YWCA - Antwerpen

Adres:

Paleisstraat 39
Antwerpen, Antwerpen 2018
België
Telefoon: 03/238 16 93
Website:
YWCA Antwerpen
E-mail:
ivca@cawantwerpen.be
Openingsuren :
maandag - vrijdag: 9u - 17u
YWCA-Antwerpen werd opgericht in 1919 als een pluralistische organisatie voor en door vrouwen. Ze maakt deel uit van de internationale vrouwenorganisatie World YWCA (Young Women’s Christian Associaton), die actief is in meer dan 100 landen. YWCA’s overal ter wereld zetten zich in voor een actieve participatie van vrouwen en meisjes in de samenleving. Wisselwerking - de wereld in één huis - maakt onze rijkdom. YWCA-Antwerpen heeft doorheen haar geschiedenis steeds pionierswerk verricht. Zo was zij één van de eerste jeugdbewegingen voor meisjes en richtte zij het eerste erkende jeugdhuis voor migranten en kansarmen in Vlaanderen op. Anno 2005 biedt IVCA-YWCA een waaier van activiteiten voor vrouwen van zeer diverse achtergronden, nationaliteiten, leeftijden en overtuigingen. De visie van YWCA-Antwerpen is een pluralistische samenleving, waarin vrouwen en mannen dezelfde kansen hebben om zich te ontplooien en waarin rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, vrede, menselijke waardigheid, vrijheid en duurzame ontwikkeling centraal staan, mede door het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden van vrouwen. De missie van YWCA-Antwerpen is vrouwen bewust te maken van hun mogelijkheden en hen te stimuleren om verantwoordelijkheid op te nemen, zodat zij meer invloed hebben op het maatschappelijk gebeuren in de ons omringende samenleving. Daarnaast willen wij de samenleving sensibiliseren rond gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De centrale doelstelling van YWCA-Antwerpen is empowerment van vrouwen. Dit willen wij bereiken door vrouwen te informeren over hun mogelijkheden en rechten en hun draagkracht te versterken zodat zij volwaardig kunnen participeren in de ons omringende samenleving.