Optreden “Wereldmuziek” met Waira

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Waira wil kinderen sensibiliseren, interesse wekken voor het “andere”.  Aan de hand van de voorstelling wordt op een speelse, ongedwongen en natuurlijke manier de creativiteit van ‘vreemde’ culturen aangetoond. De linken die worden gelegd tussen de verschillende culturen gebeuren op een verrassende manier. Het natuurlijk samenspel mond uit in een wereldgeoriënteerde betrokkenheid.. Muziek is een taal, een kracht die respect afdwingt, ongeacht de oorsprong!

Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Inleefatelier – Wonen en leven in India, Guatemala, Peru

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een inleefprogramma bestaat uit vier stappen:

  1. Een vormingsdag voor de leerkracht: kennismaking met onze visie, de doelstellingen, het lesmateriaal, het inleefatelier en het land.
  2. Een intensieve voorbereiding in de klas aan de hand van een W.O.-project ‘Wonen & Leven in …’ waarvoor we al het materiaal ter beschikking stellen: handleiding, leerlingenmateriaal en mediapakket.
  3. Het hoogtepunt van het programma: het bezoek aan het inleefatelier. De leerlingen leven een halve dag zoals mensen in het projectland.
Lager onderwijs :  
3rd graad

Afrikaanse dans

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Actieve kennismaking met Afrikaanse dans en muziek. Op vrolijke, zwoele, Afrikaanse ritmes (al dan niet met live percussie) voeling krijgen met de aarde en je eigen lichaam. Al stampend en zwaaiend met je armen in de lucht eenvoudig doch krachtig bewegen. Samen Afrikaans dansen: voel wat het jou en de groep doet en krijg het heerlijk warm. Deze dans kan ook dienen als “Toonmoment” voor (groot)ouders, andere klassen, schoolfeest. Ook leuk voor jongens!

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Elfen en de natuurelementen

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Tijdens deze workshop leren de kinderen de eigenschappen van de vier elementen (aarde, lucht, water en vuur) kennen zoals die door verschillende natuurvolkeren vb de Indianen beleefd worden. Daarnaast leren ze ook verschillende etnische dansen en liederen kennen die telkens een bepaalde kwaliteit van deze elementen illustreren. Natuurvolkeren geloven ook dat in elke boom, plant, steen… een natuurwezen woont. Daarom zijn de hoofdrolspelers tijdens deze workshop elfen.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Percussie in de wereld

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Percussie-instrumenten uit verschillende culturen ritmisch en melodisch bespelen in groep. Via muziek het verhaal vertellen van de rijke geschiedenis van de kruisbestuivingen tussen culturen. Zowel Afrikaanse, Arabische, Oosterse, Braziliaanse, Westerse als Afro-Cubaanse percussie-instrumenten worden door ritmen tot klinken gebracht door de deelnemers. In deze muzische workshop wordt het genot van samenspelen via wereldmuziekklanken gestimuleerd.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Indonesie

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De begeleiders gaan met de leerlingen in dialoog over thema’s van ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling: klimaatverandering, FSC, fair trade, ... Deze dialoog wordt onderbroken met stukjes muziek op Indonesische bamboe-instrumenten. Tijdens het tweede deel gaan de leerlingen aan de slag met authentieke Javaanse en Balinese instrumenten.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Djembé initiatie

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

De leerlingen worden in groepen van maximum 24 personen op bv 1 lesuur wegwijs gemaakt hoe je de djembé (het Afrikaanse exportproduct bij uitstek) moet bespelen. Maar de aandacht gaat vooral uit naar het samen (muziek) spelen (als groepsbinding) en plezier eraan ‘beleven’. Binnen de 10 minuten (die nodig zijn om de vereiste muzikale kneepjes van het vak te leren) is de klas een percussieorkest en kan de FUN beginnen. EEN ECHTE AANRADER zeker ook als leuke multiculturele activiteit.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Ik ben mijn wereld: lucht

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Thema: Lucht: werelddans Volgens een Oosterse filosofie kunnen we het vormloze absolute alleen leren kennen door de wereld van de vormen en attributen. De reis gaat van het gekende naar het ongekende…Binnen deze filosofie stelt men dat “Shiva” zuiver bewustzijn is en dat dit zuiver bewustzijn alleen ervaren kan worden door “Shakti” wat goddelijke energie is.  Shakti brengt je als het ware bij Shiva…De reis loopt van het gekende naar het ongekende…
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Ik ben mijn wereld: ether

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Thema: Ether: klankkleur De Indische klassieke muziek heeft zijn wortels in de Vedische periode. De tempura en je stem zijn instrumenten om je lichaam te laten trillen en resoneren… De zeven klanken sa, re, ga, ma, pa, dha, ni …brengen je naar die diepere plek in je. Algemene beschrijving van de methodiek: kennis maken met de verschillende tonen en boventonen van de Indische klassieke muziek.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Dans & yoga: regenboogreis door Laetitia

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
We volgen het ritme van de Afrikaanse trom en vormen een mooie ronde cirkel die ons verbindt met elkaar, met de aarde en met alle kinderen in de wereld. We maken muziek met ons lichaam om het wakker te maken en het te bedanken om er elke dag voor ons te zijn. Daarna gaan we allemaal samen op een spannende reis naar de straatkinderen in India. We hoeven daarvoor enkel onze ogen te sluiten en over de regenboog te reizen, over de oceanen heen. Aan de andere kant staan tientallen straatkinderen op ons te wachten om samen met hen te
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Inhoud syndiceren