 - 10u30
HALLO VISIE!
Keynote
Bruno Vanobbergen

Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, benoemd door het Vlaamse Parlement,beschrijft het belang van het dagelijks betrekken van leerlingen bij de klaspraktijk en het schoolbeleid. Betrokkenheid op school is niet alleen belangrijk voor het welzijn van het kind, maar stimuleert bovendien hun betrokkenheid op de wereld.

---------------------------------------------
PAUZE
---------------------------------------------
10u45 - 12u15
HALLO INTERACTIEF!
Keuze uit verschillende interactieve activiteiten
 

 1. "Waterwandeling" door Johan Verstraete

  Johan Verstraete neemt je mee op een waterwandeling. We gaan op zoek naar de aanwezigheid van water in de omgeving. Soms bots je er meteen op en soms heb je een gids nodig om ook het goed verstopte water te ontdekken.  Bij elke stop vernemen we wat meer over het belang van water bij ons en elders in de wereld.  We zoeken samen wat het betekent als er thuis geen proper water uit de kraan stroomt. We exploreren wat virtueel water is.  En we krijgen zicht op hoe we samen zorg kunnen dragen voor het beschikbare water.

  Zo ontdek je heel wat aanknopingspunten om je leerlingen op een actieve manier de relatie tussen mens en water te laten ontdekken.  Deze wandeling wil vooral inspiratie bieden om in je eigen schoolomgeving op zoek te gaan naar een eigen route.

  Doelgroep: leerkrachten (in opleiding) lager onderwijs + secundair onderwijs

 2. "Terra Nova Minimaatschappij" door Lisa Hu VOLZET

  Steeds meer mensen vragen zich af hoe we controversiële onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en hoe we de nieuwe generatie actief kunnen betrekken bij maatschappelijke uitdagingen. Sinds 2006 is dit voor scholen zelfs een verplichte taak, maar in het basisonderwijs is dit niet altijd even makkelijk: voor jonge kinderen zijn zaken als participatie en democratische houdingen maar abstract. Ook voor jongeren blijft het vaak ver van hun bed.

  Terra Nova maakt lastige thema's op een veilige manier bespreekbaar en voorstelbaar. In plaats van termen en theorie gebruikt Terra Nova metaforen: concrete gebeurtenissen met vissen en kokosnoten. Met wie delen ze hun vis? Hoe lang zorgen ze voor een zieke kampgenoot? Zijn ze bereid hun eiland te delen met nieuwelingen? 

  Doelgroep: leerkrachten (in opleiding) lager onderwijs (5de & 6de) + secundair onderwijs

 3. "Interculturele dialoog over gevoelige thema's binnen een onderwijscontext" door Arzu Yentur (Democratisch Dialoog) - VOLZET

  Tijdens deze workshop maak je kennis met de ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatie methodieken leren we ons bewust worden van onze eigen referentiekaders en leren we ons openstellen voor het referentiekader van de ander. Deelnemers kunnen een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt.

  Deze workshop biedt de deelnemer handvaten en concrete tips & tricks om met gevoelige en moeilijk bespreekbare thema's om te gaan.

  Doelgroep: leerkrachten (in opleiding) lager onderwijs + secundair onderwijs

 4. "Bouwstenen voor een duurzaam schooltraject" door Jan Royackers (Schoolmakers) VOLZET

  Hoe zorg je ervoor dat een thema zoals wereldburgerschap duurzaam verankerd blijft in de schoolwerking? In deze workshop krijg je meer zicht op de bouwstenen die cruciaal zijn om impact te maken en met een school op pad te gaan richting een grote(re) gedragenheid én concretisering van dit thema. Vanuit een algemeen kader met bouwstenen geven we positieve ervaringen van deelnemers een plaats. We vervolledigen met concrete voorbeelden van
  schooltrajecten die wereldburgerschap doen leven op scholen.

  Belangrijke mindset om aan deze workshop deel te nemen is dat hét wonderrecept niet
  bestaat. Het werken op maat geeft het grootste resultaat.

  Doelgroep: secundair onderwijs 

 5. "Possible Futures" door Koen Cools & Joke Klaassen (Thomas More) VOLZET

  Possible Futures! is een interactieve workshop waarin persoonsvorming centraal staat. We kijken met een open blik naar de wereld. Onze experimenten bij de studenten basisonderwijs aan de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool vormen het referentiepunt.

  Stap mee in ons verhaal en denk na over “Wat als?” Over gelijkheid en ongelijkheid, over wereldburgerschapseducatie die verder reikt dan couscous en djembé, over superdiversiteit en hedendaagse kunst, over meesterschap en de liefde voor het vak; óns vak.

  Doelgroep: lager en kleuter onderwijs

 6. "Open workshop educatief materiaal" VOLZET

  Tijdens deze open workshop (her)ontdek je niet alleen de Klascement projectpagina over WBE, maar ook enkele smaakmakers van de educatieve materialen die beschikbaar zijn in de documentatiecentra van Kleur Bekennen. Bovendien worden er verschillende thematische inspiratiehoeken aangereikt om ideeën op te doen voor in je klas (per thema, doelgroep, methodiek,…).

  Kleur Bekennen medewerkers helpen je verder bij jouw specifieke vragen of je verkent alles op je eigen tempo en laat je leiden door wat je prikkelt.

  Doelgroep: iedereen met vragen, interesse en nieuwsgierigheid

---------------------------------------------
LUNCH
---------------------------------------------

13u15 - 14u45
HALLO INSPIRATIE!
Keuze uit verschillende good practices (2x45') (Inschrijving op voorhand is niet noodzakelijk)

Inspirerend voorbeeld 1: een BuSO school die hard inzet op verankering van wereldburgerschapseducatie.
Inspirerend voorbeeld 2: een secundaire ASO school die burgerschap op een vernieuwende manier in de praktijk brengt.
Inspirerend voorbeeld 3: een ASO school die burgerschap linkt aan democratie en zo jaarlijks o.a. een boeiend seminarie uitwerkt.
Inspirerend voorbeeld 4: een UNESCO basisschool die al in de kleuterklas begint met wereldburgerschap.
Inspirerend voorbeeld 5: een basisschool die ‘mens en maatschappij’ als inrijpoort gebruikt voor het verankeren van wereldburgerschap op school.
Inspirerend voorbeeld 6: een school met een inspirerend wereldburgerschapsproject voor BSO leerlingen.

---------------------------------------------
PAUZE
--------------------------------------------- 
15u00 - 15u15
HALLO GELACH!
Een humoristische maar tevens kritische kanttekening in 2D
Wouter Deprez 2D
---------------------------------------------
15u15 - 16u00
HALLO VERBAZING!
Keynote 
Elisabeth van der Steenhoven

Elisabeth van der Steenhoven is, als Europees directeur van Karama, een NGO die vrouwen in Arabische landen steunt in hun strijd tegen gewelddadig islamisme, actief in wereldburgerschapseducatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.