Foyer

Adres:

Werkhuizenstraat 25
Molenbeek, Brussel 1080
België
Telefoon: 02/4117495
Fax: 0032 2 411 04 39
Website:
http://www.foyer.be
E-mail:
atelier@foyer.be
Foyer vwz werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin etnisch-culturele minderheden op een volwaardige manier deelnemen aan de samenleving.De belangrijkste projecten van Foyer zijn: • Initiatieven voor integratie en empowerment van (vaak maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren o Werken aan beeldvorming over de diverse samenleving (Gewoon Vreemd Paleis, Vluchtelingenspel, ...); o Stimuleren van het maatschappelijk debat rond actuele migratietrends; o Waardering voor culturen en talen van herkomst. o Tal van activiteiten rond kunst, sport, spel, vrijwilligerswerk; o Initiatieven voor de vorming en inschakeling van maatschappelijk achtergestelde jongeren op de arbeidsmarkt; o Diverse activiteiten voor vrouwen uit alle bevolkingsgroepen en van alle leeftijden; o Buurtactiviteiten voor mannen/vaders met diverse achtergronden; o Pionierswerk op het vlak van meertaligheid; uitbouw van een werking rond logopedie bij meertalige kinderen; o Toepassing en verspreiding van de dialoogtafelmethodiek; o Interculturele bemiddeling en preventie in het kader van de gezondheidszorg; o Steunpunt voor Roma en Woonwagenbewoners in het BHG.