" Dans je mee? "

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De workshop start met een korte introductie over het land van herkomst en het leven van de lesgever. Vervolgens overloopt de lesgever stap voor stap de dans samen met de leerlingen. Na wat oefenen gaat men de dans op muziek uitproberen. Op het einde overloopt men wat men tijdens de workshop heeft geleerd en wordt de gehele dans samen met de lesgever herhaald. De nadruk wordt niet gelegd op het correct kunnen uitvoeren van de dans maar eerder op het kennismaken met andere culturen.
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Ritmes uit West-Afrika

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Een actieve workshop waarbij elke deelnemer individueel kan proeven van de veelzijdigheid die schuil gaat achter de Westafrikaanse slaginstrumenten: djembé, doumdoum en kenkeni. Er wordt gewerkt met uitstekende muzikanten die didactisch sterk onderlegd zijn. Er wordt geleerd dat de djembé van oudsher het zekerste middel van informatieverstrekking is in gebieden waar de beschaving en de school van de blanke man nog niet was doorgedrongen. Vanuit de aangebrachte technieken worden oude rituelen zoals zonneriten en riten van
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Ontdek Afrika in jezelf

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Afrikaanse dansworkshop. Afrikaanse dans is een ruim begrip. Afrika bestaat uit meer dan 50 landen, maar uit minstens een tienvoud aan etnische groepen en stammen die allemaal hun eigen taal, muziek en dansvormen kennen. We gaan op zoek naar de ziel van West-Afrikaanse volkeren als de Wolof, de Serer, de Toutcouleurs, de Fula en anderen. We leven ons uit op opzwepende ritmes, maar met respect voor de tradities. Een ideale manier om de stress die het leven bij ons meebrengt, even helemaal kwijt te geraken. In tegenstelling tot
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

MUZIEK en VREDE, EEN WERELDTAAL

taal oefenen- woorden leren uitspreken- cultuur-kunst-muziek-mensenrechten
NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Hilde Frateur zingt in verschillende talen en toch begrijpt iedereen waar het om gaat! Een oefening om talen te spreken, te zingen, enkele nieuwe woorden te leren? In de taal van muziek weet men of iemand droevig is of blij. Elke cultuur heeft ook zijn kenmerk, zijn typische lied. Hilde brengt enkele liederen mee en iedereen kan ze meezingen! Hilde Frateur weet iedereen mee te krijgen. Zij heeft 15 jaar ervaring en trekt de wereld rond met haar muziek. Verschillende muzikale Uitwisselingen met andere volkeren bezorgden haar een
See video
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Aan tafel!

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Met deze nieuwe workshop over voedselzekerheid serveren we de leerlingen straffe kost.Op onze planeet zijn 1.6 miljard mensen overvoed en deze groep wordt alsmaar groter. Intussen lijden wereldwijd ook bijna 1 miljard mensen honger... een schril contrast. Hoewel deze feiten zwaar op de maag liggen, blijven we niet bij de pakken zitten. Concrete verhalen prikkelen de leerlingen om antwoorden te zoeken op enkele cruciale vragen: wie zit met de gebakken peren? Wie heeft boter op het hoofd? En vooral, hoe moet dit verhaal verder?

Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO

Djembé - Make-Music : United Rhythms

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Make-Music; Rhythm United, ( Djembé-Workshop ) Tijdens deze interactieve workshop met behulp van instrumenten van over de hele wereld (djembé, doun douns, shakers ) krijgen de deelnemers allerlei technieken en wetenswaardigheden aangereikt die een professionele muzikant dagelijks gebruikt. Het doel gedurende de workshop is om met z’n allen het publiek van een fictief gevuld fictief stadium volledig uit z’n dak te laten gaan. Het verhaal gaat over de zoektocht naar ‘drummers van over de hele wereld” voor de opening van een internationaal concert met de deelnemers
See video
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

De mystiek van de Afrikaanse muziek (Muzikale inleefsessie)

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Tijdens een actieve luistersessie komen leerlingen meer te weten over de Afrikaanse muziekinstrumenten. Nadien begeleiden de participanten een Afrikaans sprookje met instrumenten. Er worden ook twee of drie basisritmes aangeleerd en we eindigen met een korte dansintiatie. Dit wordt gebracht op een Afrikaanse manier met een uitleg over het magisch en animistisch denken, typerend voor natuurgodsdiensten. Vertrekpunt is de ‘kalibas’ als gebruiksvoorwerp.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
KSO

Percussie op djembé

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

De deelnemers leren djembé spelen met visuele elementen (figuren, symbolen,…) die begrijpelijk zijn vanaf de leeftijd van 5 jaar. Met een duidelijke uitleg over de structuur van de ritmes (visuele beeld-leermethode) kunnen de deelnemers in zeer kort tijd niet alleen maar moeilijke ritmes spelen maar ook tegelijkertijd spelen en zingen; de gezongen liedjes zijn korte verhalen. Ze leren ook doundoun (Afrikaanse trommel met stokken gespeeld) spelen.

De speelse doceervorm en constante variatie in het programma zorgen ervoor dat de deelnemers op ieder moment geboeid worden.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Afro-Cambodjaans dansen

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Het gaat over een origineel project. Afrikaanse dans en percussie worden gecombineerd met Cambodjaanse dansstijlen en muziek. Het is mogelijk de “Afro-Cambodjaanse dansen te combineren met percussie”; de deelnemers zijn dan in twee groepen verdeeld: de ene spelen percussie-instrumenten en de andere dansen, en de twee groepen worden dan omgewisseld. De deelnemers leren ook dansen met voorwerpen(kokosnoten, stokken,…). Een echt wereldmuziekatelier.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO

Afrikaanse Cultuur en Kunst

NGO of educatieve organisatie :  
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Er worden verschillende werkvormen gebruikt om interessante informatie over het continent Afrika toe te lichten. De deelnemers leren verschillende aspecten van de Afrikaanse cultuur (geschiedenis, symbolen, ritmes, dieren- en plantenwereld, dansen, landen en volkeren,…) kennen.. De deelnemers worden er actief bij betrokken. Het programma verloopt volgens de traditionele Afrikaanse opvoedkundige methode, die aan een moderne context aangepast werd. Kortom, het is een uitstekende combinatie van leren en ontspannen.

Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO