GROENE AARDE. Landbouw in Afrika

Workshop 'Groene aarde'
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Met behulp van kaarten, foto’s en filmmateriaal ontdekken de leerlingen de verscheidenheid aan natuurlijke biotopen, de culturele diversiteit en het belang van de landbouw binnen de Afrikaanse economie. Ze leren de belangrijkste voedings- en exportgewassen kennen: bananen, maniok, suikerriet, palmolie en koffie staan op het menu. Maar ook de voedselzekerheid, de ecologische gevolgen van de ongecontroleerde houtkap en de schommelende koffieprijs op de internationale markt komen aan bod. Met deze informatie trekken de leerlingen naar Nambere, een heuvel aan de voet
See video
Type :  
ASO
TSO

De Wereld aan Tafel

De Wereld aan Tafel
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
'De Wereld aan Tafel' verdeelt de spelers in wereldleiders en boeren. Sommige boeren komen uit het Noorden, andere boeren komen uit het Zuiden. De boeren verbouwen landbouwproducten voor de internationale markt. Hun doen en laten wordt voor een stuk bepaald door beslissingen die de wereldleiders nemen. Om die beslissingen te nemen, komen de wereldleiders samen en gaan ze rond de tafel zitten... De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Boer zoekt land X

Landbouw Brazilië
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
‘Boer zoekt land’ bestaat uit 2 delen. Een eerste deel bevat informatie over de landbouwproblematiek van België, Brazilië en de Europese Unie. Gekleurde vlakken geven een duidelijk beeld en confronteren de speler met hun eigen kennis. Een tweede deel plaatst de spelers midden tussen de grootgrondbezitters, arbeiders en landloze boeren. Gerealiseerd in samenwerking met Mensenbroeders. De prijs en kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid sessies die aangevraagd worden en de verplaatsingsafstand. We verwijzen daarom graag naar onze site (www.spelinfo.be) en ons
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Aan tafel!

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Met deze nieuwe workshop over voedselzekerheid serveren we de leerlingen straffe kost.Op onze planeet zijn 1.6 miljard mensen overvoed en deze groep wordt alsmaar groter. Intussen lijden wereldwijd ook bijna 1 miljard mensen honger... een schril contrast. Hoewel deze feiten zwaar op de maag liggen, blijven we niet bij de pakken zitten. Concrete verhalen prikkelen de leerlingen om antwoorden te zoeken op enkele cruciale vragen: wie zit met de gebakken peren? Wie heeft boter op het hoofd? En vooral, hoe moet dit verhaal verder?

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Wil je samen met je collega’s aan de slag met duurzame voeding op school, maar weet je niet goed hoe of wat? Tijdens de workshop ‘duurzame voeding in jouw klas of school’ maak je op een interactieve manier kennis met de verschillende aspecten van duurzame voeding. We zoeken uit wat duurzame voeding precies is én hoe we dit kunnen integreren op jouw school of klas. We sluiten af met zelfgemaakte ecosmosjes.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Inleefatelier Bolivia

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In een interactief decor komen de deelnemers terecht in Bolivia en ontdekken ze hoe de klimaatverandering een grote impact heeft op de voedselzekerheid van de Bolivianen. Kunnen mensen nog zelf beslissen welk voedsel ze willen verbouwen en heeft iedereen gelijke toegang tot de markt? Via een interactief parcours ontdekken de deelnemers hoe de klimaatverandering en machtsverhoudingen honger in de hand werken. Bovendien wordt er procesmatig gewerkt. Vóór het bezoek aan het inleefatelier is een voorbereidingsdossier
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Workshop klei - Opbouw Afrikaanse dorp

Opbouwen van Afrikaanse dorp met klei
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Nana bekijkt met de kinderen hun kennis over Afrika, specifiek de dorpen op het platteland. De leerlingen krijgen achtergrondinfo over het gezin, de ‘uitgebreide familie’, het sociale leven en de dieren. Vervolgens gaat hij samen met hen aan de slag om met klei een traditioneel Afrikaans dorp op te bouwen. Indien gewenst kan rond een ander thema gewerkt worden: dieren, mensen, huishoudgerei…
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Inhoud syndiceren