De Filippijnen beter leren kennen via dans en muziek

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

In dit programma maken de leerlingen via dans, muziek en materiaal kennis met de Filippijnse cultuur. Juliet leert de leerlingen enkele eenvoudige danstechnieken aan. Aanleren van de typische bewegingen en danspassen van 2 of 3 Filippijnse volksdansen, waarbij de moeilijkheidsgraad aangepast is aan de leeftijd en de aard van de klasgroep.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Dans & meditatie: Creatieve dans en bewegingsworkshop (door Mozes)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
We komen samen in een sfeervolle cirkel en maken kennis met elkaar. Het onderwerp straatkinderen wordt geïntroduceerd en hierover worden gedachten uitgewisseld. Op speelse wijze worden de kinderen d.m.v creatieve verbeelding in contact gebracht met de aarde, de thuisster en de straatkinderen. Begeleid door het ritme van de trom begeven we ons in de droomwereld van straatkinderen. Via dans -en bewegingsspelletjes ontmoeten we elkaar en tonen we met ons lichaam wat we voelen. We bewegen in een vrije dansexpressie in
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

India tikka masala

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Wervelende  workshop met wierook, sari's, chapaties en rinkelende belletjes. We wanen ons samen in de woestijn en koken gekruide linzen en chapatie (Indisch brood), bezoeken een dansschool waar we de god Ganesha leren kennen en voor hem zingen, dansen en ons mooi maken.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Andes

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het eerste deel tonen en bespelen de 2 begeleiders een aantal authentieke Zuid-Amerikaanse muziekinstrumenten. Ze gaan in dialoog met de leerlingen over Zuid-Amerika: armoede en rijkdom, de Spaanse kolonisatie, het belang van het regenwoud, de klimaatverandering… In het 2de deel bouwt elke leerling een ‘echte Indiaanse panfluit’ er wordt een orkest gevormd, en er wordt een geluidsopname gemaakt..
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Afrika

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het eerste deel tonen en bespelen de 2 begeleiders een aantal authentieke Afrikaanse muziekinstrumenten. Ze gaan met de leerlingen in dialoog over Afrika: armoede, rijkdom, aids- en malaria, gender, cultuur, kolonisatie... … In het 2de deel krijgt elke leerling een Rwandese trommel en gaat de groep zich ongecompliceerd uitleven.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

De Filippijnse taal

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Taal is het middel bij uitstek om een andere cultuur beter te begrijpen en te waarderen. Juliet geeft een korte inleiding met nadruk op de aanwezigheid van meer dan ongeveer 85 talen en dialecten in de Filippijnen (zachte Filippijnse achtergrond muziek tijdens de inleiding). Na de inleiding mogen de leerlingen vragen stellen ivm andere interessante thema’s. Daarna krijgen de leerlingen de gelegenheid om kennis te maken met het Filippijnse alfabet, een aantal belangrijke woorden en zinnen, en eventueel, nog een kort vers of een liedje leren.

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Workshop djembé

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Via de djembé maken we kennis met de cultuur van West-Afrika. We leren traditionele ritmes op de djembé en maken kennis met een andere muzikale benadering dan de westerse, geen schriftelijke notatie, maar memorisering, typisch voor de cultuur van mondelinge overlevering in West-Afrika. We leren over de betekenis van de muziek en haar centrale plaats in de West-Afrikaanse maatschappij.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Takademi Takatakite

Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

In Zuid India heeft men een heel originele ritmetaal die als taal op zich bestaat en ook als instrument gebruikt wordt, deze taal noemt men KONNAKOL. We maken kennis met deze ritmetaal en gebruiken hierbij ons hele lichaam (stem, handen, voeten,…).

Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad

Ganesha speelt de pannen van het dak

Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

In India wordt traditioneel veel kennis mondeling doorgegeven. Dat gebeurt zeker in de muziek. Composities leven zo wel honderden jaren door van mond tot mond. We maken kennis met een heel originele manier om ritmes aan te leren, zonder instrumenten. Onze stem en onze handen zijn voldoende. We worden een waar percussie orkest.

Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad

Van boom tot muziekinstrument in de muziekfanfare!

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De oorsprong van materialen krijgt toelichting op het niveau van de kinderen. Er wordt een inleiding gegeven over alle materialen die we gebruiken. We kijken ook naar voorbeelden van muzikale instrumentjes die elders in de wereld worden gebruikt. Er wordt een voorbeeld getoond van het eindresultaat van onze eenvoudige instrumentjes alsook de muziek die kan gemaakt worden met het te bouwen instrumentje. Er is steeds een keuze van twee instrumentjes. Voor het maken van elk instrumentje is er een begeleider. Als de kinderen
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
Inhoud syndiceren