Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Ben je een storyteller ? Of wil je er één worden? Wil je samen met jongeren participatief aan de slag rond thema’s van wereldburgerschap? Wil je digitale tools en video-montage leren gebruiken in je klas of binnen het jeugdwerk ? Schrijf je in voor onze MOOC (massive open online course) van het Europees project Brights en specialiseer je gedurende 4 weken (20u in totaal) in digital storytelling binnen wereldburgerschapseducatie. De cursus start in februari 2018. Aarzel niet en schrijf je nu alvast in via deze link, zo

Ik was het. De media

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het atelier bestaat uit drie delen: - Aan de hand van een quiz leren de jongeren het verschil zien tussen een echt en een gemanipuleerd beeld. Nadien krijgen ze de kans om, door middel van een applicatie, zelf een aantal manipulaties uit te voeren om proefondervindelijk te ervaren hoe manipulatie in zijn werk gaat. - De jongeren krijgen enkele filmpjes te zien waaruit ze een selectie mogen maken om met die beelden aan de slag te gaan. De proef bestaat erin om een gecontextualiseerd verhaal te vertellen door middel van
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Hoe reëel is het virtuele?

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het atelier bestaat uit drie delen: - Aan de hand van stellingen worden de deelnemers aangezet om een mening te vormen rond het gebruik van sociale media. Deze meningen leiden tot een groepsdiscussie. - Doormiddel van een applicatie kunnen de jongeren zelf een aantal manipulaties uitvoeren om proefondervindelijk te ervaren hoe manipulatie in zijn werk gaat en aan de hand van een quiz leren ze het verschil zien tussen een echt beeld en een gemanipuleerd beeld. - Via het analyseren van reclamefilmpjes ontdekken de
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO