Onze werking

Kleur Bekennen is een netwerkorganisatie

De doelstelling van Kleur Bekennen is kort maar krachtig:

"Jongeren handelen als verantwoordelijke burgers, zich bewust van het belang van internationale solidariteit en dragen bij tot een meer rechtvaardige wereld. 

Scholen verankeren initiatieven van wereldburgerschapseducatie in hun werking en maken gebruik van kwaliteitsvolle middelen en ondersteuning."

Hoe maken wij werk van wereldburgerschapseducatie?

Deze doelstelling kunnen we niet in ons eentje realiseren. Daarom zoeken we zoveel mogelijk aanknopingspunten bij verschillende spelers uit de sector wereldburgerschapseducatie. Dat zijn educatieve organisaties, NGO’s, (toekomstige) leerkrachten, schooldirecties, onderwijskoepels, beleidsmakers en academici. Kortom: al wie mee de impact van wereldburgerschapseducatie wil vergroten.

Je vindt een uitgebreide beschrijving van de visietekst hieronder.

Verken zeker ook de rest van onze website!

Je kan er lezen:

  • hoe we leerkrachten en leerkrachten in opleiding warm maken om de thematische invalshoeken en vaardigheden van wereldburgerschapseducatie te leren kennen, lees meer
  • hoe we leerkrachten informeren; hoe we hen begeleiden om het aanbod te leren kennen; hoe we hen helpen wereldburgerschapseducatie steeds meer te integreren in de visie en aanpak van de hele school, lees meer
  •  hoe we het aanbod van educatieve organisaties ontsluiten, lees meer
  • hoe onze documentatiecentra je zoektocht naar goed materiaal vergemakkelijken, lees meer
  • hoe we in partnerschap met educatieve organisaties streven naar een continue innovatie, op maat van verschillende doelgroepen, lees meer

Meer tips nodig? Schrijf je in op onze maandelijkse ‘nieuwsbrief’