Getuigenis van mensen zonder papieren / vluchtelingen

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een vluchteling komt vertellen wat zij of hij zelf meegemaakt heeft. Het is een persoonlijke levenservaring die op verhalende wijze aan de jongeren wordt verteld. De nadruk ligt niet op de globale context van de vluchtelingenproblematiek maar op de levenswandel van de betrokken persoon en op diens ervaringen.
De bedoeling is dat de getuigenissen inter-actief zijn.  De leerlingen worden aangemoedigd om vragen te stellen.

Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Integreer!

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een vormingswerker – die thuis is in het thema migratie – brengt het gezelschapsspel ‘integreer!’ in je klas. Tijdens het spel is iedereen een ‘nieuwkomer’. Je bent pas in België gearriveerd. En de bedoeling is je zo snel mogelijk te ‘integreren’: de taal leren, opleidingen volgen, werk en een woning zoeken. Gaandeweg merk je dat dat niet altijd eenvoudig is. Er is de procedurele papiermolen. Er zijn onvoorziene omstandigheden. En bovendien kan je je verblijfspapieren ook verliezen… Het spel wordt afgesloten met een nabespreking.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO

Inburgering in de praktijk

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Wat verwacht de overheid ten aanzien van mensen die nieuw zijn in Vlaanderen? Wie is verplicht om inburgering te volgen en wie niet? Uit welke onderdelen bestaat een inburgeringsprogramma? Tijdens een interactieve workshop krijgen de leerlingen een antwoord op al deze vragen.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Café Coloré

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Café Coloré is een bijzonder ontmoetingsmoment waar leerlingen of studenten kennismaken met inburgeraars van het Brussels Onthaalbureau (bon) . Deze inburgeraars zijn mensen van andere origine die ervoor kiezen om een inburgeringscursus te volgen. Het gaat niet zomaar om een vrijblijvende babbel. Via enkele methodieken trachten we de interculturele horizon van de leerlingen/studenten en inburgeraars te verruimen en hen meer inzicht te geven in elkaars leefwereld. Aan de hand van gerichte vragen leren de deelnemers elkaars standpunt kennen over thema’s als geloof, liefde,
Type :  
ASO
TSO

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers

Op de vlucht… naar België. Ontdek de wereld van asielzoekers
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Asielzoeker? Migrant? Vluchteling? Kennen jouw leerlingen het verschil tussen deze begrippen? Rode Kruis-Vlaanderen wil jongeren een duidelijk beeld geven van wie asielzoekers zijn en hoe zij leven in een opvangcentrum. Daarom bieden wij een interactieve workshop aan voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs. Een medewerker van het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers gidst de leerlingen door de materie. Zo krijgen ze een klare kijk op de realiteit van vluchtelingen, de asielprocedure en mogen ze een
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Interactieve lezing “De weg naar Europa”

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een uitgebreide algemene inleiding tot de Europese Unie waarbij we de verschillende mijlpalen en uitbreidingsgolven (verleden) van de Europese samenwerking bespreken. Ook de concrete verwezenlijkingen en instellingen (heden) komen aan bod. We zetten de leerlingen ten slotte aan het denken over de uitdagingen voor de toekomst (toekomst).

Type :  
ASO
TSO

Getuigenis van een vluchteling uit Tsjetsjenië

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Waarom vluchten mensen? Wat laten ze achter? Waar willen ze naartoe? Marita of Radmila vertellen over hun land, over waarom ze moesten vluchten en hoe ze gevlucht zijn. Zij getuigen over hun verbazing bij aankomst en hun integratie in België.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Uitgeprocedeerd

Uitgeprocedeerd
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In ‘Uitgeprocedeerd’ worden gevoelige thema’s niet uit de weg gegaan. Thema’s als integratie, racisme, zinloos geweld, uitbuiting, afpersing, mensen zonder papieren,… kortom, zaken waar de kranten van volstaan, worden in ‘Uitgeprocedeerd’ onder de loep genomen. Zonder te viseren of te oordelen, verwerkt Deezillusie ze in een beklijvende voorstelling. Het verhaal. Hoofdpersonage Kyrian besluit, na getuige te zijn van een afgrijselijke moordpartij op vrienden en leden van zijn familie, zijn geboorteland definitief te ontvluchten. Als betalend verstekeling komt hij
See video
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Inhoud syndiceren