Zoete Groeten

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens dit spel ervaren de jongeren (in verschillende rollen) aan den lijve het leven van Mexicaanse imkers en de scheefgetrokken situatie van de wereldhandel. Aan de hand van deze ervaring wordt de eerlijke handel van honing besproken, en de bijdrage die de jongeren zelf kunnen leveren als kritische consument. De imkers oogsten hun honing en proberen hem te verkopen aan de tussenhandelaars. Na elke speelronde betalen zij hun ‘levensonderhoud’. Als ze dit niet meer kunnen betalen, gaan ze werken in de fabriek. De tussenhandelaars proberen op hun beurt de honing te verkopen
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Wereldhandelspel 1

Wereldhandelspel
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Enkele landen starten een nieuw productiejaar met een gegeven productie- en consumptiepeil en met een bepaalde hoeveelheid financiële middelen. Elk land tracht zijn consumptiepeil te bereiken. Indien dat niet lukt, kan de bevolking niet overleven. Al gauw blijkt dat rijkere landen gemakkelijker in dit opzet slagen dan armere landen. Hoe reageren die rijkere landen? Helpen zij de anderen, geven zij bepaalde producten weg of houden ze de overschotten liever voor zich? Het wereldhandelsspel maakt de spelers op een ervaringsgerichte manier wegwijs in de harde werkelijkheid van de
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Papier Hier Schaar Daar

Wereldhandel
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De leerlingen worden opgesplitst in zes groepen. Deze groepen vertegenwoordigen verschillende landen. Elk land krijgt een andere set materiaal. Met dit schaarse materiaal moeten ze meetkundige figuren produceren waarvoor ze geld krijgen op de wereldmarkt. Maar, de prijzen op die wereldmarkt schommelen als vraag en/of aanbod verandert. Dit simulatiespel verschaft inzicht in de handelsverhoudingen tussen grondstofproducerende landen en industrielanden die alleen over ‘knowhow’ beschikken. Op basis hiervan wordt de ontwikkelingsproblematiek in termen van
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Uw GSM is goud waard voor Noord en Zuid

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De workshop: “Uw GSM is goud waard voor Noord en Zuid” vertelt meer over de impact van de grote goudkoorts op gezondheid, milieu, economie en samenleving en hoe het anders kan. Een korte actie dmv het inzamelen van batterijen, opladers en oude gsm's in de GOUD:EERLIJk?box is hieraan gekoppeld. CATAPA-vzw neemt je aan de hand van indrukwekkend foto- en videomateriaal mee naar het paradijselijke noorden van Peru, naar de actuele CONGA-case, en legt haarfijn uit hoe David het opneemt tegen Goliat. Dit concrete verhaal maakt duidelijk waarom het thema ‘natuurlijke
See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Opdrachtenpakket 'Europa in Brussel'

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het opdrachtenpakket toont de grote Europese instellingen in de Brusselse Leopoldwijk en de gevolgen daarvan voor de buurt. Het pakket begeleidt de leerlingen op een wandeling door de wijk. Tijdens de wandeling krijgen ze opdrachten voorgeschoteld die hen de grote Europese instellingen laat ontdekken en de hen de invloed van de Europese aanwezigheid op de wijk duidelijk maakt.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Interactieve lezing “De weg naar Europa”

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een uitgebreide algemene inleiding tot de Europese Unie waarbij we de verschillende mijlpalen en uitbreidingsgolven (verleden) van de Europese samenwerking bespreken. Ook de concrete verwezenlijkingen en instellingen (heden) komen aan bod. We zetten de leerlingen ten slotte aan het denken over de uitdagingen voor de toekomst (toekomst).

Type :  
ASO
TSO

KRAS (Scholierenparlement)

KRAS scholierenparlement is een debatproject voor jongeren rond mondiale thema's
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving :  
KRAS is een scherp en snedig discussie- en rollenspel voor 16+. Het biedt jongeren de kans om hun onversneden mening en krasse uitspraken op de wereld los te laten. KRAS is de opvolger van het Scholierenparlement. We combineren de sterkte van het Scholierenparlement met een flexibele werkwijze. KRAS rust dus nog steeds op dezelfde pijlers als zijn voorganger. Inleving en discussie staan centraal in KRAS. Jongeren krijgen best zicht op de vaak heikele, mondiale problemen vanuit het standpunt van mensen die er iets over te zeggen
Type :  
ASO
TSO
KSO
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Leerkrachten leren werken rond wereldburgerschap (verschillende thema’s) met eerlijke handel als rode draad, aan de hand van o.a. een educatief werkmiddel. Fairkids is het resultaat van een project met kinderen van over de hele wereld. 11 groepen van kinderen (België, Taiwan, Burkina Faso, Brazilië, Canada, …) hebben een korte animatiefilm gemaakt over mondiale thema’s. Deze films zijn dus gemaakt door en voor kinderen. Wij hebben deze films gebundeld en er een educatief werkboekje bijgemaakt zodat leerkrachten
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Zoete groeten

Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Zoete groeten, een rollenspel van Miel Maya Honing en Centrum voor Informatieve Spelen in je school of jeugdvereniging. Tijdens dit spel ervaren de jongeren (in verschillende rollen) aan den lijve het leven van Mexicaanse imkers en de scheefgetrokken situatie van de wereldhandel. Aan de hand van deze ervaring wordt de eerlijke handel van honing besproken, en de bijdrage die de jongeren zelf kunnen leveren als kritische consument.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Kennismaking met organisatie Miel Maya Honing, uitleg eerlijke handel, aanleren van een inleefspel over de scheeftrekking in de wereld, vertrouwd maken met de bijhorende lessenmap (voor een heel team, te gebruiken gedurende een langere termijn, in verschillende vakken, heel veel vakoverschrijdende eindtermen worden met deze lessenmap bereikt), handvaten raken voor procesmatig werken rond eerlijke handel en gerelateerde thema’s. Dit alles op een ‘zelfondervindende’ wijze. Doel is dat de leerkrachten zelf in hun
Inhoud syndiceren