Koffer Oost-Europa

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De koffer bevat allerlei hedendaagse en traditionele gebruiksvoorwerpen uit verschillende landen in Oost-Europa. De koffer is samengesteld uit de volgende onderdelen namelijk religie, voeding, kledij, muziekinstrumenten,... De voorwerpen uit de koffer zijn een voorstelling van het dagelijks leven uit verschillende landen in Oost-Europa .Zo krijgen de leerlingen een beeld van de leefwereld van mensen uit verschillende landen in Oost-Europa. Na een korte introductie wordt er aan de leerlingen gevraagd om een voorwerp uit de
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Op reis door de Balkan (Bulgarije)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Informatieve, kofferwerking met vertellingen, video en muziek (ev. een dans aanleren). Aan de hand van prenten, foto's, video, muziek en veel voorwerpen gaan we in gedachten met de koffer op reis naar Bulgarije. Evgenia vertelt over het landschap, de bevolking, religie, cultuur, geschiedenis en veel andere boeiende feiten over het land. Het is geen saaie boel maar  een gesprek, discussie met vragen en antwoorden, iedereen kan het woord nemen. Er is aandacht ook voor cultuur, feesten, eetgewoontes, muziek, geloof en zo
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Knutselen rond traditionele feesten en gebruiken in Bulgarije

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Evgenia laat ons kennismaken met een Bulgaarse traditie. Vb. op 1 maart worden op de kleren van de kinderen, vrouwen en mannen, de fruitbomen en het jonge vee martenitsa's vastgeknoopt. De martenitsa’s worden gegeven aan familie en vrienden met wensen voor gezondheid en goede oogst. In de klas maken wij zelf martenitsa's.
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Geschiedenis van de Balkan (Bulgarije)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Evgenia vertelt over de geschiedenis van de Balkan (Bulgarije). Er wordt aandachtgegeven aan de rol en de invloed van de geschiedenis van dit gebied op de levenshouding en de mentaliteit van de mensen. In afspraak met de school kan de activiteit aangepast worden.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Wereldverhalen en tradities: Geluksbrengers

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Op basis van een mythologisch verhaal leren de deelnemers een stukje uit het Bulgaarse cultureel erfgoed. De deelnemers beleven een oeroude Bulgaarse traditie door zelf een geluksbrenger te creëren.
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Cyrillisch schrift

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Evgenia vertelt over het Cyrillisch alfabet dat ontwikkeld werd en aangepast is aan de Bulgaarse klanken en dat later ook door andere Slavische volkeren (bv. Rusland, ex-Joegoslavië...), overgenomen werd. In de workshop wordt ook aandacht geschonken aan de Slavische geschiedenis en cultuur. Wij gaan de echte waarheid van de oorsprong van het alfabet ontdekken! Het alfabet wordt aangeleerd en er worden oefeningen gemaakt.
Lager onderwijs :  
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Inhoud syndiceren