Gezegd is gezegd

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens het verteltheater gelden alle wetmatigheden van het theater: een uitzuiveren -bijstellen- van de eigen gedachtegang, mensbeeld en wereldbeeld.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Pachamama

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad