Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Kennismaking met organisatie Miel Maya Honing, uitleg eerlijke handel, aanleren van een inleefspel over de scheeftrekking in de wereld, vertrouwd maken met de bijhorende lessenmap (voor een heel team, te gebruiken gedurende een langere termijn, in verschillende vakken, heel veel vakoverschrijdende eindtermen worden met deze lessenmap bereikt), handvaten raken voor procesmatig werken rond eerlijke handel en gerelateerde thema’s. Dit alles op een ‘zelfondervindende’ wijze. Doel is dat de leerkrachten zelf in hun

Gezegd is gezegd

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het verteltheater gelden alle wetmatigheden van het theater: een uitzuiveren -bijstellen- van de eigen gedachtegang, mensbeeld en wereldbeeld.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Zingen met de derde wereld

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Door actief te zingen de hartslag van de Derde Wereld voelen. Verschillende instrumenten worden voorgesteld. De leerlingen gaan een echt percussienummer (uit Afrika of Latijns-Amerika) opbouwen waarbij iedereen met een instrument participeert. Bij elk lied wordt stilgestaan om een bepaald aspect van een land of continent toe te lichten: cultuur, milieu, migratie, wereldhandel... Dit steeds aangepast aan de specifieke doelgroep (leeftijd/richting) en met aandacht voor het door de school gekozen thema.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Inhoud syndiceren