Kenniscentrum

Deel je kennis, leer van je collega’s en ga samen aan de slag!

Het Kleur Bekennen kenniscentrum is er voor en door de sector wereldburgerschapseducatie. Het kenniscentrum wil bruggen bouwen tussen de educatieve aanbieders (NGO’s, vzw’s,…), de onderwijswereld (lerarenopleidingen, onderwijskoepels, ministerie,…) en de academische wereld. Het wil deze partners stimuleren hun kennis en expertise met elkaar te delen. Ook wil het kenniscentrum de sector ondersteunen om nieuwe initiatieven op te zetten en te experimenteren. Zo vernieuwen we samen de sector.

Momenteel zijn 4 werkgroepen aan de slag:

Innovatielab Praktijk

Doel: In enkele scholen experimenteren of en hoe (kleinere) succeservaringen op school leerlingen uiteindelijk kunnen inspireren een breder maatschappelijk engagement op te nemen. Dit innovatielab lanceerde reeds een oproep naar leerkrachten om mee te doen.

Innovatielab Onderzoek

Doel: Het HIVA, de KU Leuven en de VUB willen samen met diverse actoren uit het werkveld een onderzoeksaanvraag (SBO-fonds) uitwerken rond participatie van jongeren en wereldburgerschap.

Innovatielab Fundamenten

Doel: Samen op zoek gaan naar en reflecteren over de ondergesneeuwde filosofische en pedagogische fundamenten van WBE om terug wat bewuster te kunnen omgaan met onze vooronderstellingen.

Innovatielab Eindtermen

Doel: De beleidsmakers beïnvloeden en inspireren om WBE op een relevante en impactvolle manier te integreren in de toekomstige eindtermen.

Deze innovatielabs zijn ontstaan op initiatief van hun leden. Ze vergaderen volgens hun eigen ritme. Kleur Bekennen faciliteert en ondersteunt waar mogelijk.Alle leden van het kenniscentrum komen 4 keer per jaar samen. Ze volgen dan het proces van het kenniscentrum op en geven het verder richting.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Stuur gerust een mailtje met je interesse naar jan.verschueren@btcctb.org.