Bar Del Mundo

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Dit is een niet begeleide workshop, je begeleidt als leerkracht zelf het spel. Bar Del Mundo is een gratis informatief spel over de wereldreis van dagdagelijkse producten. Tijdens het spel bezoek je verschillende locaties op en rond het Eilandje in Antwerpen. Met behulp van tablets voeren jongeren verschillende opdrachten uit en leren ze meer over eerlijke handel. Alle informatie vind je op www.bardelmundo.be.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Organisatie :  
In samenwerking met :  
Oxfam Wereldwinkel Antwerpen, Stedelijk onderwijs Antwerpen, dienst Ontwikkelingssamenwerking Antwerpen
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Programma
12.30 – 13.00 uur: fairtradelunch
13.00-14.15 uur: speeddate
 
Speeddaten met:
Maya | Djapo | Centrum voor Informatieve Spelen | DocAtlas | Kleur Bekennen | Oxfam-Wereldwinkels | Leerkrachten over hun ervaring met
fairtrade-educatie in de klas
 
Inschrijven?
Vóór 29 april 2015 via ruby.kikken@owwa.be. Geef je naam, school en graad op waarin je lesgeeft.
 
Meer info?
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Workshop Fair Trade

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Djapo komt tot bij jou in de klas en ondersteunt je met workshops die aansluiten bij de eindtermen. De doelstellingen van de workshops zijn helder geformuleerd en passen binnen het pedagogische plan van je school. Aan de hand van verhalen en spelvormen ontdekken de leerlingen meer over de leefwereld van kinderen in het Zuiden of spitten ze mondiale en duurzame thema’s uit. Djapo werkt ervaringsgericht. Leerlingen zijn actief bezig, werken samen in groep, worden op hun competenties en vaardigheden aangesproken, … Spelletjes, verantwoorde competitie, raadsels, een logische
See video
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

GROENE AARDE. Landbouw in Afrika

Workshop 'Groene aarde'
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Met behulp van kaarten, foto’s en filmmateriaal ontdekken de leerlingen de verscheidenheid aan natuurlijke biotopen, de culturele diversiteit en het belang van de landbouw binnen de Afrikaanse economie. Ze leren de belangrijkste voedings- en exportgewassen kennen: bananen, maniok, suikerriet, palmolie en koffie staan op het menu. Maar ook de voedselzekerheid, de ecologische gevolgen van de ongecontroleerde houtkap en de schommelende koffieprijs op de internationale markt komen aan bod. Met deze informatie trekken de leerlingen naar Nambere, een heuvel aan de voet
See video
Type :  
ASO
TSO

Coaching Fair trade

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving :  
‘Eerlijk verdelen’ is een thema waar elke leerling zich wel iets bij kan voorstellen. Het belang van eerlijke handel en van onze eigen rol daarin, da’s al veel moeilijker. Hoe vertaal je fair trade naar kleuters? Hoe breng je de verhalen uit het Zuiden naar de klas? Hoe leg je de link met de plaatselijke Wereldwinkel en met fairtradeproducten in de supermarkt? Waar vind je leuke methodieken rond dit thema? Hoe zet je de hele school in beweging om samen actie te ondernemen? Samen verkennen we de mogelijkheden om
Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Wil je meer doen in je klas rond het thema ‘voeding’? Wil je meer doen met Wereldvoedseldag, een schoolfeest, gezonde voeding, feestjes? Wil je kleuters en leerlingen bewust maken rond het belang van voeding voor iedereen? Je krijgt in deze nascholing een krachtig werkmodel en heel wat tips bij foto’s, pictogrammen en voorwerpen om kleuters te betrekken bij het belang van voeding voor iedereen. Je oefent het 4-stappenplan in aan de hand van het thema ‘voeding’. Dit stappenplan is ook toepasbaar op andere thema’s.
Lager onderwijs :  
1ste graad
Organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Je wil met de hele school werken rond duurzaamheid en bent op zoek naar concrete tips hoe je dit kan aanpakken? Je wil een project organiseren rond bijvoorbeeld de Filippijnen en je zou tijdens een personeelsvergadering graag het startschot geven ? Je wil meer informatie over kinderrechten? Je wil meer aandacht in de school voor mondiaal en duurzaam leven maar weet niet waar te beginnen? Contacteer ons! We bespreken je idee graag en maken er een leuke, inspirerende en activerende nascholing van.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Organisatie :  
In samenwerking met :  
Mos, Kinderrechtswinkel, Vormen, Plan België, Oxfam wereldwinkels,
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Wereldwaterdag, Kinderrechtendag, Dag van de Fair Trade, … Werelddagen zijn een ideaal moment om je leerlingen te betrekken bij duurzame ontwikkeling. Djapo organiseert ateliers om hierrond te werken in je klas. Je kan kiezen uit: Wereldwaterdag Kinderrechtendag Dag van de Fairtrade Met actieve methodieken dompelen we je onder in het thema van de werelddag. Je ervaart en ontdekt wat er nodig is om een werelddag tot leven te brengen in je klas of school. Praktijkvoorbeelden en uitwisseling met collega-leerkrachten
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad

Inleefatelier Mondiapolis

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
In dit inleefatelier in een levensecht driedimensionaal decor willen we de leerlingen bewust maken van de impact die de economische globalisering heeft op mens en milieu. We vertrekken hierbij vanuit alledaagse consumptiegoederen zoals een jeans, gsm of frisdrankje en stellen ons gedrag als consument in vraag. De deelnemers komen via een rollenspel in het hart van de economische globalisering terecht, namelijk op de katoenvelden van Burkina Faso en in een textielfabriek in Cambodja. Ze ontdekken dat natuurlijke rijkdommen en macht
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Made in ArtiZan

Zelf duurzame limonade maken
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
“Made in Artizan” is een educatief spel voor de 3e graad lager en de 1e graad secundair onderwijs. Doorheen het educatief spel maken de jongeren kennis met de werking van Atelier Groot Eiland en ArtiZan, en met de principes van duurzame voeding. De leerlingen vormen per vier of vijf een productieteam. Ze krijgen de opdracht om zelf een duurzaam (voedings)product te ontwikkelen. Het onderzoeken van de ingrediënten, het maken van het recept, het gebruik van labels, verpakking en promotie, het hoort er allemaal
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Inhoud syndiceren