26/04: Reflectiedag Terugblikken ÉN toekomstdenken

Programma 

 
9u00 – 9u30 Onthaal
 
9u30 – 9u45 Welkom
 
9u45 – 10u15 Hoe een haas een koe vangt, Djapo
Kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld. Een aanpak voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.
 
10u15 – 10u30 Kwaliteitsvol onderwijs en de rol van educaties Departement Omgeving voor de realisatie van het VN-kader 2030 voor duurzame ontwikkeling
 
10u30 – 11u30 Keynote ‘De rol van educatie in onze samenleving’ door Danny Wildemeersch
Recent zette het VN-kader 2030 kwaliteitsvol onderwijs op de agenda als wereldwijd na te streven ontwikkelingsdoel. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Wereldburgerschapseducatie bieden een basis voor de complexe maatschappelijke vraagstukken waar de leerlingen van vandaag en morgen voor staan. Hoe kunnen deze educaties hun rol opnemen in het huidige onderwijslandschap en hoe kunnen educatieve organisaties hiertoe bijdragen?
Danny Wildemeersch is gewoon hoogleraar (bijzonder emeritus) in het domein van Comparatieve, Sociale en Interculturele Pedagogiek aan de KU Leuven. Zijn onderzoek focust o.a. op democratisch burgerschap, duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking.
 
11u30 – 11u50 Pauze
 
12u00 – 13u00 Interactief debat met het publiek
 
13u00 – 14u00 Netwerklunch
 
14u00 – 15u30 Actief aan de slag tijdens een van volgende workshops:
 

1. Hoe vangt die haas nu die koe? En kan hij dat alleen? (Djapo)

Deelnemers gaan zelf creatief denken, systeemdenken en filosoferen. Tijdens deze interactieve workshop ervaren ze hoe deze vaardigheden de basis vormen voor een duurzame en kwaliteitsvolle invulling van onderwijs. Tegelijkertijd ontdekken deelnemers op welke manier verschillende soorten educaties elkaar kunnen inspireren en versterken.

2. Hoe kan onderzoek bijdragen tot meer wereldburgerschapseducatie? (HIVA & UCLL)

Wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten voor de toekomst. Zowel het HIVA als de UCLL plannen de komende jaren onderzoek omtrent wereldburgerschapseducatie in het onderwijs. In deze workshop delen de onderzoekers hun toekomstige plannen. Deelnemers geven actief input om het project nog relevanter te maken voor de praktijk.

 

3. Samen sterk. Samen op zoek naar meer coherentie in beleid en praktijk  (Innovatielab Visie)

Vanuit het kenniscentrum van Kleur Bekennen wil dit innovatielab onderzoeken op welke manier de sector zich sterker kan profileren vanuit één gedeelde visie op wereldburgerschap. Deelnemers geven actief input om tot meer eenheid en coherentie te komen.
 
15u30 Nababbel met een drankje
 

Inschrijven

De dag is gratis maar inschrijven voor 18 april  is verplicht. 

Naar het inschrijfformulier

Download de uitnodiging in PDF