Studio Globo

Adres:

Huidevettersstraat 165
Brussel 1000
België
Telefoon: 02 520 05 30
Fax: 02 502 81 01
GSM :  
-
Website:
www.studioglobo.be
E-mail:
info@studioglobo.be
Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Je kan bij ons terecht voor ervaringsgerichte inleefateliers en workshops en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Met ons aanbod richten we ons op kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarbij zijn leerkrachten en docenten onze belangrijkste partners. We geven dan ook bijzondere aandacht aan vorming.