Gezegd is gezegd

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het verteltheater gelden alle wetmatigheden van het theater: een uitzuiveren -bijstellen- van de eigen gedachtegang, mensbeeld en wereldbeeld.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Zingen met de derde wereld

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Door actief te zingen de hartslag van de Derde Wereld voelen. Verschillende instrumenten worden voorgesteld. De leerlingen gaan een echt percussienummer (uit Afrika of Latijns-Amerika) opbouwen waarbij iedereen met een instrument participeert. Bij elk lied wordt stilgestaan om een bepaald aspect van een land of continent toe te lichten: cultuur, milieu, migratie, wereldhandel... Dit steeds aangepast aan de specifieke doelgroep (leeftijd/richting) en met aandacht voor het door de school gekozen thema.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Inhoud syndiceren