Globaland

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een tweedaags project waarbij leerlingen in groepjes een land besturen in een spannend simulatiespel. Door middel van interactieve opdrachten leren ze spelenderwijs over onrecht in de wereld.
See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Tierra Unida

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Zowel in Colombia als dichter bij huis is het recht op een eigen stukje grond om te leven niet altijd vanzelfsprekend. Inheemse stammen die moeten vluchten voor een groot project van een Colombiaans mijnbouwbedrijf, vluchtelingen uit Syrië die op zoek zijn naar een nieuwe plek in Europa, Vlaamse boeren wiens grond natuurgebied dreigt te worden, … Grond is vaak de inzet van ingewikkelde conflicten. Als het recht op grond wordt geschonden, worden mensenrechten geschonden.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

StrijdWaardig

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Je hebt je hele leven hard gewerkt maar je krijgt geen pensioen. Je wordt ziek maar je kunt de dokter niet betalen. Je verliest je job of je bent je hele oogst kwijt? Pech, dan heb je ook geen inkomsten meer. Voor vijf miljard mensen op deze wereld is dat de harde realiteit. Zij kunnen onvoldoende terugvallen op sociale bescherming. In deze nieuwe wervelende, multimediale workshop neemt een gedreven begeleider van Studio Globo je leerlingen op sleeptouw in de wereld van sociale bescherming, hier en in het Zuiden. Waarom is sociale bescherming zo belangrijk? Hoe wordt dit verworven?

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Wereld op Stoelen

Wereld op Stoelen
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
'Wereld op Stoelen' is een speelse en actieve introductie in de Noord-Zuid-problematiek. De spelers krijgen inzicht in de spreiding van de wereldbevolking over de verschillende continenten en staan stil bij de ongelijke verdeling van de bestaansmiddelen. De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site (https://www.aanstokerij.be/nl/boek-een-begeleiding) en ons aanvraagformulier: https://aanstokerij.formstack.com/forms/begeleiding_aanvragen.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Kans-rijk?

gelijke kansen
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De spelers kruipen in de huid van een personage met vreemde afkomst. Ieder personage start het spel met een levenslijn van 1m. De personages worden met verschillende alledaagse situaties geconfronteerd. Sommige personages vinden snel een antwoord op de gebeurtenissen. Voor andere personages is het dan weer onmogelijk om op de verschillende gebeurtenissen in te spelen. Deze gebeurtenissen hebben invloed op de lengte van iedere levenslijn. De deelnemers ervaren dat in onze hedendaagse samenleving een ongelijke
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Noord-Zuid Simulatie-oefening

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In de Noord-Zuid-simulatieoefening ervaren de leerlingen de handelsverhoudingen in de wereld aan den lijve. Tijdens de oefening spelen ze de rol van regeringsleider van een land. In die hoedanigheid voeren ze zelf handel in een fictieve wereld. Aan het begin van de oefening verdelen de leerlingen zich over de aanwezige 'landen' in het lokaal. Elk land vertrekt van een bepaalde positie: sommigen zijn arm, anderen rijk. Iedereen krijgt dezelfde opdracht: creëer zoveel mogelijk welvaart voor je bevolking. Om aan het nodige materiaal (grondstoffen en machines) voor productie te
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

School op wielen - secundair onderwijs

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Presentatie over het leven van straatkinderen en het project van Mobile School. Aan de hand van concrete verhalen, foto en filmpjes worden de aspecten van het straatleven uitgelegd. Thema's zoals druggebruik, leven in een bende, geweld op straat, maar ook de creatieve overlevingstechnieken en de vriendschap op straat worden getoond.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Hou je van blauwe ogen?

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Hou je van blauwe ogen? is gebaseerd op het gelijknamig jeugdboek (uitgeverij De Vries - Brouwers).

Pieter en Rachid. Twee jongens van zestien. En hopeloos verliefd. Op elkaar. Voor Rachid is de situatie uitzichtloos. Thuis is het onderwerp onbespreekbaar. Rachids geaardheid is een schande voor de familie. Pieter stuurt aan op meer openheid. Ooit komen de twee culturen met elkaar in botsing. Het is een kwestie van tijd. Is hun liefde er tegen bestand?

Type :  
ASO
TSO
BSO

Straatkinderen in Brazilië

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Aan de hand van veel beeldmateriaal (foto’s en dvd-fragmenten) schets de spreker op interactieve wijze een realistisch beeld van hoe straatkinderen overleven op straat in Brazilië. Er wordt eerst stilgestaan bij het land zelf en zijn cultuur om nadien dieper in te gaan op het fenomeen ‘straatkinderen’.

Gezien de spreker vele jaren werkte met straatkinderen hebben de kinderen een naam en elk een persoonlijk verhaal.

Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
Inhoud syndiceren