De Inspiratiedag

Het feest voor wereldburgers!

Eén keer per jaar organiseren we op een unieke locatie in Vlaanderen of Brussel een Inspiratiedag, het feest voor wereldburgers. Deze dag is bedoeld om (toekomstige) leerkrachten, schoolteams en directieleden te inspireren om met wereldburgerschapseducatie aan de slag te gaan. We nodigen boeiende sprekers uit, organiseren interactieve workshops en zetten enkele leuke schoolpraktijken in de kijker. Dat alles met een feestelijk tintje!
 

Inspiratiedag 2018

 

HET IS GEBEURD.

Burgerschap wordt een nieuwe sleutelcompetentie in het onderwijs.
Een stap vooruit, of is het allemaal toch iets complexer?
En vooral, hoe brengen we de wereld op een juiste manier tot in de klas?
En hoe stomen we leerkrachten klaar om op een kwalitatieve manier aan de slag te gaan met wereldburgerschapseducatie?

 

Op dinsdag 17 april 2018 komen leerkrachten dit te weten tijdens een nieuwe inspiratiedag, ditmaal in Gent.
Ze krijgen inkijk in goede praktijken, vernieuwende visies en ongezouten meningen.
We krijgen hun motivatie, hun gelach, hun verbazing en ongeloof, hun visie op de wereld te zien in Hallo Inspiratiedag!

Ontdek de nieuwe inspirerende namen hieronder en schrijf je nu reeds in via de knop onderaan.

 
 
 

HALLO INSPIRATIEDAG!

9u00 - 09u30
HALLO START!
Onthaal en ontdekking van het Inspiratie-documentatiecentrum

---------------------------------------------

9u30 - 10u30
HALLO VISIE!
Keynote
Bruno Vanobbergen

Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, benoemd door het Vlaamse Parlement,beschrijft het belang van het dagelijks betrekken van leerlingen bij de klaspraktijk en het schoolbeleid. Betrokkenheid op school is niet alleen belangrijk voor het welzijn van het kind, maar stimuleert bovendien hun betrokkenheid op de wereld.

---------------------------------------------
PAUZE
---------------------------------------------
10u45 - 12u15
HALLO INTERACTIEF!
Keuze uit verschillende interactieve activiteiten
 

 1. "Waterwandeling" door Johan Verstraete

  Johan Verstraete neemt je mee op een waterwandeling. We gaan op zoek naar de aanwezigheid van water in de omgeving. Soms bots je er meteen op en soms heb je een gids nodig om ook het goed verstopte water te ontdekken.  Bij elke stop vernemen we wat meer over het belang van water bij ons en elders in de wereld.  We zoeken samen wat het betekent als er thuis geen proper water uit de kraan stroomt. We exploreren wat virtueel water is.  En we krijgen zicht op hoe we samen zorg kunnen dragen voor het beschikbare water.

  Zo ontdek je heel wat aanknopingspunten om je leerlingen op een actieve manier de relatie tussen mens en water te laten ontdekken.  Deze wandeling wil vooral inspiratie bieden om in je eigen schoolomgeving op zoek te gaan naar een eigen route.

  Doelgroep: leerkrachten (in opleiding) lager onderwijs + secundair onderwijs

 2. "Terra Nova Minimaatschappij" door Lisa Hu VOLZET

  Steeds meer mensen vragen zich af hoe we controversiële onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en hoe we de nieuwe generatie actief kunnen betrekken bij maatschappelijke uitdagingen. Sinds 2006 is dit voor scholen zelfs een verplichte taak, maar in het basisonderwijs is dit niet altijd even makkelijk: voor jonge kinderen zijn zaken als participatie en democratische houdingen maar abstract. Ook voor jongeren blijft het vaak ver van hun bed.

  Terra Nova maakt lastige thema's op een veilige manier bespreekbaar en voorstelbaar. In plaats van termen en theorie gebruikt Terra Nova metaforen: concrete gebeurtenissen met vissen en kokosnoten. Met wie delen ze hun vis? Hoe lang zorgen ze voor een zieke kampgenoot? Zijn ze bereid hun eiland te delen met nieuwelingen? 

  Doelgroep: leerkrachten (in opleiding) lager onderwijs (5de & 6de) + secundair onderwijs

 3. "Interculturele dialoog over gevoelige thema's binnen een onderwijscontext" door Arzu Yentur (Democratisch Dialoog) - VOLZET

  Tijdens deze workshop maak je kennis met de ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatie methodieken leren we ons bewust worden van onze eigen referentiekaders en leren we ons openstellen voor het referentiekader van de ander. Deelnemers kunnen een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt.

  Deze workshop biedt de deelnemer handvaten en concrete tips & tricks om met gevoelige en moeilijk bespreekbare thema's om te gaan.

  Doelgroep: leerkrachten (in opleiding) lager onderwijs + secundair onderwijs

 4. "Bouwstenen voor een duurzaam schooltraject" door Jan Royackers (Schoolmakers) VOLZET

  Hoe zorg je ervoor dat een thema zoals wereldburgerschap duurzaam verankerd blijft in de schoolwerking? In deze workshop krijg je meer zicht op de bouwstenen die cruciaal zijn om impact te maken en met een school op pad te gaan richting een grote(re) gedragenheid én concretisering van dit thema. Vanuit een algemeen kader met bouwstenen geven we positieve ervaringen van deelnemers een plaats. We vervolledigen met concrete voorbeelden van
  schooltrajecten die wereldburgerschap doen leven op scholen.

  Belangrijke mindset om aan deze workshop deel te nemen is dat hét wonderrecept niet
  bestaat. Het werken op maat geeft het grootste resultaat.

  Doelgroep: secundair onderwijs 

 5. "Possible Futures" door Koen Cools & Joke Klaassen (Thomas More) VOLZET

  Possible Futures! is een interactieve workshop waarin persoonsvorming centraal staat. We kijken met een open blik naar de wereld. Onze experimenten bij de studenten basisonderwijs aan de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool vormen het referentiepunt.

  Stap mee in ons verhaal en denk na over “Wat als?” Over gelijkheid en ongelijkheid, over wereldburgerschapseducatie die verder reikt dan couscous en djembé, over superdiversiteit en hedendaagse kunst, over meesterschap en de liefde voor het vak; óns vak.

  Doelgroep: lager en kleuter onderwijs

 6. "Open workshop educatief materiaal" VOLZET

  Tijdens deze open workshop (her)ontdek je niet alleen de Klascement projectpagina over WBE, maar ook enkele smaakmakers van de educatieve materialen die beschikbaar zijn in de documentatiecentra van Kleur Bekennen. Bovendien worden er verschillende thematische inspiratiehoeken aangereikt om ideeën op te doen voor in je klas (per thema, doelgroep, methodiek,…).

  Kleur Bekennen medewerkers helpen je verder bij jouw specifieke vragen of je verkent alles op je eigen tempo en laat je leiden door wat je prikkelt.

  Doelgroep: iedereen met vragen, interesse en nieuwsgierigheid

---------------------------------------------
LUNCH
---------------------------------------------

13u15 - 14u45
HALLO INSPIRATIE!
Keuze uit verschillende good practices (2x45') (Inschrijving op voorhand is niet noodzakelijk)

Inspirerend voorbeeld 1: een BuSO school die hard inzet op verankering van wereldburgerschapseducatie.
Inspirerend voorbeeld 2: een secundaire ASO school die burgerschap op een vernieuwende manier in de praktijk brengt.
Inspirerend voorbeeld 3: een ASO school die burgerschap linkt aan democratie en zo jaarlijks o.a. een boeiend seminarie uitwerkt.
Inspirerend voorbeeld 4: een UNESCO basisschool die al in de kleuterklas begint met wereldburgerschap.
Inspirerend voorbeeld 5: een basisschool die ‘mens en maatschappij’ als inrijpoort gebruikt voor het verankeren van wereldburgerschap op school.
Inspirerend voorbeeld 6: een school met een inspirerend wereldburgerschapsproject voor BSO leerlingen.

---------------------------------------------
PAUZE
--------------------------------------------- 
15u00 - 15u15
HALLO GELACH!
Een humoristische maar tevens kritische kanttekening
Wouter Deprez
---------------------------------------------
15u15 - 16u00
HALLO VERBAZING!
Elisabeth van der Steenhoven

Elisabeth van der Steenhoven is, als Europees directeur van Karama, een NGO die vrouwen in Arabische landen steunt in hun strijd tegen gewelddadig islamisme, actief in wereldburgerschapseducatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratiedag 2017

Op dinsdag 9 mei 2017 werd in La Tricoterie in Brussel de vorige Inspiratiedag georganiseerd. Het werd een geslaagde dag met interessante lezingen en workshops en volop gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling met collega’s.

Kon je er niet bij zijn of wil je alles nog eens opfrissen? Een aantal workshop begeleiders delen graag hun input aan die dag met jullie:

 

Effectief altruisme: als wereldburger een zo groot mogelijke impact hebben.

door Lie Verrijssen & Kris Martens van Effectief Altruïsme Vlaanderen

Tijdens deze workshop konden we kennis maken met het concept van Effectief Altruïsme en kregen we concrete voorbeelden, tips en handvaten om hiermee aan de slag te gaan op school en in de klas.
 
 

Ethische keuzes maken op school 

door Patrick Geussens van Governance & Integrity België

‘Voorbij de levensbeschouwing’ een instrument dat leraren, directie, ouders en leerlingen in staat stelt om  het juiste antwoord te vinden op lastige morele vragen uit de (onderwijs)praktijk werd in deze workshop uit de doeken gedaan. 
 
 

Leerlingenparticipatie & superdiversiteit op school 

door Sander Herremans en Elke Vandeperre van Motief vzw

Tijdens deze workshop stonden we stil bij de realiteit van de superdiverse samenleving en school. We bekeken hoe we het kritisch burgerschap van leerlingen kunnen versterken en op welke manier we hen kunnen bijstaan in hun identiteitsontwikkeling, uitgaande van een emancipatorische aanpak. 
 
Presentatie: volgt nog (nieuw handboek en nieuwe website)
 

Een sterker draagvlak voor wereldburgerschap op school 

door Bart Derwael van Panenka Communication

Hoe zet je als leerkracht of directeur een thema als wereldburgerschap op de agenda? Hoe versterk je het draagvlak op school en maak je het duurzaam? Hoe ga je om met weerstand of een gebrek aan interesse? De workshop 'Een sterk(er) draagvlak voor wereldburgerschap' toonde ons een flexibel stappenplan om de harten en de hoofden te veroveren van beslissing nemers. 
 
 

Mediawijs aan de slag met wereldburgerschap 

door Bert Pieters van Mediawijs

In deze workshop zoomden we in op de kansen en risico's die nieuwe media bieden in relatie tot burgerschap. Welke tendensen zien we rond sociale media met betrekking tot burgerschap? Welke impact heeft digitale media op de beeldvorming van jongeren? Al deze onderwerpen kwamen aan bod, maar ook werden er (digitale) tools aangereikt om mediawijs aan de slag te gaan in je klas met wereldburgerschap.

Presentatie

 

Sfeerbeelden van de Inspiratiedag 2017

Bekijk het facebook album hier.