Op de Vlucht

vluchtelingen migratie
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Iedere speler speelt een dubbele rol. Afhankelijk van de spelfase is een speler vluchteling of sleutelfiguur. Als vluchteling probeert een speler van zijn thuisland naar België te vluchten. Een sleutelfiguur heeft als taak om vervoersmiddelen voor de vluchtelingen te voorzien, of om voor de nodige documenten te zorgen tijdens de asielaanvraag. Het spel bestaat uit verschillende onderhandelingsfases. Tijdens deze fases zoeken de vluchtelingen een sleutelfiguren op. Zij proberen er voor te zorgen dat de sleutelfiguren hen zo goed mogelijk verder helpen. ‘Op de Vlucht’ is een
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Chi Kung Yoga en Dans - onderweg als straatkind of vluchteling (door Hilde)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Straatkinderen en vluchtelingen en hun kwaliteiten, hun kracht. Tijdens deze doe-workshop wordt een verhaal verteld over 3 straatkinderen. Ze ontdekken dat elk van hen ergens heel goed in is en merken dat ze door samen te werken het best kunnen overleven op straat. We kijken samen naar de kwaliteiten die deze straatkinderen ontwikkeld hebben. Deze kwaliteiten kunnen ook ons gezonder en sterker maken. We nodigen de kinderen (of jongeren) op een speelse wijze uit om deze kwaliteiten in zichzelf te gaan invoelen en
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Asielzoeker? Migrant? Vluchteling? Kennen jouw leerlingen het verschil tussen deze begrippen? Rode Kruis-Vlaanderen wil jongeren een duidelijk beeld geven van wie asielzoekers zijn en hoe zij leven in een opvangcentrum. Daarom bieden wij een interactieve workshop aan voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs. Een medewerker van het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers gidst de leerlingen door de materie. Zo krijgen ze een klare kijk op de realiteit van vluchtelingen, de asielprocedure en mogen ze een
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

De EU in 3D

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Het Europese integratieproces is al 60 jaar bezig. Je zou voor minder je weg kwijt geraken in de wirwar van gebeurtenissen en beslissingen: hoe en waarom is de Europese Unie ontstaan? Wat doet die EU? En vooral: Wat betekent dit voor ons eigen leven?

Type :  
TSO

Interactieve lezing “De weg naar Europa”

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een uitgebreide algemene inleiding tot de Europese Unie waarbij we de verschillende mijlpalen en uitbreidingsgolven (verleden) van de Europese samenwerking bespreken. Ook de concrete verwezenlijkingen en instellingen (heden) komen aan bod. We zetten de leerlingen ten slotte aan het denken over de uitdagingen voor de toekomst (toekomst).

Type :  
ASO
TSO

Vluchtelingenspel derde graad- in samenwerking met Foyer

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In tegenstelling tot het Vluchtelingenspel voor de 1ste en 2de graad SO, willen we met dit spel de complexiteit aantonen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Jongeren én volwassenen gaan er soms maar al te vaak vanuit dat het allemaal profiteurs zijn die op het OCMW zitten. Maar de echte realiteit is een stuk genuanceerder. Vandaar het Vluchtelingenspel 3de graad om ons uit te dagen! In dit spel kruipt iedere leerling of student in de huid van een vluchteling. Tijdens acht ontmoetingen met andere spelers maak je
Type :  
ASO
TSO
KSO

In de ban van Iran

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

De workshopbegeleidster spreekt zowel over haar land als over haar persoonlijke belevenissen in Iran en België. Dit maakt de workshop gedeeltelijk theoretisch, maar het raakt je ook. Je voelt mee met iemand die haar land moest verlaten, dit heeft aanvaard en er het beste van probeert te maken in haar nieuw land.

De combinatie met spelletjes rond het Farsi maakt de workshop dan weer luchtiger en weerspiegelt haar positief gevoel.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Brussel Anders Bekeken: vluchtelingen in de Noordwijk

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten asielcentrum? Wat verstaan we onder gedwongen repatriëring? Welke rechten hebben vluchtelingen? Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Hoe dansen straatkinderen en vluchtelingen : vrede en respect dmv "De dansende trom" & "De stokkendans" (door Gerd)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
We leven in een boeiende tijd, rondom ons verandert er op korte tijd heel veel. Kinderen worden via de media al op jonge leeftijd geconfronteerd met chaos, geweld en andere minder mooie kanten van onze maatschappij. In deze workshop willen we op een positieve, speelse, liefdevolle en vooral vredevolle manier kinderen en jongeren weerbaar maken tegen de uitdagingen van elke dag! In deze dansmethode staat het belevende aspect op de voorgrond. Het aangrijpingspunt is de eigen beweging. In een inleidend gesprek wordt
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Getuigenis van een vluchteling uit Tsjetsjenië

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Waarom vluchten mensen? Wat laten ze achter? Waar willen ze naartoe? Marita of Radmila vertellen over hun land, over waarom ze moesten vluchten en hoe ze gevlucht zijn. Zij getuigen over hun verbazing bij aankomst en hun integratie in België.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
Inhoud syndiceren