VOEM Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw

Adres:

Montignystraat 34
Antwerpen, Antwerpen 2180
België
Telefoon: 032723507
Website:
www.voem-vzw.be
E-mail:
secretariaat.voem@gmail.com
Openingsuren :
Maandag: 9u30-17u Dinsdag: 9u30-17u Donderdag: 9u30-17u
Naast een directe ondersteuning, op maat van de lidverenigingen, behartigt V.O.E.M. ook de belangen van de islamitische gemeenschap op lokaal en bovenlokaal niveau. V.O.E.M. probeert een helder en genuanceerd beeld te geven van moslims en immigranten in ons land. We gidsen als het ware niet-moslims en autochtonen door het Arabische en islamitische erfgoed en moslims en migranten doorheen het Vlaamse en Europese erfgoed. Dat doen we via activiteiten in het kader van de volksontwikkeling, zoals lezingen, debatten, tentoonstellingen, studiedagen, workshops,... Verder wordt elk jaar de Emancipatieprijs uitgereikt aan personen of organisaties die zich bijzonder hebben ingespannen om emancipatie te bevorderen. VOEM geeft workshops op aanvraag: debat of discussiegroep, lezingen, begeleide moskeebezoeken, Mediterraans koken, muntthee ceremonie, islamgesprekken, kennismaking met verschillende landen, kalligrafie, henna, de educatieve pakketten 'Hanne & Hassan' en 'De Droom van de Sultan', maar ook hiphop, circus en bokstechnieken. Tot ons permanent aanbod behoren tevens thematische lopende projecten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties: tentoonstellingen e.d.