Cantemos - Batucada

Adres:

Schijfstraat 101
Mechelen, Antwerpen 2800
België
Telefoon: 015/557 335
GSM :  
0478/279925
E-mail:
batucada@skynet.be

Karel Op de Beeck maakte met het kinder- en jongerenkoor Koloriek de cd’s ‘Kakantrie’ en ‘Red de aarde’. Cd’s met wereldmuziek, vergezeld van een didactische handleiding en bestemd voor het onderwijs.

Doelstelling binnen de verschillende werkwinkels is ontwikkelingseducatie en bijdragen tot de vorming van wereldburgerschap. Meer bepaald door middel van muziek (actief zingen, gebruik van instrumenten), verhalen, theater, poppenspel, gesprek, voorwerpen en kledij, kinderen en jongeren positief in contact brengen met een andere cultuur en hun gevoelig maken voor ontwikkelingsproblematiek. Het uiteindelije doel is : vanuit een zo ruim mogelijk referentiekader, met een open geest en zonder vooroordelen, de wereld tegemoet kunnen treden.

De werkwinkels kunnen ook ingepast worden in een wereldburgertraject. Karel Op de Beeck heeft in dit geval ruime ervaring in het begeleiden van een school wat het vakoverschrijdend werken rond een thema betreft. Het muzische krijgt hierbinnen bijzondere aandacht.