Vluchtelingenspel derde graad- in samenwerking met Foyer

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In tegenstelling tot het Vluchtelingenspel voor de 1ste en 2de graad SO, willen we met dit spel de complexiteit aantonen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Jongeren én volwassenen gaan er soms maar al te vaak vanuit dat het allemaal profiteurs zijn die op het OCMW zitten. Maar de echte realiteit is een stuk genuanceerder. Vandaar het Vluchtelingenspel 3de graad om ons uit te dagen! In dit spel kruipt iedere leerling of student in de huid van een vluchteling. Tijdens acht ontmoetingen met andere spelers maak je
Type :  
ASO
TSO
KSO

Brussel Anders Bekeken: vluchtelingen in de Noordwijk

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten asielcentrum? Wat verstaan we onder gedwongen repatriëring? Welke rechten hebben vluchtelingen? Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Hoe dansen straatkinderen en vluchtelingen : vrede en respect dmv "De dansende trom" & "De stokkendans" (door Gerd)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
We leven in een boeiende tijd, rondom ons verandert er op korte tijd heel veel. Kinderen worden via de media al op jonge leeftijd geconfronteerd met chaos, geweld en andere minder mooie kanten van onze maatschappij. In deze workshop willen we op een positieve, speelse, liefdevolle en vooral vredevolle manier kinderen en jongeren weerbaar maken tegen de uitdagingen van elke dag! In deze dansmethode staat het belevende aspect op de voorgrond. Het aangrijpingspunt is de eigen beweging. In een inleidend gesprek wordt
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Getuigenis van een vluchteling uit Tsjetsjenië

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Waarom vluchten mensen? Wat laten ze achter? Waar willen ze naartoe? Marita of Radmila vertellen over hun land, over waarom ze moesten vluchten en hoe ze gevlucht zijn. Zij getuigen over hun verbazing bij aankomst en hun integratie in België.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Dans & expressie & bezinning: vrede begint in jezelf (door Patrick)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
We leven in een boeiende tijd, rondom ons verandert er op korte tijd heel veel. Kinderen worden via de media al op jonge leeftijd geconfronteerd met chaos, geweld en andere minder mooie kanten van onze maatschappij. Hoe kunnen we onze kinderen op een aangename, speelse, liefdevolle en vooral vredevolle manier weerbaar maken tegen de uitdagingen van elke dag? In de workshop starten we vanuit een cirkel. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en verbondenheid al van bij de start. Op een speelse en toch meditatieve manier
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Als vluchteling voor vluchtelingen

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Dominique vluchtte in 1991 uit het toenmalige Zaïre weg, over Congo-Brazzaville, via Moskou om uiteindelijk in België aan te komen. Hij doorliep het hele traject, dat vluchtelingen in België moeten afleggen, om erkend te worden als vluchteling. Dominique kwam uiteindelijk in Oostende terecht, waar hij, al van bij de start van vzw Jakoeboe (onthaalgroep met en voor vluchtelingen) in 1996, betrokken was bij het werk voor vluchtelingen. Van 1998 tot 2006 was hij voorzitter van de vzw.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Zingen met de derde wereld

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Door actief te zingen de hartslag van de Derde Wereld voelen. Verschillende instrumenten worden voorgesteld. De leerlingen gaan een echt percussienummer (uit Afrika of Latijns-Amerika) opbouwen waarbij iedereen met een instrument participeert. Bij elk lied wordt stilgestaan om een bepaald aspect van een land of continent toe te lichten: cultuur, milieu, migratie, wereldhandel... Dit steeds aangepast aan de specifieke doelgroep (leeftijd/richting) en met aandacht voor het door de school gekozen thema.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Uitgeprocedeerd

Uitgeprocedeerd
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In ‘Uitgeprocedeerd’ worden gevoelige thema’s niet uit de weg gegaan. Thema’s als integratie, racisme, zinloos geweld, uitbuiting, afpersing, mensen zonder papieren,… kortom, zaken waar de kranten van volstaan, worden in ‘Uitgeprocedeerd’ onder de loep genomen. Zonder te viseren of te oordelen, verwerkt Deezillusie ze in een beklijvende voorstelling. Het verhaal. Hoofdpersonage Kyrian besluit, na getuige te zijn van een afgrijselijke moordpartij op vrienden en leden van zijn familie, zijn geboorteland definitief te ontvluchten. Als betalend verstekeling komt hij
See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO