Kleur Bekennen inspiratiedag "leerlingenparticipatie en wereldburgerschap"

Doelgroep 

Leerkrachten en (toekomstige) leerkrachten basis, secundair en hoger onderwijs, schooldirecties, zorgcoördinatoren, docenten lerarenopleiding, educatieve organisaties,… Let op: bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen hebben leerkrachten voorrang!
 

Programma

                                    09u00 - 09u30                                                         Welkom in het mini documentatiecentrum
09u30 - 10u30 Keynote “De school als labo voor actief wereldburgerschap" door Jeroen Robbe (Labo vzw)
10u30 - 10u45 Pauze en verplaatsing naar workshopzalen
10u45 - 12u15 Diverse workshops rond kritisch omgaan met de media, draagvlakversterking, leerlingenparticipatie in de praktijk, oordeelsvorming in de schoolgemeenschap, effectief altruisme en ontdek waar je staat met het metroplan voor wereldburgers 
12u15 - 13u15 Lunch, netwerking en bezoek aan mini documentatiecentrum
13u15 - 14u15 Inspiratiecafe voor leerkrachten: goede praktijkvoorbeelden van andere scholen
14u15 - 14u30 Pauze
14u30 - 14u45
Terugkoppeling door Jeroen Robbe (keynote): Jeroen verzamelt informatie en indrukken gedurende de dag en polst welke nieuwe nieuwe inzichten, nieuwe bedenkingen er zijn ontstaan  naar aanleiding van jullie ervaringen tijdens de dag.  
14u45 - 16u00 Debat “(H)erkennen we de actieve wereldburger bij onze leerlingen?”met Fatma Taspinar (VRT) en panel (o.a. Khalid Benhaddou)

 

Inschrijven

De plaatsen zijn beperkt dus verzeker je van een plekje en schrijf je direct in!

Mini-documentatiecentrum

Net als vorig jaar kun je volop inspiratie opdoen rond diverse educatieve materialen in het mini-documentatiecentrum. Onze documentalisten geven je persoonlijk advies en begeleiding! 

Workshops

Effectief altruisme: goede doelen onder de loep 

door Lie Verrijssen & Kris Martens, Effectief Altruïsme Vlaanderen

Tijdens deze workshop willen we je kennis laten maken met het concept van Effectief Altruïsme en aan de hand van concrete voorbeelden en tips handvaten bieden om hiermee aan de slag te gaan op school en in de klas.
 
Er is veel lijden en onrecht in de wereld, maar gelukkig is er ook veel dat we daar aan kunnen doen. Uitzoeken hoe we precies een zo groot mogelijke impact kunnen hebben is echter niet eenvoudig. 
 
Effectief Altruïsme is een internationale beweging die één 'eenvoudige' vraag probeert te beantwoorden: "Hoe kunnen we onze beschikbare middelen gebruiken om anderen zo veel mogelijk te helpen?" Eerder dan enkel te doen wat goed voelt, probeert deze stroming hoofd en hart te verbinden door gebruik te maken van wetenschappelijke data en rationele analyses om zo te kiezen waar we best geld en tijd aan besteden. 
 
 

Ethische keuzes maken op school 

door Patrick Geussens, Governance & Integrity België
 
In onderwijsinstellingen komen directie en leerkrachten geregeld voor de vraag te staan: "Op welke manier en op welke grond de dialoog aangaan in een levensbeschouwelijke pluriforme schoolomgeving en maatschappij, als het aankomt op moeilijke thema’s? Hoe kunnen we onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot kritische denkers in het kader van burgerschap in de Belgische rechtstaat?”
 
Het beleid en de schoolregels geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en religieuze waarden en normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. 
 
‘Voorbij de levensbeschouwing’ geeft leraren, directie, ouders en leerlingen een instrument dat hen in staat stelt om  wél het juiste antwoord te vinden op lastige morele vragen uit de (onderwijs)praktijk.
 

 

Leerlingenparticipatie & superdiversiteit op school 

door Sander Herremans, Motief vzw
 
Tijdens deze workshop staan we stil bij de realiteit van de superdiverse samenleving en school. We bekijken hoe we het kritisch burgerschap van leerlingen kunnen versterken en op welke manier we hen kunnen bijstaan in hun identiteitsontwikkeling. Daarbij gaan we uit van een emancipatorische aanpak. 
 
We reiken tools aan om een omgeving te creëren waarin jongeren zichzelf kunnen en durven zijn, en ook uitgedaagd worden om mee te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige schoolcultuur / samenleving.
 
Website: www.motief.org
 

Een sterker draagvlak voor wereldburgerschap op school 

door Bart Derwael, Panenka Communication
 
Hoe zet je als leerkracht of directeur een thema als wereldburgerschap op de agenda? Hoe versterk je het draagvlak op school en maak je het duurzaam? Hoe ga je om met weerstand of een gebrek aan interesse? De workshop 'Een sterk(er) draagvlak voor wereldburgerschap' helpt je om met een flexibel stappenplan de harten en de hoofden te veroveren van beslissing nemers. Strategische communicatie, stakeholdermanagement en participatie zijn daarbij onontbeerlijk.
 
 

Mediawijs aan de slag met wereldburgerschap 

In deze workshop zoomen we in op de kansen en risico's die nieuwe media bieden in relatie tot burgerschap. Welke tendensen zien we rond sociale media met betrekking tot burgerschap? Welke impact heeft digitale media op de beeldvorming van jongeren? 
Al deze onderwerpen komen aan bod, maar ook worden er (digitale) tools aangereikt om mediawijs aan de slag te gaan in je klas met wereldburgerschap.
 

Locatie

La Tricoterie, Théodore Verhaegenstraat 158, 1060 Brussel (10 minuten stappen van Brussel Zuid. Tram / metro of Villo mogelijkheid tot voor de deur: meer praktische informatie of bekijk de routebeschrijving

Foto album